Close

Rudná - co se děje v městské politice

Aktivity spolku Rudná pro život

Výsledky našich aktivit jsou vidět...

Níže pár příkladů…

Prosadili jsme na zastupitelstvu

F.X.Thuri se stal čestným občanem města Rudná

Senioři neplatí poplatky za psa

Senioři od 75let neplatí za svoz a likvidaci odpadu


Přispíváme ke zlepšení životního prostředí

Pomohli jsme záchránit Růžovou ulici jako klidovou zónu, chceme klid i v jiných lokalitách

Domohli jsme se zlepšení péče o hřiště V Brance

Upozorňujeme na chyby v péči o zeleň či černé skládky

Nechceme územní plán, který nezkvalitňuje život většiny občanů a likviduje přírodu. 

Kontrolujeme činnost příspěvkových organizací

Petice přispěla ke 3 poklesům ceny vody Rudná-Drahelčice-Chýně (odběratelé ušetří téměř 4 miliony korun ročně)

Proběhl požadovaný audit TS Rudná. Víme, kde jsou další rezervy

Aktivně pomáháme měřit výskyt sulfanu ve staré zástavbě (video zde)

Organizujeme vzdělávací a kulturní akce

O výživě od Adama po současnost (světový imunolog RNDr. Petr Šíma)

Zásady správného užívání léků (PharmDr. Milada Halačová,PhD)

Čeští Madrigalisté koncert, návrat do baroka (kostel Hořelice, Rudná)

Vraždy a něžnosti - divadelní komedie s L. Langmajerem a P. Kikinčukem v hlavních rolích

Rozvíjíme občanskou společnost

Informuje o důležitých tématech

Ve spolupráci s nadřízenými orgány dbáme, aby vedení města jednalo v zájmu veřejnosti a dodržovalo zákony ČR

Občané se dozvídají věci, o kterých netušili (kasino Rudná, hospodaření TS Rudná, zakázky spřízněným firmám...)

Vydáváme vlastní občasník - Rudenský objektiv. Obsahuje informace, o kterých se v městském časopise nepíše

Odhalujeme kauzy města

Kasino Atol s mafiánským pozadím a tajemnou podporou města (video zde)

Kauza Sulfan - co je cítit z kanálů a proč? (video zde)

Město zřídilo černou skládku. A pak ji i "zlikvidovalo"

Předražená zakázka na svoz odpadů (video zde)

Představitelé spolku

Podpořte aktivity našeho spolku. Buďte jeho součástí!

Náš spolek podporuje udržitelný rozvoj města a blízkého okolí. Členská základna si přeje lepší podmínky pro podnikání i odpočinek, kvalitnější péči o životního prostředí. 

Město pro mladé i starší generaci. Pro sportovce i vyznavače umění.

Chováme úctu k významným a úspěšným lidem i tradicím města.  

Nejsme napojeni na městské rozpočty ani politickou stranu či hnutí, nepobíráme žádné městské dotace. Vydáváme vlastním nákladem nový městský časopis, připravujeme odborné analýzy a právní posudky, organizujeme akce. Jsme stále větší parta nadšenců, kteří mají Rudnou rádi.

Darovací formulář zde!

Naše akce

Těšíme se na setkání s Vámi. I na vaši podporu!

Získávejte naše novinky