Close

Otevřený dopis vedení města: Zbavte park V Brance plevele!

Zveřejňujeme úplné znění dopisu, který jsme dnes doručili datovou schránkou městu Rudná. Upozorňujeme na dlouhodobě neřešenou situaci vzhledu a vitality městského parku V Brance. Bohužel se opakovaně potvrzuje, že pouze medializace problémů může přinést nápravu. Věříme, že tak tomu konečně bude i v případě tzv. parku V Brance.

Otevřený dopis vedení města Rudná:

Upozornění městu Rudná na nedostatečnou péči o městský majetek – Park V Brance

 

V Rudné, 13.8.2019

Vážení radní, pane tajemníku, pane starosto,

již v loňském roce jsme vás upozorňovali na nedostatečnou péči o tzv. park „V Brance“, který jste za miliony korun občanů našeho města vybudovali. Před volbami čerstvě vysazené stromy nepřežily horké léto kvůli nedostatečné zálivce, tráva byla poškozována neodborným sekáním. A letos je situace podobná. Sice jste za městské peníze mrtvé stromy nákladně nahradili, původně vysazený trávník byl ale zcela zničen a nyní park V Brance vyplňují v celé ploše nejrůznější druhy plevelů, které dnešního dne dosahují až metrové výšky a děti si mezi nimi hrají na schovávanou.

Jak cynicky v této situaci působí vaše výzva zveřejněná v posledním Životě v Rudné… Máte pravdu, dle §3 zákona č. 326/2004 o rostlinolékařské péči má vlastník pozemku povinnost zajišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám, nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat. Město na tento fakt každoročně upozorňuje obyvatele i majitele firem a varuje před možností uložení pokut – u fyzických osob do 30tis. korun a u právnických do 500tis. korun. Dokonce nabízí pomoc při údržbě takových pozemků. Přitom se podle tohoto zákona samo nechová…

Vyzýváme vás tímto ke zjednání nápravy a k dodržování výše zmíněného zákona. Žádáme pro občany, kteří se na nás obracejí, ekologické odplevelení a pravidelnou odbornou péči o zeleň na tomto pozemku. Situace tzv. parku V Brance, kam město nainvestovalo miliony korun a který je dlouhodobě v zanedbaném stavu, je třeba řešit. Pokud město chce něco po svých občanech, mělo by jít zejména samo příkladem.

Děkujeme

Za spolek Rudná pro život

Ing. Radek Prokop
Ing. Martin Viktora, MBA
Ing. Cyril Tůma

Přílohy

 

 

Napsat komentář