Close

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Informace o způsobu zpracování osobních dat příznivců spolku a o právech s nimi souvisejících

Za příznivce spolku považujeme osoby, které se účastní akcí pořádaných spolkem, sledují spolek na sociálních sítích, nebo využívají jeho produktů, informací a služeb.

RpŽ uchovává o svých příznivcích následující informace:

 • Základní Identifikační údaje – zejména jméno, příjmení, trvalé bydliště
 • Kontaktní údaje – email a telefonní číslo, případně profily na sociálních sítích; tyto informace sbíráme za účelem identifikace (kvůli možnosti eliminaci falešných profilů a emailů) a efektivní komunikace mezi spolkem a jeho příznivci
 • Výše uvedené informace od osob mladší 16 let zpracováváme pouze po souhlasu jejich rodičů nebo zákonného zástupce

Data jsou využívána následujícím způsobem:

 • Primárně, k efektivní komunikaci s příznivci a poskytování informací o činnosti spolku
 • K eliminaci falešných profilů na sociálních sítí a emailů
 • Emailové komunikace zůstávají zachovány po nezbytnou dobu na mailovém serveru chráněné heslem a jménem
 • V případě anket pracujeme pouze s agregovanými výsledky bez použití vašich osobních dat

Jak dlouho vaše údaje držíme a jak je uchováváme?

 Pro činnost RpŽ potřebujeme být schopni vědet kdo jste a mít možnost se s vámi efektivně komunikovat. 

 • Databázi příznivců drží RpŽ po neomezenou dobu, pokud sami nepožádáte o jejich výmaz. Tyto informace nejsou zpřístupňovány dalším subjektům.
 • Data jsou uložena na veřejném úložišti chráněna jménem a heslem. Přístup k nim má pouze vedení spolku.
 • V případě pořizování fotodokumentace z akcí nebo vyhlášení vítězů soutěží organizovaných naším spolkem, na webu či facebooku spolku, považujeme zpracování informací za oprávněný zájem RpŽ. Při porovnání oprávněnosti zájmů RpŽ a  újmy, které se vám, jako příznivcům, dostává na vašich právech, jsme vyhodnotili, že RpŽ je oprávněněno tyto činnosti vykonávat.
 • Osobní ani kontaktní informace NEJSOU předávány ani obchodovány s žádnou třetí osobou a slouží pouze pro potřeby spolku RpŽ.

Vaše další práva

Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Za tímto účelem kontaktujte vedení našeho spolku.

Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u soudu.

Napsat komentář