Close

Růžovka zachráněna! A co další lokality Rudné?

Dne 24.7.2019 proběhla na městském úřadě pracovní schůzka zastupitelů k námitkám a připomínkám k novému územního plánu. Námitek či připomínek se sešlo celkem 94, a tak bylo co řešit. Řešila se Růžová ulice, lokalita naproti Šafránce i další místa. Radek Prokop představil také možnost nového městského centra.  

Záchrana Růžové ulice se podařila

Spontální akce občanů za zachování ulice jakožto klidové zóny pro chodce a cyklisty přináší své ovoce. Zóny, kde hrozila výstavba hal, budou upraveny Regulačním plánem na výstavbu vědecko-technického nebo vzdělávacího centra (blízkost vlakové zastávky pro dopravu osob), případně hydroponické farmy (pouze minimální osobní doprava do 3,5t). Pokud by zde měla vzniknout malá výroba, pak veškerá obslužnost bude muset být řešena na druhé straně dálnice D5.

Rovné zacházení s vlastníky pozemků naproti Šafránce

Došlo k dohodě na řešení tohoto území. Všichni vlastníci budou mít stejné možnosti využití svých pozemků, mizí podmínka vzniku školky na pozemcích menšinových vlastníků. Vznikne Regulační plán, který vymezí místa pro komerci a zástavbu RD, případně bytových domů. Zde je situace stále otevřená a bude se o konečné podobě diskutovat. My nepodporujeme vznik druhého nákupního centra typu Lidl v této lokalitě. Stavět další parkoviště a nákupní dům stahující dopravu z okolí Rudné do našeho města nechceme (podívejte se jen na masivní výstavbu v Jinočanech). Naopak si přejeme, aby zde žili a bydleli lidé s trvalým bydlištěm. Aby zde pro ně bylo dostatek parkovacích míst a nedošlo tak ke katastrofické situaci s parkováním jako v oblasti Hořelického náměstí. A rovněž, aby zde vznikla dostatečně velká ucelená zelená plocha pro relaxaci a odpočinek (10-15% stávající plochy). Děti by se z této lokality měly dostat bezpečným způsobem na kolech do školy.

Městské centrum může vyrůst pod Homolí

Nová pošta, městský úřad, kanceláře, městské nájemní byty, koncentrace služeb v moderních prostorách, kulturní sál a komunitní centrum – to je náš cíl.

Na včerejším jednání jsme předložili nový koncept možného vzniku městského centra v prostoru pod Homolí (již dříve jsme navrhovali vybudování centra města v prostoru fotbalového hřiště). Pro jeho realizaci stačí velmi málo. Najít vybalancovanou nabídku pro přesun dřevařského velkoobchodu, který se rozvíjí směrem od Homole k Růžové ulici. Město takovou možnost má. Vlastní totiž pozemek v průmyslové zóně, kam by se tato podnikatelská činnost mohla přesunout. Jednali jsme s majitelem pily a návrh včera přednesli zastupitelům, kterým se líbil. Pan starosta byl zaskočen „revoluční“ myšlenkou, nicméně přislíbil jednání s vlastníkem pily. Uvidíme.

Mohou zmizet auta z Havlíčkova náměstí?

Architektonická soutěž na centrum by měla tuto koncepci řešit. Po realizaci Severního obchvatu by totiž umožňovala vznik srdce města v návaznosti na klidovou sportovně-relaxační zónu kolem „Růžovky“. Dokážeme si představit ponechání mostu přes D5 do Chýně pouze pro pěší a cyklisty, čímž by mohla zmizet auta z Havlíčkova náměstí. Jedině tímto způsobem bude maximálně Severní obchvat využit. K cestě do Chýně pak poslouží nový obchvat Drahelčic na západě nebo cesta přes obchvat v Chrášťanech. Do města chceme přivést lidi zejména pěšky nebo na kolech, za kulturou, sportem a zábavou, s možností parkování na druhé straně D5. Reálné to je.

Na kole po cestě do lesa bez aut?

Rýsuje se konečně možnost. Vyjádřili jsme podporu vyčlenění cyklotras jakožto veřejně prospěšných staveb (VPS – návrh DV). Nejzajímavějším řešením nového ÚP se nám jeví průjezd pod D5 v části stávajícího podjezdu silnice od jednoho Mc Donaldu k druhému. Se starostkou Drahelčic jsme již před více než měsícem projednávali vznik podjezdu při budování nového obchvatu Drahelčic, aby tak mohlo dojít k vytvoření cyklotrasy po nově budované obslužné silnici do ulice U lesa. Na dnešním pracovním jednání jsme byli informováni, že toto je  již podmínkou budování tohoto obchvatu. Skvělá zpráva pro všechny milovníky kol i procházek. V dohledné době bychom se tak mohli dostat Růžovou ulicí až k hájovně po nové cyklotrase, vzniknout by zde v části měla i nová cyklostezka.

Ochrana zeleně a zájmů města je naše priorita

V oblasti pod vodojemem má soukromý investor zájem stavět rodinné domy. Tuto změnu ÚP nepodporujeme. Nejen protože to je oblast, kde město může nadále rozvíjet technickou infrastrukturu (navyšovat kapacitu vodojemu). Jde o poslední rudenskou oázu přírody – vzrostlých stromů, zvěře a ptactva. Místo pro vsakování povrchových vod, nachází se zde vydatné prameny spodních vod, které se dají užitkově využívat. Město by tyto pozemky namísto změny pro bydlení, mělo vykoupit a dlouhodobě ochraňovat.

Klidný průběh jednání

Jednání se neslo celkem ve věcné rovině. Pan starosta přislíbil vyhotovení zápisu se závěry, které budou předány zpracovateli územního plánu. Následně by mělo proběhnout druhé veřejné projednání nad připomínkami a námitkami. Opět doufáme v hojnou účast veřejnosti. To, že zájem nás všech má význam, dokazuje výsledek podpisové akce Zachraňme Růžovku.

Nezájem zastupitelů o námitky a připomínky občanů?

Na včerejší pracovní schůzce nás zarazila jediná věc. Kromě pana starosty, který je placeným funkcionářem města na plný úvazek a jehož účast se automaticky předpokládá, se zúčastnilo jednání pouze 6 zastupitelů (R. Prokop, C. Tůma, M. Viktora, R. Kotvaltová, P. Fišer, J. Dejm). Tři z nich – plná sestava – byli z Rudné pro život 2013. Je smutné, že na schůzku o tak důležitém dokumentu, kterým územní plán jistě je, si ostatní kolegové z dalších uskupení nenašli čas. Byla avizována dlouho dopředu.

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář