Close

Střípky zářijového zastupitelstva v ABSURDISTÁNU

Přátelé Rudeňáci, nechozením na zasedání zastupitelstva významně ochuzujete svůj život o veselé absurdní taškařice. Je to škoda. Na představení je vstup zdarma a smát se budete ještě dlouho…

O co jste včera přišli?

 • O možnost zeptat se ředitele ZŠ, co se děje ve škole a jak je škola připravena na pandemii
 • O absurdní zdůvodnění některých výdajů městského rozpočtu starostou Kocmanem
 • O vyloženě nepovedený den předsedy místní ODS, který po dvou letech promluvil

Jak se základní škola vypořádává s nástrahami pandemie

Zasedání začalo hlasováním o programu, kam byl zařazen i námi navrhovaný bod týkající se připravenosti města a jeho institucí (TSR a ZŠ) na druhou vlnu Covid šílenství. Ředitel Kasal bagatelizoval naše dotazy týkající se loňských nedobrých výsledků deváťáků u přijímaček a obhajoval svůj postoj k online distanční výuce, kterou „osobně příliš nepodporuje, ale škola je na ní připravena“. Škola totiž na počátku roku získala dar v podobě 50 notebooků a může je tak poskytnout žákům, kteří by neměli potřebné technické vybavení. Rozcházeli jsme se s ním v názoru na (ne-)známkování i průběh současné distanční výuky. Ta příliš zatěžuje rodiče, kteří jsou po návratu z práce nuceni se stát učiteli. Prostě nám „soustředění se na udržování pracovních návyků žáků“ přijde málo. Ředitel Kasal kolem online výuky mnohokrát briskně kličkoval a bravurně manipuloval. Když se to hodilo, odvolával se na nejasnosti ve školském zákoně, jindy vytahoval extrémní příklady, aby obhájil svoje postoje. Na konci debaty jsme se osobně přimlouvali za rozšíření online výuky zejména v profilových předmětech, aby letošní deváťáci byly kvalitněji připraveni na přijímací zkoušky než ti v loňském roce. Tak uvidíme. Diskuse byla cenná pro zastupitele i veřejnost. Ta mohla položit přímé dotazy a dozvědět se něco navíc ze zákulisí školy v době covidové. Zasedání zastupitelstva je přesně to místo, kde se témata příspěvkových organizací města mají řešit. Jako zastupitelé odmítáme chození za někým „na kafe“ a potají diskutovat o věcech veřejných.

Perličky Luboše Kocmana při jednání o rozpočtovém opatření

„Na Velkou pardubickou taky nepřijedete na motorce!“, bylo úplně zcestné konstatování starosty Kocmana na dotaz zastupitele Radka Prokopa (v civilu motorkáře), proč město utratilo téměř 91tis Kč za „právní služby za úkony proti „pravděpodobně nezákonnému postupu Městského úřadu Černošice ve věci stanoviska k návrhu územního plánu“. Inu, zopakovali jsme otázku: „Pane starosto, můžete nám sdělit, o co v této kauze jde a čeho přesně se týká? Jak se dotýká nového územního plánu?“ „Nemohl“, zněla další jeho odpověď. Kocmanova arogance vůči zastupitelstvu (nejvyššímu orgánu města) je skutečně neuvěřitelná. Chce, abychom schválili výdaje veřejných prostředků na neznámé kauzy a ještě odmítá podat informace!? Přitom rozhodnutí všech orgánů jsou samozřejmě veřejné informace!!! I tento dokument je tedy veřejný, a pokud nedorazí od města, pak si ho vyžádáme na základě Zákona o poskytování informací.

 

Dalších 166 tis Kč veřejných prostředků má vyletět komínem za „vyhotovení studie a analýzy manažerského řízení přípravy projektu a zpracování žádosti na OPŽP na kompostéry“ (pozn. honosný název pro cár papíru na hnijící trávu). Neschopnost obce zadat si sama jednoduché výběrové řízení či žádost o dotaci, je obrázkem neschopnosti hospodářského odboru a starosty provádět základní náplň práce. Tohle zvládne průměrně schopný starosta malé vesnice. Jeden kompostér stojí do 2tis. Kč. O jakém počtu se bavíme, o 20 či 30 kusech? Lidé z RD mají buď volně ložený kompost nebo již kompostér vlastní. Kdyby si město zjistilo zájem přímo od občanů (web, fcb, sms), ihned by vědělo, kolik kompostérů lidé skutečně chtějí a nemusely by se vyhazovat navíc statisíce komínem.

Cena za svoz a likvidace odpadu plíživě narůstá, už jsme na 11milionech korun a není ještě konec roku. Štěstí pro všechny je, že ze zákona nesmí být cena vyšší než 1 000,- Kč na osobu. Jinak by každý člen domácnosti musel ze svého vytáhnout přes 2 000,- Kč a to by popularitě současného vedení města určitě neprospělo. (více o důvodech ZDE)

Tři vrcholy předsedy místní buňky ODS

Pan Sýkora, předseda a jediný zástupce místní buňky ODS, dva roky na zastupitelstvu mlčel a včera se rozhodl zazářit. Nejprve sice „zaspal“ při hlasování o výdaji města ve výši 700tis Kč na úpravu kalolisu v ČOV a v panice se pouze zdržel hlasování společně s opozicí. Za to sklidil údivné pohledy přítomné koalice „co se to jako děje?“, neboť tímto zaváháním nejasná investice do ČOV nebyla schválena. 🙂

Podruhé si vytáhl „Černého Petra“, kdy na něho padla prezentace práce Kontrolního výboru (KV). Během ní konstatoval, že není co konstatovat a úkoly trvají. A jelikož některé úkoly trvají roky a nejsou ani plněna 4 usnesení zastupitelstva, snesla se na práci a nulový výtlak KV naše kritika. Z opakovaných zápisů „úkol trvá“ totiž není možno zjistit, který zástupce KV se kterým zaměstnancem města jednal a zda vůbec, jaké dával dotazy a jak bylo odpovězeno. KV má rovněž dávat doporučení zastupitelstvu k plnění usnesení. Nic z toho se neděje! A co na to kolegové zastupitelé ze starostovy stáje? Na přímou otázku nastalo půlminutové hrobové ticho, které ukončili asi „stínoví členové KV“ – starosta Kocman a radní Vlček konstatováním, že „nikdo si nic nemyslí“. Za kontrolní výbor mluví ten, kdo má být kontrolován!? To ticho svědčí o všem! Navrhli jsme okamžité odvolání předsedy KV Petra Fišera a samozřejmě byli přehlasováni. Kolegové ho podrželi, ale třeba příště odstoupí sám… 🙂

Vrcholné vystoupení Jana Sýkory (ODS) však mělo ještě přijít. Potřetí se zapojil do debaty v bodě pojmenování ulice kolem Nučického nádraží. Při přípravě na zasedání jsme se u tohoto bodu hodně nachechtali, ale nakonec návrhy „U Lubošovo stavební uzávěry“ (pozn.: mělo zde vzniknout 12 RD a výsledkem je trojnásobný počet řadovek na stavební výjimku), nebo „Bemettova“ (podle jména se starostou spřátelené stavební firmy) jsme nakonec nepřednesli. Díky unikátnímu pojezdovému chodníku, který slouží jak pro příjezd aut k domům tak pro pěší, jsme navrhli název „Pojezdová“. V ten moment se rozhodne opět zviditelnit předseda místní ODS a ve svém nejdelším (asi minutovém) proslovu navrhuje pojmenování ulice po čestném občanu města kpt.Holečkovi. To vyrazilo přítomným dech a panu Sýkorovi začali koaliční partneři konejšivě vysvětlovat jeho omyl ve stylu hlášky z filmu Samotáři, že „Ty už jednu holku máš!“ Ve městě již Holečkova ulice totiž existuje!!! Tímto sluníčkovým pokusem byl triptych Sýkorových faux paux ukončen. Další dva roky ho asi opět neuslyšíme. 🙂 🙂 🙂

Brzy na to zastupitelstvo vyčerpalo všechny body programu a my mohli vyrazit sdělit si své dojmy při plzničce v místním Sokoláči. Zde u vzdáleného stolu na opačné straně restaurace rozčíleně rozhazoval rukama starosta Kocman a pár přikyvovačů kolem mu dávalo za pravdu. Celému představení uplynulých hodin jsme se smáli ještě dlouho do noci a už teď se těšíme na to listopadové.

2 Comments on “Střípky zářijového zastupitelstva v ABSURDISTÁNU

 • Jan Dejm
  25. 9. 2020 at 0:43

  UFF, tak jsem tu vaší slátaninu na webu přečetl. Pominu tu snůšku rádoby vtipných interpretací, ale mám 2 zásadní připomínky. kpt. Holeček, kterému jsme na červnovém zasedání zastupitelstva udělili čestné občanství, nezemřel ve válce. Patrně jste se nechali strhnout tou vlnou posměšných komentářů a zapomněli na nějaká fakta. Tak tedy, z podkladů zastupitelům kopíruji: Jan Holeček (narozen 14. 6. 1914 Hořelice, zemřel 2. 3. 1996) A druhá připomínka je k sokoláči. Máte pravdu, diskutovali jsme, ale o zážitcích z dovolené. Nechápu, kde jste vzali tu starostovu cituji „Zde u vzdáleného stolu na opačné straně restaurace rozčíleně rozhazoval rukama starosta Kocman a pár přikyvovačů kolem mu dávalo za pravdu.“ Bavili jsme se o výletech na kole na dovolených. Koukám, že vaše manipulace nemá meze ???

 • Martin Viktora
  10. 10. 2020 at 12:01

  Zveřejnili jsme kompletní videozáznam ze zastupitelstva. Doporučuji. Pak uvidíte, proč město tyto záznamy pořizovat nechce. A také se každý muže podívat, o jakou “slátaninu” jde, kdo argumentuje, kdo mlčí, kdo má myšlenky a kdo slepě hlasuje. https://rudnaprozivot.cz/video-historicky-prvni-zverejneny-videozaznam-ze-zastupitelstva-mesta-rudna/

  Priste bych byl rad, kdyby záznam publikovalo samo město. Navrhujeme to porad dokola.

 • Napsat komentář