Close

Parkoviště a zastávka v Hořelici. Navrhujeme revitalizaci a architektonickou soutěž

Obrátilo se na nás několik občanů, kteří se pozastavovali nad stavem parkoviště a autobusové zastávky v Hořelici. A tak jsme předložili návrh na projednání jeho revitalizace na zastupitelstvu města Rudná 27. dubna 2022. Podívejte se, co navrhujeme a sledujte, co se s návrhem bude dít. Hořelice si investici určitě zaslouží!

Sitauce v okolí parkoviště a autobusové zastávky

Na parkovišti v Rudné Hořelici se každý den shromažďují osoby, které zde konzumují v denních i večerních hodinách alkohol, vykonávají zde svoji potřebu a zanechávají velké množství odpadků. Tento prostor díky tomu zapáchá a je plný odpadků. Obrátili se na nás občané z této části města, aby zastupitelstvo vyřešilo tento nežádoucí stav a naplánovalo revitalizaci tohoto území.

Na základě výzvy od občanů a zmapování stávající situace místa by město mělo zajistit následující:

  1. zabránit konzumaci alkoholu a s tím spojené znečišťování v místě parkoviště.
  2. zahájit kroky vedoucí k opravě chodníku v ulici 5. května, který je v dezolátním stavu. Chodník je hlavní přístupovou cestou k hořelickému kostelu od zastávky MHD a je tak využíván i staršími občany, kterým v tomto místě hrozí především v zimních měsících zranění.
  3. naplánovat investici na celkovou revitalizaci prostoru stávajícího parkoviště s cílem rozšířit zeleň, prostory pro chodce a částečně zredukovat parkoviště s příjezdem pouze z jedné strany. Příjezd aut na parkoviště ze dvou stran v blízkosti MHD zastávky je nebezpečný a nevyhovující. Pro vyřešení výše uvedeného by se hodila ideová architektonická soutěž, jak toto místo moderně zrevitalizovat. Tato část Hořelice by si investici zasloužila. Aktuálně jde o jedno z nejzanedbanějších míst ve městě.

Co má zastupitelstvo schválit? Návrh usnesení

Návrh usnesení zastupitelstva je viz níže:

Zastupitelstvo města Rudná pověřuje Radu města:

  1. vypracováním návrhu obecně závazné vyhlášky zakazující požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství v oblasti hořelického parkoviště (severně od Masarykovy ulice).
  2. zahrnout kontrolu tohoto místa do plánu MP Rudná
  3. zahájit kroky vedoucí k opravě chodníku v ulici 5. května
  4. přípravou architektonickou soutěž a investiční akce na revitalizaci parkoviště a okolí v Rudné Hořelici.

Zveme vás na zasedání zastupitelstva 27.4.2022, kde se tento bod bude projednávat!

Napsat komentář