Close

Step u Jinočan v ohrožení

Přírodních zajímavostí není nikdy dost a jedna taková se nachází přímo na hranici katastru Rudná – Jinočany. Step u Jinočan je natolik významná, že ji Odbor životního prostředí městského úřadu v Hostivicích v únoru 2020 zaregistroval jako Významný krajinný prvek (VKP), který je třeba chránit.

Čím je tato oblast zabírající 1,28 ha unikátní?

Citujeme přímo z rozhodnutí: „…Předmětný VKP tvoří porost mladých, převážně spontánně vyrůstajících dřevin s převahou listnatých druhů. Bylinný kryt je bohatý, se zastoupením suchomilných trav. Botanicky se jedná o nesourodou vegetační formaci, která je však pro charakter oblasti příznačná.

Svým charakterem má biocenóza společenstva typu polního remízu velmi významné funkce, které bezesporu zlepšují stav životního prostředí obyvatelstva a příznivě působí na navazující agrotechnické kultury, což správní orgán považuje v místních podmínkách za ojedinělou společenskou hodnotu, odpovídající veřejnému zájmu…“ (celý text vyjádření Odboru životního prostředí naleznete ZDE)

Nový územní plán Rudné zde plánuje mohutnou zástavbu (plocha Z04)

Z přiloženého obrázku již pozorný čtenář pochopil, že se jedná o plochu naproti benzínové pumpě Šafránka. Pole s vlčími máky jsme zde mohli letos obdivovat asi naposledy. Má se totiž celá zastavět rodinnými a bytovými domy, domov zde má nalézt více než 700 nových obyvatel. Tento záměr byl rovněž předmětem kritiky v kauze sulfan (nepřipravenost technické infrastruktury města na připojení nové výstavby ve všech zamýšlených lokalitách – viz. www.rudnaprozivot.cz/sulfan). Město sice zamýšlí rozsáhlou výstavbu, ale neřeší umístění nové čističky odpadních vod, neboť ta stávající napojením Atolu více nepojme. To neříká zlá opozice, ale platný Kanalizační řád. Zatím vše nasvědčuje, že novou infrastrukturu zaplatí každý z nás v budoucím vodném a stočném.

Město o důležitých skutečnostech mlčí, upozorňují na ně samotní občané

V případě Stepi u Jinočan, kromě plánované masivní výstavby v těsné blízkosti stepi, město chystá i kruhový objezd s obslužnou komunikací pro celé toto území! Je to zcela v rozporu s vydaným stanoviskem k tomuto VKP, které říká: „…K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP, ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, …. „

Na tyto a další skutečnosti upozornili zastupitele a město pánové Karel a Richard Bílkovi, kteří zároveň vyzvali k odložení 2.veřejného projednávání územního plánu. (celé znění jejich výzvy je dostupné ZDE). Pan K.Bílek se i osobně dostavil na zastupitelstvo, kde zcela věcně argumentoval skutečnostmi, což evidentně nebylo příjemné panu starostovi, který ztrácel půdu pod nohama a obhajoval neobhajitelné. Ostatně jako vždy, když písemná dokumentace a praxe hovoří zcela jednoznačně. Následné návrhy opozice na odložení 2.veřejného projednávání i zapracování změn do návrhu NÚP, dle existujících i právě vypracovávaných studií, zastupitelstvo koaliční většinou odmítlo.

Ochrana přírody a zeleně? Jen prázdná slova…

Nový územní plán města Rudná je vysoce extenzivní. Další stovky hektarů záborů půdního fondu a likvidace zeleně kvůli nové výstavbě. Zcela v rozporu s doporučeními Územní studie krajiny schválené úřadem územního plánování Černošice 9.12.2019. Nyní ohrožení Stepi u Jinočan, nedávno zamoření města sulfanem. Dlouhodobě je i v nesouladu s dokumentem Strategický rozvoj města Rudná. Je to skutečně tragikomická situace. Kolik dalších argumentů bude potřeba k tomu, aby zodpovědným lidem na radnici došlo, že stávající verzi NÚP je třeba odmítnout a začít znovu?

One Comment on “Step u Jinočan v ohrožení

 • Lenka Machainová
  21. 7. 2020 at 17:44

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat, jak na tuto situaci (ohledně plánované zástavby na pozemcích v těšné blízkosti stepi) nahlíží obec Jinočany, která byla žadatelem o registraci významného krajinného prvku?
  Děkuji
  Lenka Machainová

 • Napsat komentář