Close

Video: Zpackané výběrové řízení na odpady

Další kritika se snáší na radu města Rudná v čele se starostou Kocmanem. Pozdě vypsané a špatně připravené výběrové řízení muselo být kvůli přemrštěné ceně zrušeno.

Aby se nám ve městě nehromadily odpadky na ulicích, byla narychlo uzavřena přechodná smlouva za násobek předchozích cen se stávajícím dodavatelem.

Důvodů, proč se Rudná dostala do této nepříjemné situace je více. Budeme požadovat jejich důkladné prošetření.

 

Napsat komentář