Close
sulfan

Hrozí Rudné díky kanalizaci plošný zápach? Toxický sulfan může zbrzdit rozvoj města

V naší spolkové schránce jsme našli znepokojivou studii Ing. Martina Dobyáše (Instalatérské potřeby Rudná). Podle tohoto dokumentu je plánovaná výstavba dle navrhovaného územního plánu časovanou bombou. Rudná může být kompletně zamořena toxickým zápachem (zejména pak u Šafránky, směrem na Jinočany, nebo po rekonstrukce Atolu). Ing. Dobyáš upozorňuje i na problémy s tlakem ve vodovodu. Náklady řešení problému odhaduje v řádech stovek milionů až miliardy korun.

Celý dokument naleznete ZDE. Vybíráme z jeho obsahu:

  • Kde bude napojená tlaková kanalizace do stávající gravitační sítě, může se uvolňovat sulfan. Sulfan je prudce jedovatý plyn páchnoucí po zkažených vejcích. Má dráždivé i dusivé účinky.
  • Trend využívání tlakové stokové sítě („TSS“) v Rudné je na vzestupu, a to z důvodu rozšiřování Rudné do míst, kde se nelze napojit přirozeně spádem na gravitační stokovou síť. Toto bude mít za následek zamoření dalších oblastí. Jedovatý sulfan ale není to jediné, čeho by se občané měli obávat…
  • Může dojít ke kontaminaci pitné vody splaškovou, tedy ke zvýšení dusičnanů v pitné vodě
  • Napojením na stávající kanalizační síť několika desítky (možná i stovky) nových objektů vznikne vysoké riziko havarijní situace
  • Hrozí díky zápachu pokles ceny všech nemovitostí

Kterých lokalit se to především bude týkat?

  • Pole u Dušníků – směr Jinočanská (sílu zápachu sulfanu můžete pocítit na křižovatce na Zličíně, kde stoková voda z TSS Chrášťan, napojená nedaleko Scanie, vydává zápach podél větracích otvorů kanalizace možná i přes 800m daleko)
  • Pole u Dušníků – naproti benzínové pumpě Šafránka
  • Drobná výroba severně za koleji od Rudenského nádraží (opravdu velké území)
  • Území severně od Rudné směrem k dálnici, nedaleko Mc Donaldu
  • Území okolo ČOV

Podělíme se o další informace

Obrátili jsme se na vedení Technických služeb Rudná s žádostí o sdělení stanoviska. Zároveň hledáme také nezávislé experty, kteří by pomohli určit závažnost problému se sulfanem v Rudné. Budeme se zajímat také o to, kdo ponese náklady na vyřešení „sulfanového“ problému. Ponesou náklady ti, kteří na změně územního plánu vydělají nebo sanaci má opět řešit město ze svého rozpočtu a zaplatíme ho tak my všichni?

článek publikován v časopise Život v Rudné, květen 2020

Napsat komentář