Close

Další problém starosty Kocmana. Nad Domem služeb pochybuje i soudní znalec

Máme k dispozici vyjádření soudního znalce k ekonomice starostova klíčového projektu – Domu služeb. Ten je architektonickým i ekonomický malérem za cca 90 milionů Kč. Místo otevření problému starosta rozehrál své obvyklé hry a protiprávně odmítl zařadit vyjádření znalce na program zastupitelstva. Co přesně říká znalec a jaké hry hraje Lubomír Kocman? Vše se dočtete níže! I to, proč se pachuti korupce nelze zbavit.

Vyjádření soudního znalce k Domu služeb

Znalec obdržel veškeré podklady, které měli zastupitelé k dispozici, a sepsal vyjádření. Zde to nejzajímavější z jeho obsahu:

 • kalkulace návratnosti předložená finančním výborem města byla “vylepšena” tím, že neřešila podstatné náklady:
  • pozemek – cca 15 mil. korun
  • výkup domku v prostoru staveniště – 3,7 mil. Kč
  • bourání stavby tiskárny IMPROX – 2,8 mil. Kč
  • projektová dokumentace a autorský dozor – cca 2 mil. Kč,
  • další náklady: administrace výběrového řízení, právní služby, stavební dozor, očekávané vyšší náklady stavby
  • (růst cen, vícepráce), cena za vybudování parkoviště a podobně
  • tvorba “fondu oprav”
 • na výnosové straně  projektu znalec
  • zpochybňuje pronájem kalkulovaný finančním výborem
  • podivuje se nad tím, že nejsou uzavřeny smlouvy s budoucími nájemci
  • nechápe, že není vlastně jasné, co přesně v Domě služeb má být

I přes tyto zásadní nedostatky spočítal finanční výbor návratnost na necelých 30 let a na základě této chybné kalkulace byl celý projekt schválen zastupitelstvem

Hry Lubomíra Kocmana

Vyjádření soudního znalce k největší městské investici jsme se snažili dostat na zastupitelstvo. Navrhovali jsme:

 • aby finanční výbor k vyjádření znalce zaujal stanovisko
 • aby znalec obdržel plné informace k projektu pro vypracování posudku
 • aby vznikla pracovní skupina, která přijde s řešením ekonomiky DS

Dokument znalce a naši oficiální žádost o zařazení bodu na zasedání zastupitelstva jsme odeslali v úterý 12.9.2023 v 13:05. Pár minut na to město zprávu přijalo a starosta se s žádostí seznámil. Tím to ale haslo, svévolně a nezákonně se rozhodl návrh zastupitelů ignorovat a o cca dvě hodiny později zveřejnil pozvánku s návrhem programu bez našeho bodu. S ignorací zákona o obcích si starosta hlavu nikdy nedělal a nezařazování bodů opozice pod záminkou porušení jednacího řádu už mu musela vytknout i kontrola Ministerstva vnitra.

Dům služeb pod taktovkou Luboše

Lubomír Kocman sice náš bod k Domu služeb nezařadil, ale v programu zveřejnil k DS jiný, naprosto bizarní: návrh na uzavření inflační doložky s dodavatelem Domu služeb a zpětné doplacení více než dvou milionů korun “za inflaci” (pozn. originální smlouva s dodavatelem nemá žádnou inflační doložku).

Jak se pozná korupce?

Podle Metodiky pro územní samosprávy Korupční rizika ve veřejných zakázkách: jak jim čelit? se korupce projevuje takto a na Dům služeb to sedí doslova:

 • investice jsou zbytečné, veřejná potřeba je vyvolána uměle či záměrně neúčelně, zakázka nepřináší veřejnosti žádný benefit nebo jsou přínosy vzhledem k nákladům minimální (cílem  je zajistit zisk dodavateli).
 • Zakázka není náležitě ekonomicky posouzena a odůvodněna.
 • Omezení přístupu aktérů veřejné kontroly (veřejnosti, médií, občanské společnosti) k informacím
 • Nedostatečné odůvodnění a vysvětlení cílů zakázky
 • Absence příležitosti pro diskusi u strategických projektů

Přijďte se podívat do Rudné!

Běžnou logikou si nelze jednání města při jeho investičních akcích obvykle zdůvodnit:

 • proč není u budovy primárně pro komerční pronájem (byť snad lékařům) obchodně finanční plán?
 • proč není u největší městské akce předem známa ani vizualizace ( projekty, které se nerealizují, vizualizaci mají – např. zde)
 • proč se Dům služeb nediskutoval s veřejností?
 • proč starosta o věci nekomunikuje s oponenty?
 • proč blokuje téma na zastupitelstvu?
 • proč starosta projekt zdůvodňuje naprosto neurčitě “možná tam bude služebna policie, možná knihovna” a podobně?
 • proč nejsou předem domluveni nájemci?
 • proč většinu největších zakázek provází masivní vícepráce?
 • proč do přípravy výběrového řízení nezahrne také opozici?
 • proč dává zastupitelům podklady tak, aby nebyl čas reagovat

Vše lze najednou pochopit, pokud si připustíme jednoduchou, ale bolestivou myšlenku: korupce v Rudné prostě je. Pokud toto připustíme, získáme odpovědi na většinu otázek výše.

Přemýšlejte nad tím!

Napsat komentář