Close

Střípky ze zastupitelstva leden 2024: zakázky spřízněným osobám, svozy odpadu a práce kontrolního výboru

Podle pozvánky pro veřejnost mělo zastupitelstvo 23.1.2024 řešit jediný bod – svoz odpadu. Doložení zakázek spřízněným osobám a další body opozice radní do pozvánky pro veřejnost protiprávně nezařadili. Opozice podpořila rozumnou změnu svozové firmy a naplno rozkryla špínu zadávání zakázek v Rudné. U Kocmanů nemohli mít toho večera dobré spaní…

Boj o program jako obvykle, jednota opozice zvítězila

Nezařazování bodů zastupitelů už Ministerstvo vnitra našim radním dříve zatrhlo. Nepomohlo. Zákon o obcích vedení města ignoruje nadále. Nesmí se přeci veřejnosti ukázat, že opozice je konstruktivní, pracuje a že podezření o zadávání zakázek spřízněným osobám je doloženo! Asi v zájmu sebezáchovy starosta opět porušil zákon a body opozice do programu nedal. Veřejnost je díky tomu neviděla v pozvánce. Výsledkem byla opět další zbytečná půlhodina procesních dohadů. A výsledek? Starosta neuspěl, projednány byly všechny opozicí navrhované body.

 

 

Změna svozu odpadu a další promarněná příležitost TS Rudná

Odpadová komise připravila novinku v oblasti odpadů. Místo výběrového řízení s předem známým “favoritem” předložila návrh na přistoupení do dobrovolného svazku obcí, který si zajišťuje svoz díky vlastní firmě Pobero (POBERounské Odpady – pobero.cz). Firma je krásným příběhem naštvaných měst a obcí s chytrými a vzdělanými lidmi ve vedení (Černošice, Dobřichovice a další). Rozhodli aktivně bojovat proti kartelu svozových firem a najali zkušeného profesionála na post ředitele.

Podobný postup byl navrhován zastupiteli Rudná pro život již v roce 2020 u nás. Roli Pobera pro okolní obce měly sehrát naše Technické služby. Marná sláva, právě naším návrhem na výměnu ředitele TS Rudná pro absenci koncepce v odpadovém hospodaření začala dlouhá série nezařazování bodů opozice na zastupitelstvo. A tak se kolem svozu odpadů Rudné dosud nic nedělo. Pokud tedy nebudeme zmiňovat detaily, že smlouvu si do zadávací dokumentace v konkrétním případě napsal sám Rumpold, který nakonec výběrové řízení vyhrál.

Pobero je v principu dobrý počin (spojení obcí), ověřovali jsme si reference u několika starostů a mluvili s jednatelkou společnosti.

Kalkulace Pobera sice vychází v porovnání s cenami Rumpoldu z roku 2023 navýšenými o inflaci trochu dráž, ale čas ukáže, jestli to nebude nakonec levnější, protože svozové vozy mají vlastní vážení i GPS, takže všechny vyúčtované výdaje jsou zpětně zkontrolovatelné. Starostové z okolí mluvili o tom, že najednou je odpadu naváženo i o třetinu méně, než “navážila”  jejich dřívější svozová firma (tušíte která).

Podezření z přidělování zakázek spřízněným osobám doloženo

Na minulém zasedání zastupitelstva byl kontrolní výbor požádán, aby doložil podezření, že zakázky jsou v Rudné přidělovány spřízněným osobám. Zajímavé, že se o podezření hodně zajímal i pan starosta! Chtěl, aby se vše zjištěné předalo v tichosti jeho podřízené (tajemnici). Přitom se mohl rovnou zeptat doma manželky. Proč? Hádejte, kdo kreslil základní školu, vyhrál práce na domu v Šamonilově a podobně…

Podezření jsme na příkladu projektu Šamonilova detailně doložili. Dokument dokládá propojení vítězné firmy Atelier Dvořák na druhou firmu, která ji zřejmě dělala ve výběrku “křoví”. Ve vítězné firmě se angažují nejméně dva lidé ze “skautské kandidátky” Jana Dejma a na městských zakázkách pro ni pracuje starostova manželka. Ta navíc figuruje v dokumentech na obchodním rejstříku přímo jako její společník.

Až budete opět slyšet povídání o nehoráznosti, opozičních lžích, manipulaci, neslušnosti, tahání manželek do politiky a podobně, odkažte tyto šiřitele pomluv na zde zveřejněné dokumenty. Tak se u nás prostě druhé desetiletí žije! Těmto a podobným zakázkám se bude Rudná pro život ještě ve velkém detailu samostatně věnovat.

Aktivita kontrolního výboru

Práce kontrolního výboru (KV) se rudenským radním nelíbí. Lepší ocenění své práce si opozice snad ani nemůže přát!

Opět na základě požadavku z minulého zastupitelstva měl KV předložit svůj plán kontrol. Celkem formalistický dokument. Podstatné však je, co výbor zkontroluje a co prosadí jako doporučení.

Výbor například zkontroloval přípravu a výstavbu Domu služeb, kde shledal mnohá pochybení. Prosadil, aby příští dlouhodobé investice do výstavby vycházely buď z architektonické soutěže, nebo minimálně ze dvou návrhů architektonických studií. Snad se něco podobného jako hrůzný tzv. Dům služeb opakovat nebude.

Harmonogram zasedání zastupitelstva na rok 2024

Neuvěřitelné se stalo skutečností a nám se i díky vládnoucím zastupitelům podařilo schválit, že zastupitelstvo bude zasedat každý měsíc, vyjma letních prázdnin. To je velký úspěch, po kterém opozice volala mnoho let. Bylo kontraproduktivní sedět na zastupitelstvu jednou za 2 měsíce a končit jako třeba v prosinci ve 23:30. Častější a tvořivější zasedání byl náš cíl. Povedlo se a my děkujeme za sebe i veřejnost!

 

 

 

 

Napsat komentář