Close

Střípky ze zastupitelstva: Dům služeb v mlze, kamiony v řešení, pochybení pod kobercem, náhubky připraveny

Ve středu 28.2.2024 opět zasedalo zastupitelstvo. A opět to byla „zábava! Arogance starostovy většiny, nechuť projednat pochybení, náhubkový jednací řád a snaha dále ovlivňovat městský časopis. To vše vyústilo až v “bouchnutí sazí”. Po schůzi to dokonce chvíli vypadalo, že dojde snad i na rvačku. Ale vezmeme to hezky popořádku…

Boj o program: zápisy z jednání rady veřejné nebudou

Snad každá schůze zastupitelů začíná konfliktem. Proč? Starosta s podporou své většiny opakovaně protiprávně odmítá zařadit opoziční body do programu. A  ta na jejich zařazení trvá a brání se nálezy kontroly Ministerstva vnitra.  A na stopku pro opoziční body došlo podle očekávání i tentokrát. Nebyl projednán mj. návrh na zveřejňování zápisů z rady.

Svůj podíl viny na tom má však i sama opozice. K prosazení tohoto bodu totiž chyběl hlas opoziční ODS – její zastupitel Jan Sýkora totiž opět nedorazil a díky jeho chybějícímu hlasu se starostovi podařilo zápisy z rady před zraky veřejnosti “ochránit”.

Honzo, chápeš, že díky Tvým notorickým absencím přišla opět vniveč práce tvých kolegů a veřejnost přišla o možnost seznamovat se detailně s děním ve městě? Díky Tvé nepřítomnosti už neprošlo několik návrhů – například na projednání názoru soudního znalce, který zpochybnil ekonomiku Domu služeb a výpočty starostova finančního výboru. Tvá nepřítomnost poškozuje naše město!

Zpráva Kontrolního výboru: vyřazeno z programu. Proč asi?

Na konci roku 2023 koalice zaúkolovala Kontrolní výbor: zkontrolujte do 28. února plnění všech (444!)  usnesení a úkolů. Starosta si zřejmě myslel, že kontrolní výbor tímto šikanózním úkolem s nereálným termínem kapacitně “utaví” a najde si klacek na jeho odvolání. Místostarosta Jan Dejm šel veřejně dokonce do výhružného tónu – “na radě měli i jiné nápady, jak s výborem naložit”. Jenže kontrolní výbor mezi vánočními svátky a jarními prázdninami více než 100 hodin pracoval. Závěrečná zpráva doložila velké množství nedostatků – mj. i při zadávání veřejných zakázek.

Starosta a jeho koalice ovšem projednání závěrečné zprávy z programu vyřadila“z důvodu pozdního dodání podkladů”. Výboru ale nešlo o řešení detailu, výbor chtěl pouze představit metodiku a popsat, jak zprávu KV nejlépe číst a orientovat se v ní. Projednat se mohla klidně příště. Koalice, která kontrolnímu výboru celý úkol zadala, neměla ani tu slušnost a úctu k práci kolegů, aby jim za tento výkon v zájmu města poděkovala. Uvidíme, jestli bude zpráva vůbec kdy projednána. Po dvou měsících práce bude zpráva nejméně měsíc ležet ladem (proč jsme tedy na ni museli přes svátky a prázdniny “vyšívat”?). Budou mít radní, kteří kontrolu iniciovali ale zároveň ji bojkotovali, vůbec odvahu objasnit nedostatky, na které kontrola přišla? A objasní někdy starosta zadávání zakázek spřízněným firmám a práci své manželky na městských zakázkách? I pro ostřílené členy kontrolního výboru bylo šokem zjištění, že starostova manželka figuruje v dokumentech na obchodním rejstříku jako společník jedné z favorizovaných společností!

Co bude v Domu služeb? Podepsáno zatím není nic

Daniela Břízová (LES) přišla s požadavkem, aby měla Rudná koncepci rozvoje zdraví a zdravotní péče. Překvapením bylo už to, že město žádnou takovou koncepci nemá. Přesto neváhá postavit za téměř sto milionů Dům služeb. Kdo by investovat své soukromé peníze se zdůvodněním typu “možná tam budou lékaři, možná policie, možná knihovna”? Rudná by si do svého erbu mohla napsat “Není důležité vědět, co chceme, důležité je zadat zakázku!”

Po dotazu opozice konečně poprvé zazněla informace o využití prostor v Domě služeb. Údajně už jsou zájemci na všechny prostory. Smlouvy však podepsány prý nejsou. Těšit se snad můžeme na oční, odběry, biopotraviny, kavárnu, sono, obvodní lékaře, gynekologii, kardiologii, cévní, blíže neupřesněnou terapii, ortopedii, endokrynologii, fyzioterapii. Do Domu služeb se stěhují dva stávající praktici, gynekolog a plicní. Vše zaznělo “per huba”, uvidíme za pár dnů, kdy se má Dům služeb po mnohaletém slibování definitivně otevřít.

Život v Rudné – drsný pokus udržet kontrolu nad časopisem

Pracovní skupina složená zástupci všech politických partají vytvořila nová pravidla pro městský časopis, který bude v souladu s pravidly, o kterých jsme psali již před mnoha lety.  Odvedli dobrou práci. Starosta chtěl na místě “upravit pár drobností“. Bohužel zásadních. Na zeď promítnul návrh (starosta své návrhy prezentovat může, ostatní nesmí), že v redakční radě nebudou zastoupena všechna politická uskupení. Poctivě v materiálu hledal slova o roli opozice v městském časopisu – a navrhoval je vypustit! Totálně v rozporu se základní myšlenkou metodiky k tvorbě dobrého demokratického radničního periodika! Když se ozvaly protesty, nasupěně sdělil, ať si redakční rada vezme pravidla zpět k dopracování. Přitom nebylo moc co dopracovávat, protože nesmyslné změny navrhoval jen starosta. Koneckonců… celkem dobrá pravidla fungování časopisu máme už dnes. Jediný problém je, že je nikdo nedodržuje a koalice časopis zneužívá pro špinění opozice a vlastní sebepropagaci (viz strana 6 a 7 Rudenského objektivu). Nová pravidla tak zatím nebyla schválena a časopis bude i nadále v současné “kvalitě” obsahu.

Převedení části infrastruktury z města na Technické služby. TSR po letech zpět v zisku? Aleluja!

Záměr se zdál technicky logický a jinak neškodný. Hodnota převáděného majetku: 6,6 mil. Kč. Ukázalo se však, že takový krok může mít dopady do ceny vody a že se nad tím nikdo nezamýšlel. V radě města není jediný ekonom. Všichni jsou v opozici. Také víme, že část povinného fondu obnovy ve výši 11,6 mil. Kč je ze zákona spojena s převáděným majetkem. Část sumy by se tedy měla z města na TSR převést. Přes ujištění starosty, že s majetkem se žádné peníze na TS Rudná nepřevádí a že město tu nebude mít další výdaje, nevládne v této otázce důvěra. Mimo řeč také od starosty zazněla informace, že TS Rudná budou po třech letech ztrát zpět v zisku. Aleluja! Jsme velmi zvědaví na detaily! Že by konečně v TSR začalo šetření na právních službách (cca 2 miliony)? Velmi pochybujeme. I o tom, zda se vůbec něco dozvíme.

Starostův Jednací řád – čistokrevná obstrukce. Naštěstí neprošel

Starosta předložil úpravy jednacího řádu zastupitelstva. Prostě najednou pocítil potřebu jednací řád změnit. A nikdo ani nevěděl proč. Teď už to víme. I to, proč změnu odmítl s opozicí konzultovat. Opět se jednalo prý jen o pár „drobnosti“. Opět zásadní změny, které prakticky znemožní zastupitelům díky administrativní náročnosti předkládat návrhy! Opět změny, které budou starostovi vytvářet další prostor pro vyřazování opozičních bodů pro vymyšlený nesoulad s jednacím řádem. Takže pochopitelně to starosta při rozpravě schytal. Jednací řád se neschválil a bude se předělávat.

Hádka, při které bouchly saze. Ke rvačce zatím nedošlo

V průběhu rozpravy vystoupila paní z řad veřejnosti. Byla dle svých slov na zastupitelstvu poprvé. Nicméně hned věděla, kdo je za atmosféru na schůzi odpovědný a kdo zdržuje celý program. Opozice! A zde došlo k hádce. Jablkem sváru bylo, že starosta ukončuje příspěvky veřejnosti u zástanců opozice, odebírá jim slovo. Ale nechá mluvit (a ještě se u toho usmívá) mimo téma paní obhajující jeho a mlčící koalici.

Po výčitce opozičního zastupitele a starostově odmítnutí dvojího metru, se strhla regulérní hádka. Při ní si dost nevhodně formulované obvinění starosty zastupitelem Cyrilem Tůmou vztáhla paní z publika na sebe. Následná hádka snad poloviny přítomných neskončila ani přerušením schůze předsedajícím. Po uklidnění emocí a návratu k racionálnímu zhodnocení situace se na konci zasedání pan Tůma dotčené paní z publika veřejně omluvil. Paní dostala nabídku, že ji seznámíme s dokumenty dokládajícími pochybení města a četné pokuty. Zatím se neozvala. Třeba ale si tento článek přečte i s odkazy.

Tato situace dokresluje naléhavou potřebu svěřit vedení schůze někomu méně kontroverznímu, než je Lubomír Kocman, který podřizuje vedení schůze svým zájmům. Návrh na zavedení střídavého vedení schůzí zástupci každého uskupení však koalice nedávno zamítla.

Kamiony v Rudné – konečně shoda napříč zastupitelstvem!

Omezit průjezd kamionů městem je snaha už delší dobu. Asi 30 let. Pro kontrolu průjezdu kamionů konečně osloveny 2 firmy. Jedna údajně přestala komunikovat. Druhá dala nabídku. Žádné srovnání. Údajně není s kým. „Jsme rádi, že máme aspoň tu jednu“ znělo z koalice. Kde jsme to už slyšeli? Firmám se nějak v Rudné nechce soutěžit! A asi ví proč. My to víme také.

Město dělá prý pro řešení dopravy v Rudné maximum. Opravdu?

Během rozpravy ke kamionům od starosty zaznělo, že město pro vyřešení problému s dopravou dělá maximum. Bohužel to není pravda. Město má například právo vyjadřovat se k developerským projektům v okolí. Ale nedělá to. A to má k dispozici tým úředníků a peníze na právní služby!  A tak to místo města dělá náš spolek z darů našich podporovatelů. Příklad? Developerský projekt Na Malé Růži v Drahelčicích počítal s vybudováním 209 bytů s 301 parkovacích stání. A kudy budou jezdit každý den tato auta? Ano, přes Rudnou. A budou zahlcovat křižovatku Na Staré. Byla možnost se k tomu vyjádřit. Město neudělalo nic. Jedinou aktivitu vyvinul náš spolek.

Park v Růžové ulici? V nedohlednu

Vzpomínáte na petici proti změně územního plánu, která umožňovala stavbu hal v “Růžovce”? Dřívější zastupitelstvo (kde měl starosta Kocman ještě 8 zastupitelů) převálcovalo jakékoliv protesty a argumenty svou většinou. Změna územního plánu prošla. A aby prošla a nepoškodila starostu ve volbách, zároveň s přijetím změny územního plánu přispěchal starosta a Gabriel Kovács (Žijeme Rudnou) s tím, že současně s přijetím ÚP rovinou zahájíme jeho změnu. A tak vznikla krásná myšenka, kterou nám prezentoval Libor Śoch ve svém předvolebním videu. Záměr na volnočasový areál mezi ulicí Růžová a dálnicí ale naráží na očekávané potíže.

Vlastníci pozemků s městem za navržených podmínek odmítají jednat. Krajský úřad nemá pochopení pro změny územního plánu a přesuny či výměny ploch s ornou půdou v jeho rámci.

Ukazuje se, že arogantně zamítnuté věcné návrhy opozice z doby přípravy územního plánu by dnes byly užitečné. Město své záměry do územního plánu nezahrnulo a také nevyužilo nástrojů pro jednání s vlastníky v době, kdy se územní plán připravoval.  To byl správný čas s vlastníky pozemků jednat.

Vypadá to, že další zajímavý a užitečný záměr zůstane pouze v městském archivu.

 

 

Napsat komentář