Close

Střípky za zastupitelstva 8.11.2023: Dům služeb je malér, bojuje se o stamiliony od Kaprainu, Seidl zvolen radním

Zasedání posledního zastupitelstva bylo bouřlivým pětihodinovým maratonem. Opozice konečně dosáhla projednání Domu služeb či Vědeckého parku u D5 (Kaprain) a prosadila řadu důležitých návrhů. Předseda Kontrolního výboru s bravurou ustál účelový atak starosty. Ukázal se ale také slabý článek opozice. S radniční koalicí, která opakovaně neměla většinu, opět hlasoval “opoziční” Zbyněk Mikeš a zvolil tak nového radního Petra Seidla.

Bude Dům služeb Investicí s návratností jak tvrdil finanční výbor?

Myšlenku výstavby Domu služeb (DS) přímo podporoval předchozí Finanční výbor (J. Pražák a G. Kovács). Ten se návratností projektu s komerčními nájemními prostory pro kanceláře, ordinace, kavárnu atd. zabýval a následně dal zastupitelstvu doporučení hlasovat pro DS. Finanční výbor v Rudné (FV) je  dlouhodobě pod vedením vládnoucí NK Rudná starosty Lubomíra Kocmana. Ekonomům z opozice od začátku návratnost domu služeb nevycházela. Nyní získali vyjádření soudního znalce, kterému poskytli všechny dostupné informace k vypracování odborného posudku.

Co si o Domu služeb myslí soudní znalec?

Znalec vyšel z materiálů FV a například konstatoval, že v kalkulaci návratnosti chyběly zásadní položky za více než 20 mil Kč. Jde o pozemek, odkup nemovitosti na staveništi, demolice, projekt, dozor atd… Na zasedání se ukázalo, že nikoho ze starostovy koalice nezajímá, jak bude provozně a finančně vycházet investice za 100 mil. Kč. A je jím zcela lhostejné zda vůbec, kdy a kým bude obsazená. Zamítli jak sestavení pracovní komise, která by se zabývala ekonomikou projektu, tak nepodpořili usnesení na vypracování zprávy FV ke kritice soudního znalce.

Bohužel, ke schválení návrhů opozice chyběl také hlas ODS. Zastupitel ODS Jan Sýkora se nedostavil, přestože DS je také tématem ODS. Při rozložení sil 8:7 byl jeho chybějící hlas bohužel zásadní a jeho opakovaná nepřítomnost opět zmařila práci kolegů v zastupitelstvu i peníze investované do vyjádření soudního znalce. Připomeňme, že Jan Sýkora měl vážné problémy s docházkou i v minulém volebním období.

Podaří se Dům služeb vůbec obsadit?

Podle informací od starosty „…nemáme žádné “podepsané” lékaře…“. Údajně existuje 13-15 zájemců.  “Možná rehabilitace, možná odběry, možná optika”….žádné další specializace neprozradil. Možná tam také bude městská policie nebo knihovna. Možná také něco úplně jiného. Na investici za 100 mil Kč příliš mnoho neznámých. Za tyto peníze (staví se bez dotace!) mohlo město rekonstruovat stávající dům s lékaři, pro další lékaře rekonstruovat Karlovotýnskou 106 a k tomu ještě investovat do parků, zeleně nebo cyklostezky.

Vědecký park D5 (Kaprain) – město hraje o stovky milionů

Opozice koncem léta prosadila vznik komise pro vyjednání co nejlepších podmínek pro město ve vztahu k tomuto obřímu projektu. Pokud by se vše udělalo správně a projekt měl i podporu veřejnosti, město může získat benefity v objemu stovek milionů korun. Jenže starosta svolal první jednání komise narychlo tak, že se část opozičních členů nemohla dostavit. A ještě pozval i zástupce investora p. Halbycha, se kterým evidentně projekt dlouhodobě domlouvá. Prosazoval, aby investor byl pravidelně přítomen na všech interních jednáních komise.

Vědecký park D5 – opozice musela zasáhnout

Opozice kvůli tomu v říjnu svolala mimořàdné zastupitelstvo k projednání vědeckého parku. To se ale díky evidentně záměrné neúčasti VŠECH koaličních zastupitelů nesešlo v minimálním počtu a tak se Kaprain projednal až na zastupitelstvu 8.11.2023. Starosta na zasedání popřel setkávání s investorem, přestože byl zástupce investora několikrát viděn na radnici. Potvrdil však přijetí finanční rozvahy od investora, kterou nikdo jiný neviděl. Navíc stále tlačí změnu územního plánu, aniž bychom měli odsouhlasené benefity pro město a záruky od investora.

Starosta opět ukázal, že neumí kopat za město, ale jde mu o zájmy investorů. Přestože věděl, že se Kaprain bude na zastupitelstvu řešit, nedodal zastupitelům ani hotové podklady od komise (SWOT analýza, zápis z jednání komise). Proč?

Díky dobře odvedené práci opozice i díky některým koaličním hlasům se podařilo prosadit několik důležitých usnesení, která požadují: zajištění specializovaného právníka pro komisi, zjištění názoru občanů na celý projekt, mlčenlivost členů komise směrem k investorovi, zákaz přijímání darů od investora (ano, byly tady takové pokusy) a také zákaz paralelního jednání s investorem bez pověření komise.

Jan Seidl zvolen staronovým radním města Rudná.

Náhradou za zemřelého radního Romana Pražmu byl zvolen zvolen Petr Seidl. Jako radní působil dlouhá léta. Vždy nekriticky pomáhal starostovi realizovat politiku, jejíž výsledky a mravní marasmus, včetně podpory hazardu s mafiánským pozadím, od kterého se odmítá distancovat.

Těsně před volbou neuměl s jistotou Petr Seidl odpovědět, zda má mít opozice kontrolní roli v TS Rudná. A za čtvrt hodiny už hlasoval proti kontrole TS Rudná. Bohužel od této volby nelze čekat jakékoliv změny v řízení města. Jde o zaměstnance Metrostavu, který byl jedinou firmou v téměř čtvrtmiliardovém tendru na přístavbu ZŠ. Oceňujeme jeho práci pro Skaut. Na dobrý výkon radního to  však nemá žádný vliv.

Selhání Zbyňka Mikeše (ex-Rudná pro život)

Zbyněk Mikeš, který se stal zastupitelem jen díky rezignaci vedením města znechuceného Jindřicha Ullricha, bohužel jako rozhodující osmý hlas zvedl pro Petra Seidla ruku. Vysvětlení postojového veletoče se nabízí. Zjistili jsme totiž, že před cca  2 měsíci získala firma Iron Mountains, kde pan Mikeš pracuje jako manažer obchodu, zakázku na archivaci dokumentů pro město Rudná. Pro spolek Rudná pro život zcela neakceptovatelný střet zájmu. Distancujeme se od něj a věc budeme řešit. Panu Mikešovi a jeho postojům a jednání se brzy budeme detailněji věnovat v samostatném článku.

Fotovoltaika na městských budovách – další adept na “zajímavou” zakázku

Fraškou bylo projednání zadávací dokumentace k projektu fotovoltaiky na městských objektech. Našly se totiž “kolegiální vazby” radního a zastupitele p. Josefa Nováka na dodavatele studie, na základě které má projekt vznikat. Ukázalo se, že studie obsahuje nesmyslná čísla ohledně návratnosti, což důvěrně známe z projektu Domu služeb. Opět se nemůžeme zbavit dojmu, že nejde o užitek, ale o utrácení z městské kasy.

Starosta i pan Novák věc naštěstí rychle stáhli z hlasování a nakonec i díky veřejnosti zastupitelstvo přijalo návrh řešit nejprve energetickou koncepci města a pak teprve fotovoltaiku na městských budovách a pozemcích.

Výtka předsedovi kontrolního výboru – neúspěšné hledání hole na pověstného psa

Dalším zajímavým bodem byla výtka předsedovi kontrolního výboru (KV), kde starosta ukázal, že mu není nic svaté. Po mnoha letech nefunkčnosti dříve „jeho“ kontrolního i finančního výboru se snažil napadnout dobrou práci KV, který je poprvé pod kontrolou opozice. Byla to fraška, kterou výborně rozebral předseda KV Martin Viktora a ukázal na zjevné manipulace a nesmysly předloženého materiálu. Jediné pozitivní, co z této debaty vzešlo, bylo schválení kontroly využívání právních služeb jak městem, tak i TS Rudná. Náklady na právní služby jsou v Rudné extrémně vysoké v porovnání s okolními obcemi podobné velikosti. Držme si palce, že KV dostane požadované podklady i od TS Rudná a bude moci tuto kontrolu provést!

Jak město kupuje pozemky pro cyklostezky

Úplnou “drobností” bylo to, že radní předložili zastupitelům ke schválení návrh výkupu pozemků pro cyklostezku. Myšlenka dobrá, realizace pokulhává. Jako obvykle. Pozemky netvoří celek a bez vzájemného propojení jsou bezcenné. Na jednom z nich je navíc věcné břemeno, o jehož povaze nevíme my ani vedení města vůbec nic. Na to se “přišlo” až během schůze. Pokud by šlo o malér (nevíme), odpovědnost by nenesli radní jako předkladatelé ale zastupitelé, kteří by pro problematický pozemek zvedli ruku. Čekáme na informaci, o jaké věcné břemeno jde.

 

 

Napsat komentář