Close

Rudná jako město hazardu, prostituce a drog? (Nalezli jsme článek v ŽvR z roku 2013)

Občané Rudné napsali o hazardu do městského časopisu Život v Rudné v roce 2013 toto:

 

Při čtení letního Života v Rudné (roč. 55, č. 7-8/2013, s. 9) nás zaskočila nenápadná zpráva o postupu městského zastupitelstva, které schválilo změnu vyhlášky upravující provozování hazardních her. Tento postup navazuje na předchozí jednání se zástupci vlastníků hotelu Atol a jeho cílem je dát zelenou otevření nového kasina v Rudné. Toto udělení výjimky pro provozování hazardních her přitom může na další léta dopředu ovlivnit kvalitu života v Rudné a je zarážející, že zastupitelstvo tento svůj postup nediskutovalo s obyvateli Rudné.

Atol se skutečně “zkulturní”? Pochybujeme…

V obecném konsenzu převažuje názor, že loterie a další hazardní hry jsou na hranici kriminálního jednání, a kromě toho další typy kriminality (drogy, prostituce, praní špinavých peněz) obvykle přitahují. Proto také hazardní hry v naší zemi podléhají zvláštnímu režimu, a je na rozhodnutí obecních a městských úřadů, zda provozování hazardu na svém území povolí. I samotní zastupitelé Rudné přitom připouštějí, že otevření kasina může v důsledku vést k vytváření a koncentraci dalších negativních sociálních jevů, jako je prostituce či distribuce drog. Jejich hlavním argumentem ve prospěch kasina je finanční prospěch a fakt, že místo kolem chátrajícího hotelu Atol se „zkulturní“. Ponechme stranou otázku, jak si naši zastupitelé toto „zkulturnění“ představují, i jejich argumentaci typu „Jsem proti hazardu, ale…“.

Chceme žít ve městě, které navozuje negativní asociace?

Finanční příspěvek je sice vždy vítaným přilepšením do každého rozpočtu, někdy však negativní dopad, který s sebou nese, nemůže žádná finanční injekce vykompenzovat. Rudná se v posledních letech etablovala jako domov řady mladých rodin s dětmi, jako město s dobrou infrastrukturou a celkově jako poměrně příjemné místo k životu. Určitým stínem na tomto obrázku je fakt, že v širším povědomí je Rudná neustále spojována s prostitucí a hazardem, vázanými na lokalitu, kde se nachází i Atol. Měli bychom si tedy položit otázku, chceme-li skutečně žít v obci, která v ostatních obyvatelích navozuje tyto negativní asociace. Skutečně musí být Rudná jakýmsi odpadištěm metropole, kde se koncentrují negativní sociální jevy, které všechna velká města generují?

O kasinu se má veřejně diskutovat

Rozhodnutí, která budou výrazným způsobem ovlivňovat podobu našeho města v budoucnosti, jsou v tomto ohledu klíčová. O takových by mělo zastupitelstvo se svými občany veřejně diskutovat. Rozhodnutí o otevření kasina v hotelu Atol pak mezi taková nepochybně patří. Zastupitelé jsou sice voleným orgánem, to však neznamená, že by se v období mezi volbami neměli s obyvateli o svém postupu žádným způsobem radit. Proto by se zastupitelé měli ve veřejné diskusi nebo veřejném hlasování na jejich názor nejprve zeptat.

Lenka a Marek Jakoubkovi

(článek vyšel v časopise Život v Rudné 10/2013, mezitulky RpŽ)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *