Close

TS Rudná si vynucují podpis nových smluv: Nepodepíšeš nepřiměřenou pokutu? Odpojíme tě!

Do konce roku 2023 musí ze zákona TS Rudná přizpůsobit svou smluvní dokumentaci k připojení nemovitostí na vodovod a kanalizaci aktualizovat podle platné legislativy. Tento krok však monopolní městská firma zneužívá k vynucování nepřiměřených pokut za pozdní úhradu faktur, které navíc nemusí být zákazníkům ani doručeny. Za zneužití monopolního postavení přitom hrozí milionové sankce. Občanům nabízíme bezplatně pomoc a společný postup.

Rudenská specialita: pokuta 5000 Kč za pozdní platbu převyšující samotnou výši faktury za vodné a stočné

Nová smluvní dokumentace TS Rudná obsahuje “ujednání”, podle kterého musí odběratel uhradit 5000 Kč smluvní pokutu, pokud je v prodlení 30 a více dnů po splatnosti. TS Rudná, které mají samozřejmě na místním trhu na dodávku vody a připojení na kanalizaci monopol, zároveň neumožňují o této vůbec jednat. Pokuta se tak může týkat každého, komu se například email s fakturou od TS Rudná dostane do spamu nebo pokud faktura není doručena z jiného důvodu. Nebo prostě platbu zapomenete zadat (komu se to ještě nestalo?). Úhrada pokuty je pak v této situaci pro odběratele přímo povinností. Komu se takové “ujednání” nelíbí, smlouvu nemusí podepisovat a bude odpojen. Takové jednání by se dalo označit přímo za vydírání.

Smluvní pokuta v principu možná je, ale musí být vždy přiměřená. O tom však lze v případě TS Rudná pochybovat, protože pokuta může dosahovat stovek procent dlužné částky.

Za zneužití monopolního postavení hrozí mnohamilionová pokuta

Slovy zákona je “zneužitím dominantního postavení zejména přímé nebo nepřímé vynucování nepřiměřených podmínek ve smlouvě”. Sankcí za takové jednání může být pokuta až 10 % z obratu firmy. Podle posledních zveřejněných výkazů TS Rudná činil čistý obrat přes 60 milionů korun. Sankce tedy může být pro firmu, která již tři roky po sobě dosahuje ztráty velmi bolestivá, případně dokonce likvidační. Připomeňme, že TS Rudná splácí úvěr ve výši 25 mil. na vodojem a že za splácení svým majetkem ručí město Rudná. Podle slov radních jde prý o ztrátu “plánovanou”, nicméně radní nedokázali sdělit, kdy a jak ztrátu plánovali a z žádného zápisu toto plánování ani nevyplývá. Bližší informace o hospodaření TS Rudná nejsou přístupné ani členům rudenského zastupitelstva.

Nabízíme pomoc, napište nám

Všem občanům, kterým se jednání TS Rudná nelíbí – bez ohledu na to, zda novou smlouvu s TS Rudná podepsali či ne – nabízíme pomoc a společný postup. Stačí nás kontaktovat emailem na info@rudnaprozivot.cz.

Jak to funguje jinde?

Vedení města a TS Rudná mají pocit, že si mohou dovolit cokoliv a zaplatit třeba za pouhé opomenutí 5.000 Kč není pro občany (nejen) Rudné žádný problém. Jak zmapoval Martin Dobyáš, u jiných obcí jsou standardy akcí přiměřené:

  • Vodovody a kanalizace Vsetín: úrok z prodlení + 150 Kč
  • VEOLIA – Vodárna Plzeň + Pražské Vodovody a Kanalizace: úrok z prodlení + pokuta 0,05 % z dlužné částky za každý den
  • VAK Beroun: pokuta 0,05 % za každý den

TS Rudná? Notorický hříšník

TS Rudná mají s hospodařením, dodržováním zákonů a informační otevřeností dlouhodobé problémy, o kterých jsme v minulosti psali my i jiné spolky. Pojďme si některé z dlouhodobých problémů nich připomenout:

Napsat komentář