Close

Co dělat, když chystané změny ÚP mají negativní dopad na váš majetek?

Někteří z vás si všimli připravovaných změn v novém územním plánu města Rudná, které mohou zhoršovat občanské soužití či mít negativní dopad na cenu majetku a žádají nás o pomoc. Tu se mění způsob využití přilehlých pozemků z louky na bytovou či komerční výstavbu, tu se navyšuje „pouze“ počet pater, které je možno ve vašem sousedství postavit, nebo se  občasná vodoteč mění ve vodní tok, apod.  Proto jsme se rozhodli vám poradit, jak postupovat.

Někdy se může jednat o chybu zpracovatele, někde o skutečný záměr developera či vlastníka nemovitosti. Veřejné projednávání, které v tomto měsíci proběhne 25.3.2019 18:00 v Sokolském domě, je jednou z posledních možností, jak podat své připomínky či námitky a negativní dopady do vašeho soužití s ostatními ovlivnit.

Jak to správně udělat?

Při veřejném projednání a do 7 dnů po jeho skončení, může každý uplatnit své připomínky a dotčení vlastníci (včetně vlastníků přilehlých pozemků), zástupce veřejnosti a oprávněný investor námitky s jejich odůvodněním a současně musí vymezit území dotčené námitkou. Všechny námitky i připomínky musí být přitom uplatněny písemně (nestačí ústně), musí na nich být Vaše identifikační údaje a je nutné je také vlastnoručně podepsat.

Námitky jsou daleko lepší (a právně silnější) než připomínky, ale může je podávat jen určitá „privilegovaná“ skupina subjektů. Mají větší právní váhu (pozn.: obáváme se ale, že získat 200 podpisů, jak nařizuje zákon, se Vám pravděpodobně v tak krátké době nepovede).

Připomínky, které se běžně k zásadám územního rozvoje nebo územním plánům (a také regulačním plánům) podávají, jsou pro úředníky v podstatě nezávazné. Musí je pouze „zohlednit“, a to v praxi bohužel mnohdy znamená pouze formální vypořádání důležitých podnětů tak, aby co nejméně překážely jiným záměrům.

V principu se dá ale říci, že čím více připomínek z lokality přijde, tím větší váhu mají. Všemi se musí úřad zabývat. Pokud by jste shromáždili více než 200 podpisů dotčených občanů Rudné, pak můžeme pověřit našeho specialistu, aby vystupoval za vás všechny jako zástupce veřejnosti  a podal příslušné námitky.

Nevíte, jak přesně má dokument Připomínka či námitka k územnímu plánu vypadat? Napište nám na info@rudnaprozivot.cz , pošleme vám vzor.

Aktualizace:

Datum pro podání námitek a připomínek k Novému Územnímu Plánu Rudná končí 1.4.2019!

Napsat komentář