Close

Rudeňáci se odpadů zdarma nedočkají. Opět naletěli slibům starosty!

Starosta L. Kocman před letošními komunálními volbami opět urputně sliboval. Klíčovým trhákem jeho kandidátky (NK Rudná) byl slib zrušit pro rok 2023 poplatky za svoz odpadu. Slib nesplnil a dokonce se o to ani v nejmenším nepokusil. Podvedl své voliče?

„Pro rok 2023 zrušíme poplatky za odpady, abychom pomohli snížit dopady inflace na domácnosti.“

Tak zněl doslova slib starosty Lubomíra Kocmana a jeho Nezávislých kandidátů Rudná v sekci „Konkrétní cíle pro roky 2022 – 2026“. Výši tohoto poplatku určuje městská vyhláška. Aby platila pro slibovaný rok 2023, musela by být již přijata. Jenže to se nestalo, skutek utek, svoz odpadů zdarma pro občany nebude.

Zatím platíme 700 Kč na osobu, ovšem Rudná na svoz odpadu tvrdě doplácí

Již dlouhé roky platí v Rudné občané za svoz odpadu pouze 700 Kč na osobu. Do roku 2019 byl tento poplatek ještě únosný i pro městskou kasu, protože pokrýval značnou část tehdejších nákladů města (cca 5 mil. Kč ročně). Jenže pak starosta za podivných okolností zpackal výběrové řízení na svozovou firmu. Nově „vysoutěžená“ cena byla 2,5x vyšší a v přepočtu na obyvatele dokonce nejvyšší v širokém okolí (psali jsme zde).

Pochybení starosty platí město

Jak by se ale občané (a starostovi voliči) tvářili, kdyby se měly zvýšené náklady na svoz odpadu rozpočítat mezi ně? Starosta tento problém  „vyřešil“ jako obvykle – upřednostnil vlastní popularitu před zájmem města. I po několikanásobném navýšení nákladů navrhl, že poplatek za svoz se nebude měnit a zvýšené náklady likvidace ponese město. To tedy začalo tvrdě doplácet ze svého rozpočtu kolem 8 milionů ročně.

Nikdo nedokáže dát tolik, kolik umí starosta slíbit

Před komunálními volbami v roce 2022 starosta, kterému odhalené kauzy odebraly téměř polovinu voličů, neváhal pro své znovuzvolení opět udělat cokoliv. Ve své kampani zašel tak daleko,  že se rozhodl naslibovat občanům odpady pro rok 2023 dokonce zcela zdarma. To by obnášelo vynaložit z městské kasy minimálně 12 milionů! 

Po volbách na slib rychle zapomněl a na zasedání zastupitelstva v reakci na dotaz občana se svým sobě vlastním hereckým talentem předstíral, že nikdy takový slib nedal. Jenže lež má krátké nohy a dotyčný občan starostovi slib z jeho volebního programu na místě ocitoval.

Obvyklá reakce na odhalení? Arogance.

Situaci na Facebooku popsal i jiný občan, který sledoval zasedání zastupitelstva online: „Na otázku z řad veřejnosti, kdy se bude hlasovat o odvozu odpadu pro občany zdarma, jak pan starosta Kocman slíbil, tak právě starosta Kocman odpověděl, že se hlasovat nebude, protože to nikdo nenavrhnul. Na doplňující připomínku, že to přeci starosta Kocman lidem slíbil a někteří ho kvůli tomu volili, tak starosta odpověděl: NĚKTEŘÍ VOLILI, NĚKTEŘÍ NE. Kde to proboha jsme? On už se ani nesnaží tu aroganci vůči lidem skrývat.

Jiný občan použil rovnou ostřejší slova: „Pokud to bylo ve volebním programu té jeho skupinky (a to je), tak je to podvod na voličích. A vyjádření starosty čirá arogance.

Reakce radních? Alibismus místostarosty Jana Dejma a radního Josefa Nováka

Radní Josef Novák (dvojka starostovy kandidátky) nesplnění slibu vysvětloval takto: „Mohu říci, že na radě jsme se o možnosti plošného zrušení poplatků za odpady bavili a nebyla nalezena shoda. Nepovažuji nezařazení hlasování o zrušení poplatku za nic bezpáteřního, neboť to bylo v předvolebním programu jen jedné strany. Jak víte, ta nemá většinu, proto tato alternativa neprošla.

Jenže, jak poznamenal náš zastupitel Martin Viktora, v žádném ze zápisu z jednání rady se nic o diskusi ke zrušení poplatku za odpady nepíše, tedy nic takového se neprojednávalo. Tedy Josef Novák (NK Rudná) neříká pravdu.

Jsou zápisy z jednání rady pravdivé? Jan Dejm vše „vysvětluje“

Situaci se snažil zachránit Jan Dejm. Ale dopadlo to pro radní jako obvykle… „Mluvili jsme o tom na jedné z prvních městských rad… Na tomto bodě jsme shodu nenašli, tudíž se o něm dále nejednalo, nic se nenavrhovalo, proto nebyl důvod to zanášet do zápisu. Každé volební uskupení má ve svých programech body, které chce realizovat. Ne na všech se zastupitelstvo shodne. A to je v pořádku, to je demokracie!

Tak to tedy v pořádku není! Zaprvé, pokud by to byla pravda, pak to dokazuje, že zápisy z jednání rady města nevystihují skutečný obsah jejího jednání. To by bylo snad ještě horší než to, že Josef Novák neříkal pravdu!

Zadruhé, zastupitelstvo ani nedostalo šanci o něčem rozhodnout, protože na jeho zasedání nikdo z vládnoucí koalice návrh na zrušení poplatku nepředložil. Pokud byl slib myšlen vážně, měl prostě od starosty na zastupitelstvo přijít. A mělo se o něm hlasovat!

Proč ho drží u moci noví zastupitelé?

Na pěknou ukázku dalšího předvolebního balamucení občanů Rudné (slibování Domu služeb ve volebním roce 2018) se můžete podívat také níže. Dům služeb nestojí dodnes. A jeho voličům lhaní i neplnění slibů nadále imponuje. A nejen jim. Imponuje to evidentně i všem zastupitelům, kteří ho u moci drží. Uvidíme, jak dlouho.

Napsat komentář