Close

Aktualita: Noví zastupitelé složili slib

Aktualita: Alexander Roth a Zbyněk Mikeš právě složili slib zastupitele a nahradili tak ve funkcích Radka Prokopa a Jindřicha Ullricha. Hned v úvodu koaliční zastupitelé odmítli návrh zastupitele Rotha na vzdání se jakékoliv odměny spojené s touto funkcí.

Na pořadu dnešního zasedání je 17 bodů, mezi nimi i návrh na vznik skateparku v oblasti fotbalového hřiště.

Představujeme nové zastupitele Rudná pro život

S čím přicházejí do zastupitelstva?

„Rudná může být výborné město pro život. Dobrá dostupnost do Prahy a zajištění základní občanské vybavenosti. To je, co se mi na Rudné líbí. Bohužel to není díky stávajícímu vedení obce, ale historickou souvislostí. Vadí mi šílená dopravní situace a přílišná industrializace. Chybí celková strategii dopravní obslužnosti. Chtěl bych osobně přispět k vytvoření lepších podmínek pro mimoškolní vyžití děti a lepší dostupnosti zdravotních služeb. Mám zkušenosti s prací v samosprávě a vyznám se v činnostech dopravní, bytové či školní komise rady města“, říká Zbyněk Mikeš.

Jeho koníčkem je zejména rodina. Miluje cestování i jízdu na motorce.

Co na své zvolení říká Alexander Roth?

„V Rudné bydlím od roku 1999. Vcelku spokojeně.Léta jsem ráno odjížděl do práce, večer se vracel a víkendy věnoval rodině. Dění ve městě šlo tak trochu mimo mě. Poslední roky se v Rudné zdržuji více. Začal jsem se o nejbližší okolí zajímat.

Spolek Rudná pro život mě zaujal už před volbami 2018. Tehdy jsem je volil, ale nikoho z nich jsem neznal osobně. Následně jsem se ke spolku přidal a rozhodl se i za sdružení nezávislých i kandidovat. Mojí vizí je vrátit správu města k základnímu poslání. Chci nechat každou myšlenku či záměr nejdříve projít jednoduchým hodnocením.

Alexander má vysokoškolské technické vzdělání – ekonomické a právní znalosti. Dnes se věnuje zejména nemovitostem. Pracovní zkušenosti má z korporátní sféry v menších až středně velkých firmách i z vlastního podnikání.

„Můžeme se shodnout či pohádat na sebelepší vizi. Ta se může se probírat mezi lidmi, na schůzích, v časopise. Někoho nadchne, jiný ji odsoudí. Člověk žijící svou prací a rodinou si ji však všimne, až do jeho života přinese něco pozitivního.Veřejná správa se postupně posunula do pozice lavírování mezi zákony, financemi, nařízeními a zákazy.Vidíme nesmiřitelné postoje názorových skupin.Překryl se tím základní smysl. Zlepšování života. A to chci změnit.“

Napsat komentář