Close

Videostřípky ze zastupitelstva 16.12.2020 – výběr důležitého, zajímavého i veselého

Co bylo schváleno a co veřejnost pobavilo?

 • Městský rozpočet 2021 v mizerné kondici. Zatěžují ho i extrémní náklady na svoz odpadů. O ty se radní „postarali“ zpackaným výběrovým řízením (regulérnost prošetřuje policie)
 • Opozice prosadila svoz odpadu pro občany nad 75 let ZDARMA
 • A slabý večer opět prožil místostarosta Robert Pitrák

Peníze došly

Jednou to muselo prasknout. Hospodaření Rudné visí na vodě. Město nemá majetek, ze kterého by mu plynuly významné příjmy. Naopak, ještě staré (a předražené) nemovitosti nakupuje a nechává je dále chátrat (např. zakoupený dům Karlovotýnská). Již druhý rok po sobě tak máme schodkový rozpočet.

Zbytečných osm milionů ročně spolkne likvidace odpadů

Výběrové řízení na odpady je obrovský průšvih s dlouhodobými následky. Podivný průběh prošetřuje Policie ČR.  Nově vysoutěžená cena je 12 milionů ročně (skokový růst cen o 84%!). Rudná 4 roky spala a vůbec nereagovala na měnící se podmínky na trhu s odpady. Podnik Technické služby Rudná a.s., v jehož čele stojí sám starosta Lubomír Kocman, není schopen ani odvézt bioodpad soukromému zemědělci v nedaleké obci. Ten ho přitom chtěl zdarma od města odebírat.  Jen za svoz bioodpadu zmizí za celé období 10 milionů korun! Na neschopnost rady doplácíme všichni. Vyškrtány byly všechny významné investice!

Populistický rozpočet zvítězil, na veřejně prospěšné stavby zapomeňte

Veřejnost si přeje denní stacionář pro seniory, kulturní dům či moderní polikliniku. A my to velmi podporujeme. Takové projekty ale ve výhledu investic stávajícího vedení vůbec nenajdete. Za to se tam nově objevuje mlatová cesta z dílny dua Šoch-Kovács (spolek Žijeme Rudnou, starousedlíci). Rýha v poli vedoucí odnikud nikam, kterou prosazují pod libozvučným názvem „Obnova polňaček“, by měla stát 3,5 milionu korun. Naštěstí nejsou peníze.

Rozpočet počítá s částkou za působení městské policie 4,5 milionu (roční nárůst o 1 milion korun). Mimochodem, jen za lepší vzhled starostova PR časopisu Život v Rudné si všichni připlatíme o 75 % více (650 tisíc za rok). Na zvýšení místních poplatků, zejména v souvislosti s odpady, rada odvahu nedostala.

Zbytečně vynaložené výdaje, žádné nové příjmy z místních daní a poplatků. Snaha o znovuzvolení až na prvním místě…

Proč nepodpoříme rozpočet vyjadřuje ve dvou minutách Radek Prokop:  https://youtu.be/EdZGuJc7xpE?t=7020 (minutáž 2:03:10 – 2:05:25)

 

Důležité momenty zasedání:

 1. Poplatek za svoz a likvidace odpadu

12:38 – 52:50:  Celá diskuze. Jak odůvodňuje rada svůj návrh a co k tomu říká opozice? https://youtu.be/EdZGuJc7xpE?t=758

zajímavé pasáže bodu:

 • Vyjádření opozice k průběhu a výsledku výběrového řízení na opady (Radek Prokop). Více k odpadům zde.

15:37 – 18:33   https://youtu.be/EdZGuJc7xpE?t=937

 • Město není schopno zařídit odvoz bioodpadu soukromému sedlákovi, který by ho bral zdarma.

21:32 – 23:50   https://youtu.be/EdZGuJc7xpE?t=1291  32 milionu za 4 roky probendíme z veřejných peněz na likvidaci odpadu. Tyto peníze by mohly být použity na veřejně prospěšný projekt v hodnotě přes 100 milionu. Veřejná sportoviště či komunitní centrum. Jak se ukazuje, město žádné takové projekty připraveno nemá.

 • První slabá chvilka radního Roberta Pitrák – falešně obviňuje opozici z podání trestního oznámení na radu města ve věci odpadového výběrového řízení. Zapomněl se zmínit, že rada města byla písemně vyzvána opozicí, aby sama podala trestní oznámení na podivné okolnosti výběrového řízení a chránila tak zájmy obce. Ta to odmítla a vyzvala opozici, ať tak učiní sama. To se stalo. Kdo tady pak hájí zájmy města a veřejnosti? A proč jsou věci překrucovány?

41:33 – 43:25     https://youtu.be/EdZGuJc7xpE?t=2493

 • Osvobození od poplatku za odpady osoby žijící v samostatné domácnosti nad 75. Návrh opozice PŘIJAT!

50:40 – 51:55    https://youtu.be/EdZGuJc7xpE?t=3040

 • Hlasování o poplatku 700,- Kč za svoz odpadu. Náklady jsou však trojnásobné – 2100 na osobu! Nučice, která soutěžila o měsíc dříve má cenu na osobu téměř o 20% nižší! Volby se blíží, a tak Rada nenašla odvahu říci lidem pravdu, že selhala – během 4 let vůbec nereagovala na měnící se podmínky trhu, výběrové řízení udělala v časové nouzi a špatně.

52:02 – 52:50   https://youtu.be/EdZGuJc7xpE?t=3121

 

2. Rozpočet (celá diskuze)

1:09:20 – 2:14:55    https://youtu.be/EdZGuJc7xpE?t=4160

zajímavé pasáže bodu:

 • Občan Veigert se ptá na investice města – náklady na cestu v poli za 3,5 milionu? (solo akce Šoch – Kovacs a nesmyslný projekt obnovení polňačky odnikud-nikam)

1:57:00 – 2:03:03   https://youtu.be/EdZGuJc7xpE?t=7020

 • Proč nepodpoříme rozpočet 2021? Jasná odpověď opozice (Radek Prokop)

2:03:10 – 2:05:25   https://youtu.be/EdZGuJc7xpE?t=7388

 • Projekt kasína (Martin Viktora) nám peníze nepřinese. Informace od starosty, který projekt podporuje, občané nedostali. Po roce od veřejné prezentace projektu a příslibům, že bude uzavřena smlouva s provozovatelem. Toho nadále neznáme.

2:09:04 – 2:11:00   https://youtu.be/EdZGuJc7xpE?t=7743

 • Ptáme se na Dům služeb (Cyril Tůma). Kam zmizel? Prý covid? Slibován je přes 5 let!

2:11:03 – 2:12:37    https://youtu.be/EdZGuJc7xpE?t=7743

 • Hlasování o rozpočtu

2:14:25 – 2:14:55   https://youtu.be/EdZGuJc7xpE?t=8065

 

3. Zpráva kontrolního výboru a kritika výboru dopravního

zajímavé pasáže bodu:

 • Proč se neřeší neplněná usnesení zastupitelstva? Předseda Kontrolního výboru Petr Fišer (NK Rudná) nebyl schopen veřejnosti popsat, čím se výbor zabývá

2:29:35 – 2:55:15    https://youtu.be/EdZGuJc7xpE

 • Vystoupení veřejnosti k práci Kontrolního výboru

2:55:35 – 2:59:40   https://youtu.be/EdZGuJc7xpE

 • Výzva Dopravnímu výboru (DV) , který svou činnost se zastupitelstvem vůbec nekonzultuje. Veřejnost nemá šanci se nic dozvědět ani ze zápisů DV na webu města

3:01:35 – 3:02:38  https://youtu.be/EdZGuJc7xpE?t=10895

 

4. Trapné až veselé momenty Zdravotně-sociálního výboru, který obhajoval svou roční nečinnost

zajímavé pasáže bodu:

 • Zdravotně-sociální výbor (Pitrák, Vlček, ???) nepodal o své práci přes jeden rok žádnou zprávu – ani písemnou, ani ústní. Působí v něm dva radní. Další placená členka výboru, kterou zastupitelé nikdy neviděli, údajně odešla.
 • Opozice se ptá členů výboru, ti mlčí, slovo však odebírá starosta Kocman a jal se zachraňovat situaci (sám tím porušuje jednací řád, a když se člen opozici proti jeho chování ohradí, je ihned obviněn z porušení jednacího řádu a dokonce je mu vyhrožováno vykázáním ze zasedání – velice typický a silný moment arogance moderátora diskuze!!!).
 • Navrhli jsme zrušení výboru, který rok nevykazuje činnost. Nikomu z koalice nevadí, že výbor nic nedělá. Není potřeba ho rušit.
 • Druhá slabá chvilka radního Roberta Pitrák s kuriózní vložkou. Ten tvrdil, že zprávu o činnosti výboru má doma v počítači a že ji druhý den dodá na web města (nestalo se, asi ji bude dopisovat přes víkend :-0 ). O tom, co údajně existující zpráva obsahuje, zastupitelstvu nic nesdělil.

3:02:40 – 3:10:05   https://youtu.be/EdZGuJc7xpE?t=10960

 • Vystoupení veřejnosti ke vzniku a nefungování  Zdravotního výboru. Jak funguje hlasovací mašinérie?

3:10:20 – 3:14:40

 

5. Různé

 • Horlivý Libor Šoch (Žijeme Rudnou, starousedlíci), autor štvavých textů proti „náplavám“ a opozici, které byly zveřejněny v městském časopise Život v Rudné za tichého souhlasu starosty Kocmana, demonstrativně vrací časopis Rudenský objektiv opozici. Po celou dobu zasedání nevystoupil, přitom působí ve dvou výborech zastupitelstva (kontrolní a dopravní)!!!, za které je placen lépe než zastupitelé bez funkce. Libor Šoch dlouhodobě bojuje za zájmy místních sedláků i své osobní v rámci přípravy Nového územního plánu, jehož návrh kritizuje Odbor životního prostředí Černošice.

3:14:51 – 3:16:08

 

Napsat komentář