Close

Rok 2023 začne pro Rudnou nešťastně. Díky starostovi přijde o 34 milionů

Schválenou vyhláškou k dani z nemovitostí měla Rudná od roku 2022 získávat navíc přes 17 milionů Kč ročně. Peníze měly být použity na financování klíčových projektů. Finance navíc nebudou a ty vybrané budeme pravděpodobně vracet! Zpackaná byla „na sílu“ protlačená vyhláška od samého začátku, nepovedla se ani její oprava. Na chyby upozornilo Ministerstvo vnitra letos v létě. Stále bylo možné část prostředků pro rok 2023 zachránit. Starosta však z obav o své znovuzvolení informace o problémech s vyhláškou před volbami tajil a bezohledně neřešil. Město tím přišlo o dalších 17 milionů Kč, čímž se účet jeho fatálního pochybení vyšplhal na více než 34 milionů korun. Městu hrozí i platba náhrady škody vzniklé za nezákonně vybranou daň. Co se přesně stalo?

Myšlenka dobrá, realizace katastrofální

Novela zákona o dani z nemovitostí umožnila obecní vyhláškou uplatnit vyšší koeficient daně z nemovitosti na vybrané části obce (nikoliv například na celou obytnou část). Smyslem úpravy zákona byla možnost zvýšit rozpočet obcí a kompenzovat tím občanům negativní vlivy některých (hlavně průmyslových) lokalit. Pokud by se věc dobře uchopila, bylo by možné výrazně navýšit rozpočtové příjmy města Rudná. Předpokládaný výběr 17 mil. Kč činil cca 20 % ročního rozpočtu města.

Chyba č. 1 – očividně diskriminační daň

Rudenští radní se starostou v čele ale přistoupili ke zvýšení daně z nemovitosti bohužel po svém: hlavně vybrat co nejvíce peněz a hlavně se nedotknout voličů. A tak koeficient daně navýšili rovnou na maximum (5) a uplatnili ho pouze na logistickou zónu Na Vypichu. Tam totiž voliči nežijí. Jediným vlastníkem dotčených objektů je společnost – Prologis. Z této lokality dokonce radní uměle vyloučili nemovitosti, které Prologisu nepatří (například stavebniny STAVMAT). Ostatní části Rudné, přestože mají ještě horší negativní dopady do života obyvatel Rudné, navýšením koeficientu zasaženy nebyly. Jenže očividná diskriminace není jediným problémem, proč Rudná o vybrané peníze přijde.

Chyba č. 2 – vyhlášku nezkontroloval právník

13.9.2021 proběhlo zastupitelstvo, které předmětnou vyhlášku schválilo. Tehdy jediná opozice (Rudná pro život) sice výslovně upozorňovala, že vyhláška je diskriminační, hlasovací mašinérie starosty vyhlášku stejně schválila. Zastupitelé dostali dokonce nepravdivou informaci, že pro schvalování byl použit vzor vyhlášky z Ministerstva vnitra. Jak se ukázalo o dva týdny později, nebyla to pravda. Starosta „připravil“ text vyhlášky tak, že si vzor stáhnul z internetu (konkrétně z webu advokátní kanceláře KVB „poradnaproobce.cz“). Přestože obchodní podmínky tohoto webu jasně říkají, že vzory textů nemohou sloužit jako individuální služba poskytovaná advokátem, starosta text, který měl městu přinést 17 mil. Kč ročně, bez jakékoliv kontroly právníkem(!) předložil zastupitelstvu obce ke schválení. Text bohužel – jak po schválení vyhlášky upozornil provozovatel webu –  obsahoval chybu, kterou bylo nutno opravit vydáním nové vyhlášky.

Chyba č. 3 – starosta neplatně svolal zastupitelstvo

AK KVB dala starostovi návod, jak má chybu napravit. Aby opravená vyhláška platila a peníze se vybíraly dle plánu už od roku 2022, bylo potřeba opravenou vyhlášku schválit do 1.10.2021. Jenže zastupitelstvo bylo nutno podle zákona svolat alespoň 7 dnů předem, což již nebylo možné stihnout (starosta se o chybě dozvěděl 27.9.2021). Měl však – když už nebylo možné dodržet zákonnou lhůtu 7 dnů – zajistit alespoň dostatečnou informovanost veřejnosti (nejen běžnou pozvánkou na úřední desce) a měl maximalizovat počet dnů od pozvánky do dne konání zastupitelstva. Jenže ani to neudělal. Zastupitelstvo svolal (necelé) tři dny od zveřejnění pozvánky – tedy zcela jistě neplatně. Zastupitelstvo mohlo být svoláno se lhůtou alespoň pěti dnů, kdy by se ještě o platnosti svolání vzhledem k okolnostem dalo snad diskutovat. Dne 29.9.2021 byla tedy na neplatně svolaném zastupitelstvu neplatně přijata oprava chybné vyhlášky z 13.9.2021. Na neplatnost svolání (i na diskriminační charakter vyhlášky) opoziční zastupitelé Rudná pro život již během zasedání všechny upozorňovali. Se starostou ani s jeho přikyvovači to nijak nehlo…

Chyba č. 4 – starosta zatajil zásah Ministerstva vnitra před radními i zastupiteli

27.července 2022 zahájilo Ministerstvo vnitra (MVČR) ve městě Rudná kvůli vyhlášce dozorové šetření. MVČR jasně vyjádřilo názor, že schválená vyhláška je v rozporu se zákonem: je diskriminační a byla schválena na neplatně svolaném zastupitelstvu. Zároveň si vyžádalo další podklady. V tento okamžik muselo být starostovi zcela jasné, že výběr 17 mil. Kč ročně je v ohrožení, protože MVČR může platnost vyhlášky pozastavit. MVČR dokonce nabízelo městu Rudná s vyhláškou metodickou pomoc. Přestože jediným orgánem, který mohl vydat (podruhé) opravenou vyhlášku, bylo zastupitelstvo, starosta zastupitele o problému nijak neinformoval. Kauzu tajil dokonce i před svými radními, a to až do okamžiku, kdy od MVČR dostal 43 stránkový dopis s detailní právní analýzou neplatnosti vyhlášky a s žádostí, aby se město vyjádřilo, zda vyhlášku dobrovolně opraví. Starostovi radní dostali první informaci o problému s vyhláškou až v předvečer komunálních voleb.

Chyba č. 5 – starosta kvůli volbám propásl možnost vyhlášku opravit a problém tím znásobil

Pokud by starosta informoval zastupitelstvo a okamžitě jednal, bylo by možné vyhlášku opravit a zachránit daňový výnos alespoň pro rok 2023. Jenže to by znamenalo nutnost otevřít tuto kauzu jako téma na zastupitelstvu těsně před volbami, čemuž se evidentně chtěl starosta z „dobrých“ důvodů vyhnout. Přinejhorším bylo technicky možné (s určitými akceptovatelnými riziky) vyřešit problém vyhlášky i těsně po volbách. Důležité je, že řešení bylo možné a že zdvojnásobení problému kvůli neochotě problém řešit před volbami, bylo zcela zbytečné a město Rudná připravilo o velké peníze.

Pochopí již Kocmanovi přikyvovači, o co starostovi jde?

Co ještě musí starosta pokazit, aby jeho přikyvovači v zastupitelstvu pochopili, že starosta městu dlouhodobě škodí? Co dalšího musí ještě starosta udělat, aby pochopili, že starostovi nejde o nic jiného než o znovuzvolení a že pro dosažení tohoto cíle, na kterém je existenčně závislý, je ochoten udělat naprosto cokoliv, včetně poškození města, které má spravovat? Uvědomují si vůbec jeho věrní, že podporou starosty porušují i slib zastupitele?


DatumCo se skutečně děloCo se říkalo lidem v Zápisníku starosty
9.září 2021Finanční výbor (G. Kovács a J. Pražák) doporučuje přijetí vyhlášky,
Ze zápisu FV: "Vyšší výnos daně umožní realizovat rozvoj města"
13.září 2021Zastupitelstvo města Rudná (dále "ZMR") přijímá vyhlášku, která má přinést městu ročně více než 17 mil. Kč

  • důvodová zpráva obsahuje předlouhý seznam projektů, které se měly financovat
  • opozice upozorňuje na chyby: vyhláška je diskriminační, důvodová zpráva nekvalitní
Zastupitelům bylo slíbeno, že vyhláška bude každoročně aktualizována. Nestalo se tak.
První (a poslední) relevantní informace od starosty:"Na zasedání zastupitelstva jsme schválili maximální sazbu daně z nemovitosti pro komerční zónu. Zvýšený příjem umožní rychlejší doplnění služeb a veřejných investic v Rudné."
27.září 2021Starosta se dozvídá o chybě ve vyhlášce, kterou bez kontroly právníkem stáhnul z internetu.
Svolává neplatně pro opravu zastupitelstvo na 29.9.2021, nedodržel zákonnou lhůtu 7 dnů a celé zasedání bylo neplatné.
"Právě teď je nejlepší čas na údržbu Vaší zeleně, která může zasahovat do veřejných prostor (chodníky, silnice). Pokud nemáte vybavení nebo z jakéhokoliv jiného důvodu nemůžete zeleň upravit, obraťte se na TSR."
29.září 2021Neplatně svolané ZMR "opravuje" Vyhlášku.

Opozice opět upozorňuje na diskriminaci a na nezákonnost svolání zasedání
"Upravíme dobu svícení veřejného osvětlení. V podzimním a zimním času je třeba navečer začít svítit dříve, ráno naopak zhasnout později."
27.červenec 2022MVČR zahajuje dozorové šetření zákonnosti vyhlášky a potvrzuje pochybení.
Starosta ví, že výběr více než 17 mil. Kč ročně je v ohrožení
"Ode dneška můžete přihlašovat nápady na drobná vylepšení města v rámci Participativního rozpočtu. Více informací zde: spolecne.rudnamesto.cz"
3.srpen 2022Zasedání Rady města - problém neprojednán"Na stavbě Domu služeb skončil archeologický průzkum, stavba může pokračovat."
17.srpen 2022Zasedání Rady města - problém neprojednán"Od 15. srpna lze žádat o mimořádný příspěvek na dítě ve výši 5000 Kč. Detaily v sekci Pro občany > Sociální péče, nebo na Facebooku."
29.srpen 2022Zasedání Rady města - problém neprojednán.
Rada svolává zastupitelstvo nicmoně kvůli aktualizaci dalších vyhlášek - ne však té v ten moment nejdůležitější - vadné vyhlášky k dani z nemovitosti
"Na základě vašich podnětů jsme oslovili dopravce Arriva, zda by v Rudné nemohly zastavovat vlaky Praha-České Budějovice. Bohužel, podle sdělení dopravce, nemohly."
12.9.2022MVČR zasílá Vyrozumění o výsledku dozorového šetření
43 stran hutného čtení, kritiky přístupu města a postupu zatupitelstva. MVČR stanovuje lhůtu do 30.9.2022 pro sdělení, zda je město ochotno dobrovolně zjednat nápravu „vytýkaných nezákonností“. Hrozí pozastavení vyhlášky.
V zápisníku starosty není pro tento den žádný záznam
15.9.2022Zasedání ZMR - problém neprojednán
(není na programu, informace o problémech stále není předána zastupitelstvu!!!)
"Naši dobrovolní hasiči pomáhali při zásahu v českém Švýcarsku. Velmi rád tlumočím poděkování ústeckých i středočeských centrál za jejich pomoc. Díky, že pomáháte."
22.9.2022
(předvečer komunálních voleb)
Zasedání Rady města - objevuje se poprvé informace: „Rada se seznámila s komentářem Ministerstva vnitra k vyhlášce města ….. Bude dále projednáváno“. Informace je zavádějící, nejde o komentář ale přímo o výsledek dozorového šetření a o výzvu ke zjednání nápravy.
"Výběrové řízení na nové auto pro hasiče je uzavřeno, můžeme podepsat smlouvu. Nyní bude následovat druhé výběrové řízení na výrobu speciální hasičské nástavby."
23.-24.9.2022KOMUNÁLNÍ VOLBY
Kvůli snaze o znovuzvolení starosta o fatálním problému s vyhláškou neinformoval a ani jej neřešil. Pro své znovuzvolení byl starosta ochoten cynicky udělat cokoliv - klidně i připravit Rudnou o mnoho milionů.
"Dnes a zítra se konají komunální volby a v Rudné i volby senátní. Volební místnosti jsou jako obvykle v Obecním domě a v Základní škole Masarykova."
30.9.2022Starosta bez jakéhokoliv pověření sděluje písemně ministerstvu, že odmítá zjednat nápravu vyhlášky"Jsme blízko dohodě na pronájem pozemku na workoutové hřiště. Příští týden snad budeme vědět víc."
1.10.2022Uplynula lhůta pro zveřejnění případně opravené vyhlášky, aby platila alespoň pro rok 2023. Starosta ve věci nápravy neuděla nic a tím v tento den Rudná přišla o dalších více než 17 mil. Kč, které nebude moci vybrat
"Dokončujeme úpravu stavební dokumentace pro Dům služeb, vyvolanou archeologickým průzkumem. Zhruba v polovině října by stavba měla pokračovat."
5.10.2022Zasedání rady města
Ze zápisu: „V zastoupení odesláno kanceláří KVB nesouhlasné stanovisko k výkladu MVČR…“, nařizuje se dále do vyřešení nedisponovat vybranými prostředky
"Na webu města najdete v sekci Uzemní plán odkaz na Geoportál, kde nový územní plán najdete přehledně a interaktivně."
19.10.2022Zasedání zastupitelstva - starosta měl plán problém opět neprojednat (nebyl v navrženém programu) - téma otevřel M. Viktora, který se o problému dozvěděl 18.10.2022 tak, že zavolal na základě zápisu z rady (5.10.2022) na ministerstvo, aby se zeptal, co se děje. Zjistil, že Rudná může přijít o 34 milionů Kč."Na ustavujícím zasedání zastupitelstva složili zastupitelé slib a zvolili členy Rady a Kontrolního výboru. Více na webu města v sekci Úřad > Zastupitelstvo."
24.10.2022MVČR vyzývá Rudnou ke zjednání nápravy do 60 dnů. Žádá, aby rozhodlo zastupitelstvo."Zítra začíná pětidenní úplná uzavírka vlakového přejezdu Masarykova."
31.10.2022Zápis z jednání Rady - “Ministerstvo vnitra přípisem z 24. 10. 2022 vyzvalo město ke zjednání nápravy. Město je v této věci zastupováno advokátní kanceláří KVB, čeká na její stanovisko. Bude předloženo Zastupitelstvu města Rudná k projednání.”"Audit hospodaření Regionu Jihozápad nenalezl žádné nedostatky."
2.11.2022Starosta zasílá zastupitelům k seznámení výzvu MVČR k nápravě vyhlášky (z 24.10.2022) "S ředitelkou mateřské školy jsme připravovali rozpočet školky na další rok a další provozní záležitosti."
14.11.2022Jednání rady města - žádná aktualizace ve věci vyhlášky "Stavba Domu služeb se konečně naplno rozeběhla. Hotové jsou podkladové betony domu, připravuje se bednění na betonování základů."
23.11.2022Proběhlo zasedání ZMR. Opoziční zastupitelé žádají právní stanovisko jiné advokátní kanceláře. Na tomto postupu panovala shoda. Ukázalo se ale, že se starosta pokusil s advokátní kanceláří manipulovat, když ji výslovně žádal o "neřešení větve neplatně svolaného zastupitelstva" (tedy o neřešení jeho osobního maléru). Advokátní kancelář se naštěstí zabývala i neplatností svolání ZMR. A její stanovisko bylo celkem jednoznačné... Vše kolem vyhlášky je špatně... Bez opozice by se zastupitelé opět o skutečném stavu věci nikdy nedozvěděli!23.11.2022
"Dnes se bude konat další zasedání zastupitelstva."
24.11.2022
Ke konci roku dvě dobré zprávy: získali jsme provozní dotaci pro hasiče vy výši 600 tis. Kč a dotaci na třídící nádoby k domům ve výši cca 2,77 mil. Kč.
6.12.2022Rozšířená rada obce jako výsledek neformálního setkání zastupitelů, které svolala opozice. Od zaryté snahy soudit se s Ministerstvem vnitra se postupně starosta a jeho věrní ustupují. "Připomínám, že už tuto sobotu můžete navštívit první z adventních koncertů, od 15 hodin kostel v Hořelici a Africká mše Normana Luboffa v podání sboru Vox Nymburgensis."
14.12.2022Zastupitelstvo města Rudná vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2022, kterou se zrušují předchozí zpackané vyhlášky. Jak se ukázalo, ani tuto vyhlášku OPĚT nenechal starosta schválit právníkem! Schváleno: 11 hlasů pro a 2 se zdrželi. Účet za pochybení se vyšplhal na 34 mil. Podařilo se ale zabránit ještě větší škodě a pro rok 2024 bude možné vyhlášku udělat správně... Snad u toho již nebude Libomír Kocman.
Pro tento den není v Zápisníku starosty zatím zaznam
Od 15.12.2022 dále ...Příběh nekončí a my o dalších dopadech zde budeme informovat

Napsat komentář