Close

Zasedání zastupitelstva leden 2019: přehlídka promarněných milionů

23. ledna 2019 proběhlo první letošní zasedání zastupitelstva. Volání opozičních zastupitelů po efektivnějším hospodaření zůstalo nevyslyšeno. Starostova hlasovací parta bez velkého přemýšlení smetla všechny návrhy opozice a prosadila si své. A tak se má Rudná i po volbách opět na co „těšit“. Autentická videa v článku! Nevhodné pro děti, slabší povahy a kardiaky! 😉 

Čtyři a půl hodiny dlouhé zasedání zastupitelstva bez jediné přestávky prověřilo kondici močových cest nejednoho zastupitele či zastupitelky. Bohužel, občas by bylo bývalo pro Rudnou výrazně lepší, kdyby zastupitelé místo režírovaného zvedání ruky při hlasování,  raději vyrazili hromadně na toaletu. Únavné jednání a hlasování tak přineslo hezkou řádku zbytečně utracených milionů. Ale mělo i pár humorných okamžiků. A o ty se s vámi podělíme…

Komu patří ta kamera?

O důstojné zahájení zasedání se postarala zastupitelka MVDr. Kotvaltová (dříve opoziční ODS, dnes NK Rudná pana starosty). Položila zásadní otázku, komu patří kamera pořizující v souladu s jednacím řádem zastupitelstva záznam z jednání. Odpověď ji zřejmě natolik uspokojila, že se v průběhu jednání již na nic dalšího nezeptala, nic nenavrhla a ani na nic neodpovídala. V mnoha městech se videozáznam včetně přímého přenosu na internetu pořizuje zcela běžně, a to dokonce na náklady města. Snad se nám to podaří prosadit i v Rudné. Nic nezvyšuje efektivitu hospodaření města jako jeho veřejná kontrola!

Občan : radnice – 0:1 (fakturace vícenákladů za likvidaci bioodpadu)

Věděli jste, že starostovy stromy produkují až 3x více listí? Jednomu z nejzajímavějších okamžiků – schválení rozpočtového opatření – se věnujeme ve zvláštním článku. Ve stručnosti se ukázalo, že i přes evidentní pochybnosti, které nikdo nevysvětlil, nedělá velké většině zastupitelů žádný problém zvednout ruku pro téměř půlmilionové navýšení rozpočtu. Proč je jim to jedno? Uvědomují si koaliční zastupitelé, že za své hlasování nesou odpovědnost? Když neví, o čem hlasují, proč se aspoň nezdrží hlasování?

Video: Nikdo neví, proč se má zaplatit za bioodpad téměř o půl milionu navíc. Přesto však starosta a jeho lidé hlasují pro.

Občan : radnice – 0:2 (práce výborů zastupitelstva)

Navrhujeme rozšíření působnosti výborů města tak, aby jejich pravomoci a kontrolní funkce dopadaly také na dodavatele druhé nejdražší vody v České republice (ano, jde o „naše“ Technické služby Rudná – TSR). To je pro předsedu jejího představenstva L. Kocmana evidentně děsivá představa. Co kdyby se někdo pustil do rozpouštění mlhy v hospodaření TSR a kalkulacích ceny vody? A tak si pan starosta rovnou najal právníka zastupujícího TSR, aby nejvyššímu orgánu města – zastupitelstvu – „vysvětlil“, proč městem 100% vlastněnou firmu kontrolovat nelze a proč nelze akceptovat námi navržené změny jednacích řádů výborů.

Starostovi nominanti ale i bez schválených jednacích řádů paralyzují jak výbor finanční (předseda J. Pražák), tak výbor kontrolní (předseda P. Fišer). Jakousi základní vitální aktivitu vykazuje pouze ten finanční. Kontrolní výbor je klinicky mrtvý, pro jistotu se několik let ani nesešel a nehodlá to zřejmě měnit ani po volbách. Co kdyby náhodou něco zkontroloval?

Důležité přeci je, aby kontrolní funkci za žádnou cenu neměl někdo z opozičních zastupitelů! Nesmí dokonce dostat svou roli ani v Dopravním výboru, jehož vznik zastupitelé za Rudnou pro život 2013 prosadili. To tam raději budou „prověření“ zastupitelé, a dokonce i nezastupitelé z kandidátek starostovi zavázaných stran. Co na tom, že jim voliči ve volbách jasně vzkázali, co si o jejich práci pro město myslí? Rudnou si rozvracet nedají!

Občan : radnice – 0:3 (rozpočet města)

Rozpočet města byl po maratonu otázek opozičních zastupitelů a veřejnosti bohužel přijat. Nikomu nevadilo, že rozpočet nedokáže odprezentovat veřejnosti ani zastupitelům tajemník ani starosta (tuto videoostudu zveřejníme v nejbližší době). Podhodnocené příjmy, nadhodnocené výdaje jsou v přímém rozporu se zásadou reálnosti při sestavování rozpočtu. O negativních dopadech do ceny vody, o nedodržení předvolebních slibů, o žalostných detailech podkladů pro veřejnost i pro zastupitele nemluvě… Dokonce byl ke schválení předložen seznam plánovaných investic města (zejména oprav chodníků) bez uvedení plánovaných částek. Prý aby dodavatelé nevěděli, kolik chce město utratit!

Další blábol. Hlavně nedopustit, aby měla širší veřejnost o financích města přehled. Nejsou hlavně připraveny žádné projekty, které by město kulturně a společensky rozvíjely. Přes 12 let rozvíjíme pouze školu, modernizujeme školku. V jiných obcích školu postaví za 3roky a k tomu stihnou i sportovní halu či nové kulturní zařízení.

Neschopnost koncepčnějšího uvažování a plánování dokazuje nejvyšší výdajová položka – „Ostatní“ – ve výši 46 milionů. Když hospodář neumí nebo nechce plánovat (nebo plánuje a nechce říct, co má za lubem, což při správě veřejných peněz je nepřípustné), vytvoří si tzv. rezervu.  To budou občané koukat, co všechno se bude z této položky v průběhu roku financovat! Pokud se to tedy vůbec dozví. Jednotlivé investiční akce jsou rozpouštěny v nejrůznějších položkách rozpočtu, takže kolik stála která investice, se nikde nedozvíte. U realizovaných investic již argument o utajení cen neobstojí. Přesto tomu tak je!

Držme si tedy klobouky, protože v roce 2019 Rudná plánuje výdaje ve výši 305 milionů Kč. Výstavba školy největší položka (a zde jediný účastník výběrového řízení, důvěryhodná firma Metrostav v hlavní roli). To dělá více než 55.000 Kč na hlavu (včetně nemluvňat). Kolik hlav má vaše domácnost? Tak si to vynásobte…

Občan : radnice – 0:4 (rekonstrukce základní školy)

„Stavba běží naprosto hladce a jediná nepříjemnost je pár dnů zpoždění, které se třeba ještě dožene.“ To byla nedávná starostova odpověď na otázku, jak probíhá stavba školy. Kdo někdy stavěl alespoň větší domeček z Lega, ví, že žádná stavba neběží hladce a že u investice za takřka čtvrt miliardy bude (a samozřejmě je) malérů více než dost. Jen nechápeme, proč se pan starosta hlavního dodavatele stavby (Metrostav) tak zastává. Sotva město proinvestovalo prvních cca 42 milionů, už tu máme vícepráce v objemu 3,6 milionu! Bude stavba stát o desítky milionů více, než starosta slibuje? Zásadní část vícenákladů je vyvolaná chybou projektanta. Ten se prý k chybě dokonce přiznal. Ale podle starosty i podle odpovědného radního P. Seidla (zaměstnance Metrostavu) chybu projektanta musí zaplatit Rudná. No jasně, kdo jiný? Z cizího krev neteče. Nakonec, možná i proto máme v rozpočtu tučnou rezervu s nálepkou „Ostatní“ (viz výše).

Občan : radnice – 0:5 (vodné – stočné)

Ve schváleném rozpočtu města zůstala problematická položka 2,4 milionu za pronájem čistírny odpadních vod, která přímo vstupuje do kalkulace ceny vody. Tuto položku rozporujeme. Starostovi stále připomínáme, že jsme jako zastupitelé stále nedostali podklady ke kalkulaci ceny vody, na které máme z rozhodnutí zastupitelstva nárok. A také jsme se starosty zeptali, kdy nám zpřístupní podklady předané auditorovi provádějícímu technický auditu TSR, který byl na popud naší „vodní“ petice zadán. I o tom rozhodlo již dříve zastupitelstvo. A zde si pan starosta střihl skvělé komediální číslo! Podklady prý nemůžeme dostat, protože je má u sebe právě ten auditor! To dá přece rozum!“ Podívejte se na video. Inu, zapomněli jsme asi do rozpočtu přidat položku pro nákup kopírky, abychom měli od předaných dokumentů vždy kopie.

Video: Zastupitelé rozhodli, že mají mít přístup k podkladům auditu TS Rudná. Podívejte se, jak se L. Kocman vymlouvá, aby neumusel podklady zastupitelům poskytnout.

O tom, jak si zastupitelé navýšili příspěvky pro své spolky, si napíšeme zase někdy příště…

11 Comments on “Zasedání zastupitelstva leden 2019: přehlídka promarněných milionů

 • Jan Dejm
  6. 3. 2019 at 21:00

  Vážený Martine (Viktoro),
  od naší poslední společné pracovní schůzky utekla již nějaká doba a já stále čekám na vysvětlení této věty na konci vašeho příspěvku. „O tom, jak si zastupitelé navýšili příspěvky pro své spolky, si napíšeme zase někdy příště…“ Na jednání jsi mi do očí tvrdil, že nevíš, o jakou větu se jedná. Když jsem Ti přinesl notebook s těmito stránkami, abys na něj pěkně viděl, tak jsi stále nevěděl. Zvláštní, když tento web spravuješ! Chtěl jsi, abych Ti to napsal do komentáře k textu. Tak dle Tvého přání činím. Prosím větu smazat, případně vysvětlit. Děkuji.
  Dále si sem jen pro dokreslení situace dovolím zkopírovat mojí e-mailovou odpověď:
  „Co se týče Tvé opakované narážky na můj případný střet zájmů s vedením spolků bych Tě rád upozornil, že se mýlíš. Při projednávání příspěvku spolkům ať už na radě, nebo zastupitelstvu se debaty nikdy neúčastním a při hlasování se zdržuji. Ve střetu zájmů se bohužel osobně necítím, neboť o výši příspěvku pro Junáka nerozhoduji, ani jí nenavrhuji v jakékoliv fázi jejího projednávání.
  Není to žádný “můj” spolek, ale je to spolek s více než stoletou tradicí! Patrně Ti není známo, že spolkaři v Rudné svojí práci odvádějí bez nároku na odměny a ve svém volném čase, o osobním prospěchu nemůže být ani řeč. Tudíž mi nějak uniká naplnění toho střetu zájmů.
  Až Váš spolek udělá pro Rudnou tolik jako Rudňáček, Fotbal, Sokol, Hasiči, Zahrádkáři, Baráčníci, Žlutý květ, Junák a další, můžeme se o tom pobavit, zatím je to jen neopodstatněné navážení se do lidí, kteří dělají pro lidi v Rudné alespoň něco!
  Je mi jasné, že se opět na toto téma dočtu ve Vašem objektivním časopisu, s tím ovšem stejně nic neudělám, to je Vaše věc…“
  Každoročně se hlasování o příspěvku neúčastním. Kdybys řádně nastudoval podklady na projednávání příspěvku spolkům, zjistil bys, že Skauti mají v návrhu mnohem méně než vloni!!! V této souvislosti mi přijde tato věta značně tendenční a účelová!
  S pozdravem Jan Dejm (radní – pro neznalé věci)

  Odpovědět
 • Martin Viktora
  7. 3. 2019 at 13:56

  Čau Honzo, díky za reakci!

  Škoda, že z celého článku reaguješ pouze na poslední větu, která avízuje článek, který ani neexistuje. Cituješ email, který jsi mi napsal, když jsem písemně žádal:
  – veřejné projednání podpory spolkům na řádném zastupitelstvu
  – konec praxe pokoutných schůzí zastupitelů bez dohledu veřejnosti
  – opravu zápisu za poledního zasedání, který byl napsán tendenčně
  – častější veřejné zasednání zastupitelstva (celý email zde https://rudnaprozivot.cz/wp-content/uploads/2019/03/reakce-dejm.png).

  To není “osobní navážení”, to je obyčejná kritika. Vážím si každého, kdo spolkové aktivity vyvíjí – a Junák i Tvou práci pro něj hodnotím jako špičku a hluboce smekám. Krizituji ale stávající způsob řízení města, mám jiné názory na to, jak by měly fungovat TS Rudná, jejichž chod rada města (i ty jako její člen) zásadně ovlivňuje. Tady vidím vaše selhání… Je o nich kus tohoto webu.

  Náš spolek (z výše uvedených jako jediný pracující bez příspěvků města) dělá pro město více, než si myslíš. Jen jeho přínos nechápeš nepo pochopit nechceš. Vykonává veřejnou kontrolu – tlak, abyste práci radních a zastupitelů za městské peníze dělali pořádně: viz prosazování architektonické soutěže, petice za snížení ceny vody, kontrola hospodaření TSR, vydávání Rudenského objektivu, videozáznamy z jednání zastupitelstva, návrhy na změny jednacích řádů, tlak na publikaci informací, upozorňování na střety zájmů atd… Je vám to sice nepříjemné, ale z aktivit profitují všichni občané tohoto města. Tím se jiný spolek u nás nezabývá. Logicky, nebudeme přece všichni zahrádkařit, dělat akce pro děti nebo se všichni starat o městskou politiku.

  Píšeš, že při projednávání spolků nedebatuješ a nehlasuješ. Například na zastupitelstvu 1/2019 jsi hlasoval pro navýšení rozpočtu spolkům. Jindy jsi zase protestoval proti navýšení dotace Rudňáku. Zákon jasně říká, že zastupitel, který projednává a rozhoduje záležitosti, které BY MOHLY znamenat prospěch pro právnickou osobu, kterou zastupuje, je povinnen tuto skutečnost sdělit (střet zájmů). To se nestalo.

  Neveřejné schůze zastupitelů se mi nelíbí také proto, že pravidla pro zasedání zastupitelů na nich neplatí. Pak na nich můžeme slyšet i další kolegy (kolegyně) zastupitele, kteří také vedou spolky, jak negativně hovoří o jiných spolcích, které se uchází o dotaci. A přitom jinak na veřejném zastupitelstvu dokáží celé schůze mlčet. Na neveřejných schůzích se střety zájmů bohužel vůbec neřeší.

  Děkuji ti za aktivity v Junáku! Ale jako s radním s tebou nesouhlasím a budu tě kritizovat. To je také má role jako opozičního zastupitele.

  Mazat z článku nic nebudu. Tvůj názor tu je a tak to má být.

  Odpovědět
  • Jan Dejm
   7. 3. 2019 at 15:10

   Vážený Martine (Viktoro),
   od naší poslední společné pracovní schůzky utekla již nějaká doba a já stále čekám na vysvětlení této věty na konci vašeho příspěvku. „O tom, jak si zastupitelé navýšili příspěvky pro své spolky, si napíšeme zase někdy příště…“ Na jednání jsi mi do očí tvrdil, že nevíš, o jakou větu se jedná. Když jsem Ti přinesl notebook s těmito stránkami, abys na něj pěkně viděl, tak jsi stále nevěděl. Zvláštní, když tento web spravuješ! Chtěl jsi, abych Ti to napsal do komentáře k textu. Tak dle Tvého přání činím. Prosím větu smazat, případně vysvětlit. Děkuji.
   Dále si sem jen pro dokreslení situace dovolím zkopírovat mojí e-mailovou odpověď:
   „Co se týče Tvé opakované narážky na můj případný střet zájmů s vedením spolků bych Tě rád upozornil, že se mýlíš. Při projednávání příspěvku spolkům ať už na radě, nebo zastupitelstvu se debaty nikdy neúčastním a při hlasování se zdržuji. Ve střetu zájmů se bohužel osobně necítím, neboť o výši příspěvku pro Junáka nerozhoduji, ani jí nenavrhuji v jakékoliv fázi jejího projednávání.
   Není to žádný “můj” spolek, ale je to spolek s více než stoletou tradicí! Patrně Ti není známo, že spolkaři v Rudné svojí práci odvádějí bez nároku na odměny a ve svém volném čase, o osobním prospěchu nemůže být ani řeč. Tudíž mi nějak uniká naplnění toho střetu zájmů.
   Až Váš spolek udělá pro Rudnou tolik jako Rudňáček, Fotbal, Sokol, Hasiči, Zahrádkáři, Baráčníci, Žlutý květ, Junák a další, můžeme se o tom pobavit, zatím je to jen neopodstatněné navážení se do lidí, kteří dělají pro lidi v Rudné alespoň něco!
   Je mi jasné, že se opět na toto téma dočtu ve Vašem objektivním časopisu, s tím ovšem stejně nic neudělám, to je Vaše věc…“
   Každoročně se hlasování o příspěvku neúčastním. Kdybys řádně nastudoval podklady na projednávání příspěvku spolkům, zjistil bys, že Skauti mají v návrhu mnohem méně než vloni!!! V této souvislosti mi přijde tato věta značně tendenční a účelová!
   S pozdravem Jan Dejm (radní – pro neznalé)

   Martine, opět tady zásadním způsobem mystifikuješ neúplnými informacemi Vaše čtenáře!
   Svůj střet zájmů při projednávání příspěvku Junáku ohlašuji! Viz. např. zápis ze zastupitelstva 2018:
   „Ad 4. Dotace pro spolky na rok 2018
   p. Kocman – vzhledem k tomu, že někteří zastupitelé jsou zároveň i jednateli a členy spolků, upozorňuji na povinnosti dle zákona o střetu zájmů.
   p. Dejm – jsem statutárním orgánem spolku Balvan Rudná, při projednávání jeho žádostí se zdržím
   hlasování.“
   Zdržuji se, i když bych podle zákona mohl po oznámení střetu zájmů normálně hlasovat, neboť se nejedná o můj osobní prospěch!
   Dále píšeš, že jsem byl proti zvýšení příspěvku Rudňáčku. Bohužel to opět interpretuješ po svém, bez znalosti dané věci! Nemohl jsem já, ani nikdo jiný hlasovat PRO, neboť Rudňáček dostal 100% toho, co požádal a v daný okamžik navýšit příspěvek prostě NEŠLO!!! Zcela v souladu se schválenou směrnicí! Pokud by požádal víc, jistě by víc dostal, pro bych hlasoval…
   Navýšení příspěvku na lednovém zastupitelstvu bylo paušální číslo pro VŠECHNY spolky. Jakési vytvoření balíku, který se následně rozdělí. Netýkalo se přímo Junáka! Proč bych tedy ohlašoval střet zájmů? Ten ohlásím při rozdělování a schvalování konkrétních příspěvků, ostatně jako VŽDY!
   Vaše články mají takový zvláštní nádech ve stylu bulvárních deníků. Vidím, že nemá smysl se vůči Tvým/Vašim příspěvkům ohrazovat, stejně se nic nestane. Podobně jako při volbách, kdy jsem Tě žádal o změnu a uvedení správného označení našeho volebního sdružení. Byla to akorát ztráta času, podobně jako teď…
   Reagoval jsem na tu poslední větu proto, že byla jasně cílena na mou osobu. Nikde není psáno, že se mnou musíš souhlasit, vždyť stejně v ničem nesouhlasíš. Na článek plný invektiv, zavádějících, urážlivých, senzačních a bombastických sdělení se prostě reagovat nedá a rozhodně to nemám v plánu. Mějte se fajn J.D.

   Odpovědět
   • Jiří Veigert
    7. 3. 2019 at 19:09

    Pane Dejme doplnil bych několik svých postřehů k vašemu komentáři. Píšete o nahlášení střetu zájmu v roce 2018. Zajímalo by mne zda jste toto učinil v roce 2016, 2015, 2014….. Neučinil.
    Vaše věta …Rudňáček dostal 100% toho, co požádal a v daný okamžik navýšit příspěvek prostě NEŠLO… je opravdu směšná. Pokud si vzpomínám, tak návrh na navýšení dotace pro Rudňáček jsem navrhl já a vaše reakce (vás a pana Seidla) byla ta, že nevidíte důvod proč navyšovat dotace Rudňáčku když dostali to o co si řekli. Vždyť to byl jen návrh a na Zastupitelstvu jste ho mohli klidně upravit.
    Rovněž jsem navrhl, aby byla navýšena celková částka rozdělovaná spolkům. Asi proto, že jste to nenavrhli vy, ale kdosi z veřejnosti, který do toho nemá co kecat, tak jste to odmítli… Letos si ale pan Pitrák pospíšili a požádal o navýšení rozpočtované částky pro spolky. Co kdyby veřejnost zase z něčím takovým přišla.
    K vaší větě …. Při projednávání příspěvku spolkům ať už na radě, nebo zastupitelstvu se debaty nikdy neúčastním a při hlasování se zdržuji. Ve střetu zájmů se bohužel osobně necítím, neboť o výši příspěvku pro Junáka nerozhoduji, ani jí nenavrhuji v jakékoliv …. mohl by jste to nějakým způsbem doložit. Rád bych vám věřil, ale mám bohužel s vámi zkušenost, že ne vždy mluvíte pravdu. Bohužel.

    Odpovědět
    • Jan Dejm
     7. 3. 2019 at 20:11

     Pane Veigerte, je úsměvné, jak Vy se na webu vždy zjevíte a kopnete si do mě. Tedy do všech do koho můžete. Sice to moc nechápu, ale budiž. No, je to Váš způsob prezentace. K Rudňáčku se vyjádřím naposledy. Prostě nemluvíte pravdu! Rudňáček dostal 100% toho co požadoval a my se MUSÍME řídit schválenou směrnicí pro rozdělování příspěvku spolkům! Kontroluje to mimo jiné auditor. Rozdíl mezi mnou a Vámi na zastupitelstvu je ten, že Vy nenesete vůbec žádnou odpovědnost, na rozdíl od zastupitelů. Samotného mě překvapilo, proč požádal o tak nízkou částku. Patrně měl důvod! Opět viz. zápis: „Závěr: Rudňáček požádal o částku 56.000 Kč, dle jeho sdělení víc nepotřebují, mají i jiné zdroje; pokud by chtěl víc, pravděpodobně není problém je dostat, musí o ně požádat. Navrhujeme 100% úhradu, vyšší částku dle pravidel přiznat ani nemůžeme, pravidla jsou pod dohledem auditu. Dále následovala diskuse obecně k zásadám přidělování dotací. Následovalo hlasování o nově navržených usneseních:“
     Pokud já si pamatuji, tak navýšení příspěvku navrhl p. Kovács, opět viz. zápis: „p. Kovács – mám zásadní problém s navrhovanou výší příspěvku pro CPR Rudňáček, částka se mi zdá malá. Důvod podrobně vysvětlil.“ Zdá se mi, že jsme byli každý na jiném zasedání zastupitelstva. Prosím, osočujete mě, že nemluvím pravdu a hned v tom samém příspěvku napíšete 2 nepravdivé informace! Doteď netuším, na co jste tou mojí nepravdou narážel. Ke skautům. Podáme žádost, jako každý jiný, finanční výbor navrhne rozdělení všem spolkům. Potom probíhá diskuze k jednotlivým spolkům, dojde případně k úpravám a na zastupitelstvu se to po rozpravě schválí. Toť vše. Jak mám doložit, že výši příspěvku neovlivňuji? Vždyť na zastupitelstva chodíte, tak proč to sem píšete? Vždyť si toho tolik pamatujete, tak proč tyto narážky? Cíl je jasný, Dejma ugrilujeme na skauty. Nic jiného na něj po 9 letech nemáme. Smutné… Tento můj blog k tomuto tématu již nehodlám rozšiřovat a zahlcovat Vám web, abyste mi nemuseli příspěvky opět mazat. S pozdravem J.D.

     Odpovědět
     • Jiří Veigert
      7. 3. 2019 at 22:51

      Pane Dejme. Momentálně jste mi potvrdil, že je velmi nutné dbát na to, aby zápisy z jednání Zastupitelstva byly kontrolovány a v případě, že jsou neúplné, tendenční nebo nepravdivé, okamžitě urgovat změnu. Zeptám se pana Viktory zda máme z tohoto jednání již záznam, protože momentálně lžete a v případě existence záznamu vám to velmi rád dokážu. Pan Kovacs mluvil až po mně a byl zaskočen tím, že jsem zareagoval já jako veřejnost první. Následně na to začal mluvit o svých statistikách, které dělal pro spravedlivé rozdělení peněz. Pokud si vzpomínám, tak snad i měl snahu navrhnout nějaké usnesení, což jste mu rozbili. Pane Dejme, psal už o tom pan Viktora, probuďte se !!! Vaše osoba je pro mne a myslím, že i pro ostatní naprosto nezajímavá, ale jste zastupitele a dokonce radním, takže musíte věcně vyvrátit nebo strpět oprávněnou kritiku. To vy nedokážete, tak ze sebe děláte objeť nějakých osobních útoků dehonestací atd. Směšné. Pane Dejme možná děláte dobře záslužnou činnost ve vztahu k mládeži, tak se jí držte a konejte ji dál, ale komunální politiku dělat neumíte a jste pouze papoušek názorů pana Kocmana. Již moje babička mi říkala, abych nedělal tu práci, kterou neumím, protože bych mohl vypadat směšně a lidé by se mi mohli smát …. Zamyslete se nad tím.

 • Jan Dejm
  8. 3. 2019 at 1:26

  Slibuji, že se nad sebou zamyslím a budu dbát rad Vaší Babičky. Kdo z Vás mluvil první si bohužel nepamatuji, měli jste to pěkně sehrané, to jste tuším byli ještě na jedné lodi. Návrh usnesení na navýšení podával p. Kovács 2x, o tom snad není pochyb. Neprošlo, protože procesně NEMOHLO! Jeho statistiky nezpochybňuji, ale návrh byl neprůchodný s ohledem na zásady pro rozdělování spolkům, Rudňáček dostal 100% žádosti!!! Bloudíme v kruhu. Mějte se fajn…

  Odpovědět
  • jiří Veigert
   8. 3. 2019 at 10:25

   Pane Dejme co to tady zase vypouštíte za mlhu. Mohl by jste zde veřejnosti vysvětlit a doložit vaše tvrzení, že jsme měli něco s panem Kovácsem sehrané.

   Odpovědět
   • Jan Dejm
    8. 3. 2019 at 12:43

    Pane Veigerte, chcete popřít, že Rudná pro život a Žijeme Rudnou před volbami nespolupracovali? Pan Kovács to popsal pěkně: https://zijemerudnou.cz/reakce-na-clanek-spolku-rudna-pro-zivot Vím, Vy nejste Rudná pro život, Vy jste jen členem výboru… Do vašich sporů mi nic není. Opravdu se točíme v kruhu, napsal jsem rozhodně víc, než jsem původně plánoval. S pozdravem J.D.

    Odpovědět
    • Jiří Veigert
     8. 3. 2019 at 14:47

     Pane Dejme já jsem vás vyzval, aby jste jasně veřejnosti vysvětlil vaši větu, kde uvádíte, že jsem já a pan Kovacs měl něco sehrané při projednávání dotaci spolkům. V tomto případě Rudňáčku. Žádám vás, aby jste tady nemlžil o nějakých vztazích a vyjádřil se jasně k vašemu výroku. Pokud k tomu nemáte důkazy, tak vás žádám, aby jste se mi omluvil a tuto větu odvolal. Uvědomte si, že zastáváte fci radního a nemůžete si dovlit bez důvodně osočovat kohokoli z občanů.

     Odpovědět
 • Jan Dejm
  8. 3. 2019 at 16:12

  Mluvil Martin Viktora, Gabriel Kovács a Vy. Všichni ze spolupracujících spolků! Kdo začal mluvit první si nepamatuji, návrh usnesení podal p.Kovács. Spolupracovali jste. Viz výše jeho tvrzení. Omlouvám se Vám a stahuji svojí větu, pokud se Vás to dotklo. Fyzicky jí třeba stáhne webmaster, stejně jako moje předchozí příspěvky. Tímto to považuji za vyřízené, Vám se omlouvám…

  Odpovědět
 • Napsat komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *