Close

Jak snížit placenou daň z příjmu za rok 2018? Řešením je sponzorská či darovací smlouva…

Blíží se nám konec roku, a tak nastává čas ročního zúčtování. Pro firmy , živnostníky i samostatně podnikající fyzické osoby. A jelikož šlo o jeden z nejbohatších roků, nastává nepříjemná chvíle placení daní z příjmu. Existuje však cesta, jak do státního rozpočtu platit méně a zároveň podpořit cíleně dobrou věc. Uzavřete sponzorskou smlouvu či darovací smlouvu. Sponzorská smlouva je plně daňově uznatelný náklad!

Dostanete svůj prostor pro logo na webu spolku i v časopise Rudenský objektiv po celý rok 2019. 

A co darovací smlouva (DS)?

Obdarovaný je povinen:

  • poskytnout informace o své organizaci a o způsobu využití daru
  • použít darované prostředky v souladu s dohodnutým účelem a podmínkami využití
  • neposkytovat informace o dárci bez jeho svolení
  • doložit řádné vyúčtování  

Zdaňování darů z hlediska dárců
Dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu v platném znění Zákon o dani z příjmů umožňuje za určitých podmínek právnickým i fyzickým osobám odečíst od základu daně hodnotu darů poskytnutých obcím a právnickým osobám se sídlem na území ČR. Tato informace může být jedním z argumentů, proč dar poskytnout.

Dárce jako fyzická osoba
Nárok na daňové zvýhodnění fyzické osoby jako dárce vzniká, pokud je tento účel v souladu se zákonem č.586/1992 Sb. o daních z příjmů, § 15 odst. 1., kde jsou účely taxativně vyjmenovány. Dárce si může odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1 000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10 % hodnoty základu daně.

Dárce jako právnická osoba
Daňové zvýhodnění dárce jako právnické osoby popisuje zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, § 20 odst. 8., kde je uvedeno, že dárce má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2 000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.

Darovací smlouvy ke stažení 
DS lze stáhnout zde,  popřípadě stačí napsat na info@rudnaprozivot.cz a její vzor bude obratem zaslán. Darovat lze peníze přímo přes náš web, veškeré smlouvy a potvrzení jsou zde chronologicky vygenerovány. Darovací smlouvy je možné rovněž individuálně upravit. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Doporučujeme daňovou problematiku a vaši konkrétní daňovou situaci konzultovat s daňovým poradcem.

Napsat komentář