Close

Tip na výlet: Okolím Mořinských lomů…

V blízkém okruhu Rudné najdeme mnoho zajímavých míst, ať již přírodních, nebo člověkem přetvořených. Jedno z těchto míst se nalézá u obce Mořina a skýtá návštěvníkům scenérie, které učarovaly nejen celým generacím trampů, milovníkům přírody, ale i filmařům, protože tato místa jsou svým způsobem výjimečná. Jejich prohlídka, po stezce, kterou vám popíši je vhodná za každého počasí, ve kteroukoli roční dobu. Ovšem za deště je potřeba počítat s dávkou bláta, se kterou se na části trasy setkáte. Na druhou stranu je zvládnutelná i s trekovým kočárkem a celková délka 8 km s převýšením 250 m není nikterak náročná.

Začínáme u Velké Ameriky

Za výchozí bod bychom mohli zvolit parkoviště u lomu Velká Amerika, ale vzhledem k terénu doporučuji spíše zajet do obce Mořina a automobil zaparkovat například v okolí kostela sv. Stanislava. Mořina disponuje parkovacími místy. Po zbavení se auta dojdete po vedlejší silnici, kopírující náves, okolo bývalé synagogy z pol. 19 st., k prvnímu rozcestníku. Nás bude zajímat žlutá turistická značka. Tedy trasa okolo Velké Ameriky, směrem k Dubu Sedmi bratří.

Od rozcestníku se vydáte do spodní části obce. Pokud na tomto úseku ucítíte vůni dýmu, máte štěstí a je otevřen Klub Na Bambousku, kde se můžete osvěžit, ochutnat klobásu přímo z udírny a dát si první pivo „na cestu“.

V tomto bodě jste vlastně na startu trasy. Pokračujte do kopce směrem k lomu Velká Amerika. Ano, k tomuto notoricky známému místu, které se objevilo v mnoha filmech a zároveň bylo jakousi mekou pro mládež hledající v dobách socialismu útěk z paneláků. Až budete stát na první vyhlídce u parkoviště a shlížet do kaňonu, můžete vzpomenout na herce Karla Fialu, který se, coby Limonádový Joe, projížděl na koni právě okolo nádherného jezera na jeho dně. Fotogenické místo za každého počasí.

Následně pokračujte po žluté značce, která obchází lom zprava. Cesta se line po kraji pole a částečně se zanořuje do náletového lesíka. V této fázi stezky máte možnost využít několika zpevněných vyhlídek a vidět lom z jiné perspektivy. Ovšem opatrně a dejte pozor předně na děti. Místa jsou chráněna převážně jen ocelovými lany a hrozí tudíž nebezpečí pádu, který v těchto místech končí většinou tragicky. Velká Amerika má na délku zhruba 800 m. Na jejím konci je obehnána plotem další vyhlídka. Zde můžete odbočit ze žluté trasy a prohlédnout si lom tzv. z druhé strany – stojí to za to! Právě v těchto místech byly v minulých dobách lana a provazové žebříky, po kterých se dobrodruzi spouštěli dolů, aby se vykoupali v tyrkysové vodě – v osmdesátých letech převážně „na Adama“. Což bylo trnem v oku vládnoucí garnituře, která pořádala na nudisty hony. Při nich došlo kolikrát k více zraněním než samotným sestupem. Dnes jsou z bezpečnostních důvodů stěny odstříleny a vstupy zabezpečeny ploty proti vniknutí.

A teď do Mexika…

Vraťte se zpět na žlutou. Po dalších 200 krocích se dostanete k dalšímu ze série lomů. K Mexiku. A propós, tyto romantické názvy vznikly právě v dobách komunismu. Dnešní, další název Mexika, je lom Politický vězňů.  A tak jak se na Americe vyřádili nudisti, tak v tomto lomu panovala poněkud stísněnější atmosféra. Zde pracovali v padesátých letech tzv. muklové (MUKL- neof. muž určený k likvidaci). Trestanecký pracovní tábor zde vznikl již za druhé světové války a jak je všeobecně známo, tak komunistická verbež si s nacisty v mnohém nezadala. A tak byl tento pracovní tábor využíván jako detašované pracoviště věznice v Ruzyni pro tzv. politické vězně. Podmínky tohoto tábora byly natolik tristní, že byl mezi vězni označován za český Mauthausen. Prošlo jím za 5 let přes 2.000 odsouzených. Ohromných lidských ztrát se pravděpodobně soudruzi zalekli a pracovní tábor po pěti letech v roce 1953 zrušili. Na paměť těchto strašných dob je od roku 2001 na okraji lomu vztyčen památník, ke kterému vás, menší odbočkou, dovede stále žlutá značka.

Zanecháme rozjímání nad historií a pokračujeme dále po trase. Po zhruba šesti stech metrech míjíme po levé straně další lom, tentokrát s názvem Kanada. Zde se nemusíme zastavovat a pokračujeme polní cestou až k hradbám lesa NPR Karlštejn. Nyní jsme v krásném prostředí karlštejnských hvozdů. Stezka vás přivedla k dalšímu, poměrně skrytému lomu. Jmenuje se Malá Amerika a objeví se po pravé straně. Až dojdete na vyhlídkové plato máte v nohách zhruba 4,5 km, a tudíž polovinu cesty.

Malá Amerika, aneb na chlazenou plzeň U Dubu

Rozprostře se před vámi nádherná přírodní scenérie, kterou můžeme umocnit příběhem o německém vojáku Hagenovi, který podle legendy nestihl po válce uprchnout a zahynul vlastní rukou v těchto místech, v podzemí. Jeho duch zde v okolí straší. Více k tomuto tématu byste se dočetli například v knize Ladislava Lahody „Tajnostmi podzemí“. Nám toto místo může posloužit k malé odpočívce před sestupem k Dubu sedmi bratří, což je nějakých 1,3 km po pěkné cestě. Odměnou za zdolání této části trasy bude odpočívka u 350 let starého dubu letního. U něj se podle pověsti dělilo sedm loupeživých bratří o svou kořist. Nedaleko, a pokud bude otevřeno, může být vaší „novodobou“ kořistí studená plzeň v hájovně U Dubu. Přijde vhod, protože jsme se dostali na nejnižší bod naší cesty a také měníme barvu trasy, a to na modrou.

Cesta zpět přes Budňanský potok

Přechodem přes Budňanský potok sejdeme na silnici vedoucí z Karlštejna zpět do obce Mořina, našeho výchozího bodu. Čeká vás poslední modrý úsek, dlouhý asi 2,5 km proti toku potoka a do mírného kopce. Silnice III/11620 je většinu dne málo frekventovaná, je na ní dlouhodobé omezení provozu. Cesta vám uteče poměrně rychle a zanedlouho budete stát opět u rozcestníku v obci Mořina, kde naše společné putování končí.  Nezbývá tedy než popřát pěkné počasí na výlet a zase někdy příště za známými i neznámými krásami Českého krasu.

Pohodovou procházku všem

Honza Vítů

Napsat komentář