Close

Otevřený dopis vedení skautu (Hazard v Rudné)

Projekt kasina, které má být dle svého webu největším kasinem ve střední Evropě, nabírá podle zjištění investigativního týmu Českého rozhlasu obrátky. Rozhlas potvrdil naše obavy z propojení na ruskojazyčnou mafií. Jsme znepokojeni rolí místostarosty Jana Dejma a zastupitele (dříve radního) Petra Seidla, kteří jsou vedoucími osobami rudenského skautského střediska Balvan. Nechápeme, jak mohli jako skauti vznik kasina před občany zamlčovat a hazard s kriminálním pozadím vědomě tolerovat či jej dokonce podporovat. Žádáme, aby se nyní proti hazardu veřejně postavili. Článek obsahuje otevřený dopis, který oběma pánům adresujeme – sami jako skauti, zastupitelé či občané města Rudná.

Kopie dopisu odešla také všem zastupitelům města Rudná a přímo centrále Junáka – českého skauta. S dopisem seznámíme občany Rudné a okolních obcí. Dopis jako PDF je ke stažení zde.

V Rudné, 15.5.2023

Vážený pane Dejme, vážený pane Seidle,

obracíme se na Vás jako na radní, zastupitele a skautské vedoucí. Jsme krajně znepokojení výstavbou největšího kasina ve střední Evropě, které vzniká v Rudné. Již v roce 2019 jste byli seznámeni s důkazy, že jde o bizarní projekt napojený na ruskojazyčnou mafii. Přesto i Vámi řízené město vytvářelo tomuto projektu pozitivní obraz, očerňovalo jeho kritiky a bránilo projednání na zastupitelstvu. Nyní děsivou realitu kasina, o kterém jsme v roce 2021 natočili dokument, potvrdil i investigativní tým Českého rozhlasu (článek, podcast).

I hazard s legálním zázemím přináší vážné společenské problémy, závislosti a exekuce. Přímo v Rudné si historicky pamatujeme prostituci a drogy. Přítomnost mafie s sebou nese riziko násilí, praní špinavých peněz, snahy ovlivňovat chod obce a negativní dopad na pověst našeho města! Tolerance či podpora takového hazardu je zcela v rozporu s hodnotami skautingu, kterými jsou mj. odpovědnost a hledání duchovních hodnot, které člověka přesahují.

Se zákazem hazardu v Rudné jste otáleli téměř 2 roky od chvíle, kdy jsme vás upozornili na propojení budoucího kasina v Rudné na ruskojazyčnou mafii. Naše předchozí návrhy na zákaz hazardu jste nepodpořili. Nakonec jste až po velkém úsilí opozice zákaz přijali pouze se zdůvodněním: “v tom podniku se rok nic neděje” a “v případě, že se ozve provozovatel, tak o tom můžeme samozřejmě dál a znovu jednat.

Odmítli jste podpořit přímý návrh na vyhlášení referenda v konkrétním termínu a s jasnou otázkou (“Přejete si na územní města Rudná kasino?”). Podpořili jste pouze nekonkrétní protinávrh, že v případě snahy o obnovu hazardu připraví rada návrh blíže nespecifikovaného referenda, u kterého neznáme znění otázky ani termín konání. Snaha obnovit hazard v Rudné je nyní více než aktuální a my Vás tímto vyzýváme k jasnému postoji a odmítnutí hazardu v Rudné podobně, jako svůj postoj vyjádřili například skauti na Praze 8.

My, níže podepsaní, Vás – jako místostarostu, zastupitele a skautské vedoucí – vyzýváme:

  • abyste se veřejně postavili proti hazardu v Rudné,
  • abyste všemi silami, pravomocemi a vlivem zabránili otevření kasina u Atolu (i kdyby bylo podmíněno referendem),
  • abyste informovali občany o svých postojích a krocích vedoucích k zákazu hazardu

Děkujeme

Cyril Tůma
Jindřich Ullrich
Martin Viktora

(zastupitelé, skauti a občané)

Na vědomí: občané města Rudná, členové zastupitelstva města Rudná, Junák – český skaut z.s.
Příloha: Přehled hlasování a postojů Jana Dejma a Petra Seidla v kauze Atol

Přehled hlasování a postojů Jana Dejma a Petra Seidla v kauze Atol

19.9.2012 – Jan Dejm hlasuje pro přijetí vyhlášky zakazující hazard na celém území města Rudná.

26.6.2013 – Jan Dejm hlasuje pro přípravu změny vyhlášky, která má povolit hazard pouze v Atolu (dřívější vlastník slíbil městu dar 500 – 700 tisíc, který město nikdy nedostalo a nikdo ho ani nevymáhal).

14.5.2014 – Jan Dejm hlasuje pro vyhlášku, která povoluje hazard v lokalitě Atol
(o měsíc později vzniká společnost NAM property s vazbami na organizovaný zločin, za další měsíc dochází k převodu objektu Atol na tuto firmu – aktuálního vlastníka).

21.1.2015 – Jan Dejm i Petr Seidl hlasují pro záměr prodeje pozemků města vlastníkovi Atolu.

16.3.2015 a 15.4.2015 – Starosta předkládá radním studii objektu Atol – na obou schůzích jsou přítomni Jan Dejm i Petr Seidl.

19.8.2017 – Atol získává stavební povolení. Město je účastníkem řízení, tedy radní Jan Dejm i Petr Seidl mají přístup k projektové dokumentaci Atolu a mohli se k ní i vyjádřit.

24.7. 2019 – Na pracovní schůzce zastupitelů starosta odpovídá na dotaz, co se v Atolu staví: Atol prý patří cizinci na útěku před kriminálkou a prý se tam staví wellness kasino.

září 2019Veřejnost v Rudné se poprvé a zcela náhodou dozvídá o projektu kasina. V časopisu Forbes vychází celostránkový inzerát o pokerovém turnaji o více než dvě miliardy Kč, který má proběhnout právě v Atolu. Podle webu kasina má jít o největší kasino ve střední Evropě.

29.10.2019 – Město publikuje sdělení vlastníka Atolu, podle kterého byl celý záměr s představiteli města konzultován.

21.11.2019 – Rudná pro život organizuje debatu k projektu Atol. Občanům (včetně přítomného Jana Dejma a Petra Seidla) byly předloženy důkazy o propojení projektu na Armana Aharonjana, který je podle České televize ústřední postavou ruskojazyčného podsvětí, na kterou byl spáchán 2x pokus o atentát. Opozice publikuje své poznatky a město reaguje textem „Když opozice dělá Rudné ostudu„.

27.11.2019Jan Dejm na zastupitelstvu aktivně pomáhá starostovi neprojednat opozicí navržený bod Atol. Pozastavuje se nad tím, jak se hojně přítomná veřejnost mohla o možném projednávání Atolu dozvědět, když nebyl (i jeho přičiněním) protiprávně na programu zasedání.

27.5.2020 – Jan Dejm ani Petr Seidl nepodpořili návrh promítnutí reportáže ČT, se kterou chtěla opozice seznámit zastupitele. Dále Jan Dejm ani Petr Seidl nepodpořili návrh zakázat vyhláškou hazard, zákaz neprošel. Naopak oba hlasovali pro technickou aktualizaci tehdejší vyhlášky povolující hazard.

14.4.2021 – Opozice navrhuje referendum a písemně informuje zastupitele o kriminálním pozadí projektu. Radní následně přichází s návrhem vyhlášky rušící hazard. Jan Dejm ani Petr Seidl nepodpořili referendum s otázkou “Přejete si na území města Rudná kasino?”. Podpořili pouze nekonkrétní protinávrh přípravy referenda, “až bude snaha obnovit hazard”. Jan Dejm podporu zákazu hazardu vysvětlil pouze tím, že “v tom podniku se rok nic neděje a “v případě, že se ozve provozovatel, tak o tom můžeme samozřejmě dál a znovu jednat.

Současnost – Jan Dejm tvrdí, že nikdy podporovatelem kasina nebyl, hazard je v Rudné zakázán a v případě, že se bude měnit vyhláška, bude vyhlášeno referendum…

Vyjádřete svůj názor!

Napsat komentář