Close
Jindřich Ullrich

Dokument: Rezignoval zastupitel Jindřich Ullrich. Proč? Co občanům vzkazuje?

V průběhu zasedání zastupitelstva 29.3.2023 překvapivě oznámil svou rezignaci zastupitel Rudná pro život Jindřich Ullrich. Zastupitelstvo tak přišlo o skvělého člověka, který svými bohatými pracovními zkušenostmi i kontakty mohl pomoci Rudnou posunout dál. Proč rezignoval? Podívejte se na jeho krátké vysvětlující video! Jeho ztrátu vnímají dokonce i koační zastupitelé. Bohužel, i pro jejich nepochopitelnu tolerancí chyb i úmyslných jednání stávajícího starosty Lubomíra Kocmana se město Rudná zřejmě několik let nikam neposune. Zde je poslední email, který Jindřich napsal všem zastupitelům města… Jindro, díky, že ses rozhodl jít s kůží na trh a díky za vše, co jsi pro město udělal!
Komu: zastupiteům města Rudná
Od: Jindřich Ullrich
Datum: 31.3.2023

Vážení,

s poctivou snahou dovést práci zastupitelstva k úspěšnému konci, reaguji na slova pana Dejma na konci zasedání zastupitelstva (29.4.), kde měl nespravedlivou kritiku ohledně mé práce (cituji: „pane Ullrichu, nedal jste tomu šanci, proč jste něco nenavrhnul, nepoukázal na problémy atd.“) Nerad nechávám věci a svoji práci nedořešenou a nezodpovězenou.
Chtěl bych tedy pro pana Dejma a všechny ostatní shrnout nejdůležitější body, které jsem navrhoval.

  1. Při největší kauze zpackaného a nezodpovědného přístupu pana Kocmana – ztráta pro město min. 34MIO – jsem inicioval schůzku zastupitelů, navrhnul renomovanou právní kancelář (i přes protesty a záměrné odklonění a blokování schůzky zastupitelů a právní kanceláře panem Kocmanem), která navrhla postup Města v této kauze (na kterém jsme měli většinovou shodu, včetně pana Šocha, který se chtěl do poslední chvíle soudit )
  2. Návrh na revizi, revokování rozhodnutí největší komerční investice města – Dům služeb (mimochodem, navrhněte nějaký moderní název, ať to nezní jak v socialismu), business plán, zajištění obsazenosti, návratnosti atd.
    (nepravdivé tvrzení pana Kocmana, že město nemůže nabízet a uzavírat smlouvy o smlouvě budoucí s budoucími nájemci) – Město neumí podnikat a není to jeho posláním.
  3. Všichni dobře víte, že jediným blokátorem změn a kultivované a smysluplné diskuze na ZMR je pan Kocman. Navrhoval jsem změnu moderátora ZMR, nejen pro změnu atmosféry, ale i zkoušku fungování města v případě indispozice pana Kocmana. Město nemá ověřeno ani vyzkoušeno, jak bude nejen ZMR, ale i město bez něj fungovat.
  4. 2x jsem navrhoval tuto změnu – poprvé jsem pana Kocmana vyzval k rezignaci, podruhé jsem navrhoval jeho odvolání
  5. Při mém návrhu předsedy finančního výboru jsem přijal váš návrh na jeho složení (akceptoval jsem členy, které neznám, dokonce se ani 2x nezúčastnili této volby) a chtěl jsem jej doplnit o další 2 odborníky. Výsledek znáte.
  6. Navrhoval jsem změnu dozorčí rady TSR – 10násobek platu ředitele TSR při mizerných hospodářských výsledcích TSR – to jsem v business světě ještě nezažil
  7. pak už jen drobnosti – změna městského časopisu, omluva občanům za ztížené podmínky při stavbě chodníku (pan Šoch sliboval bleskové vyřešení ), omluva občanům za zastupitele pana Šocha za obhroublé vyjadřování, návrh na provizorní vyřešení skateparku v ulici V Aleji, návrh na vytvoření pozice městského architekta, návrh na urbanistickou koncepci města, přístup všech zastupitelé k městské wifi, koncepční přístup atd, atd.

Tak na půl roku práce zastupitele (a to jsem já osobně položil více otázek, než všichni koaliční zastupitelé dohromady) to není z mého úhlu pohledu špatný výsledek.
Bohužel, neumím pracovat s panem Kocmanem, který má zavádějící, manipulativní praktiky a často neříká pravdu. Obdivuji Vás, že jste schopni v tomhle prostředí „pracovat“ (píšu do uvozovek, protože v mém pojetí slova práce si představuji něco jiného – naslouchat, inspirovat se, budovat, tvořit, příp. se omluvit) Buďte rádi za zastupitele, kteří se ptají, mají zájem, připravují se.

Na závěr citát mého oblíbeného spisovatele E.Burkea – „Největší zbabělci jsou mlčící většina

Děkuji a odteď už jen společensky aktivní občan

Jindřich Ullrich

Pro úplnost informace: svého mandátu se vzdal také Radek Prokop – k věci se detailně vrátíme později.

Ale dobrá zpráva nakonec: Jindra dál zůstává členem našeho spolku a bude dále pomáhat!

Napsat komentář