Close

Městský časopis Život v Rudné ukraden!

NOVÁ PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ ŹvR PORUŠUJÍ ZÁKLADNÍ SVOBODU SLOVA!

 • V ROZPORU S ODBORNÝMI DOPORUČENÍMI – nastavení nových pravidel pro zveřejňování příspěvků v městském časopise Život v Rudné je v přímém rozporu s odbornými doporučeními, jak by měl radniční zpravodaj vypadat. K tématu jsme napsali více ZDE.
 • KONFLIKT ZÁJMŮ – Redakční radu tvoří nově členové Rady města – starosta Kocman, místostarostové Pitrák a Vlček a dva radní Dejm a Seidl
 • BEZ DISKUZE – Rada ani Zastupitelstvo o nových pravidlech nejednaly. Jak je to možné?
 • ZÁSAHY REDAKCE DO TEXTŮ – neobhajitelné. Redakční rada, chcete-li Rada města bude měnit obsah kritických článků, nebo je rovnou nevydá?
 • CÍL? Umlčet opozici informující o kauzách a veřejnost kritizující postupy města

Vláda města likviduje pluralitu názorů

Je to oficiální – kritizovat město či poukazovat na nešvary ani nezkoušejte. Pravidla jsou nastavena tak, že kritický článek v ŽvR již nenajdete. Příspěvky zastupitelů nově omezeny na 1500 znaků včetně mezer. Na vysvětlení problematiky tak nebude prostor. Hlavně více “slunce” na stránkách městského časopisu, o lumpárnách v pozadí se zde veřejnost nedozví zhola nic. Vše připraveno bez veřejné diskuze. Demokracie v Rudné dostává tak nadále na frak. Manipulace veřejného mínění a umlčení plurality názorů se bude před volbami hodit!

Konkrétní citace nejzávažnějších nových pravidel přinášíme v bodech s volným překladem, co si pod tím vlastně představit v praxi:

Redakce má právo:

 1. přednostně zveřejnit příspěvky o akcích přímo související s městem Rudná;

Překlad: kritický článek, který se Radě města nelíbí nebude zveřejněn, protože se pro více fotek ze školky a výletů již nevešel do aktuálního vydání.

 1. odložit, pozastavit nebo zamítnout otištění článku s ohledem na jeho aktuálnost, obsah a kapacitu zpravodaje, případně článek jakkoliv redakčně upravit (tento fakt bude pod textem uveden „redakčně upraveno“);

Překlad: Když nepomůže předchozí bod a v časopise zbyde na příspěvek místo, pak článek neotiskneme z důvodu neaktuálnosti anebo si ho upravíme, jak budeme potřebovat a řekneme to za autora vlastními slovy jinak. Nebo jej jenom odložíme a až bude neaktuální, tak ho pro jeho neaktuálnost zamítneme. V jakém režimu jsme tohle zažívali, vzpomínáte?

 1. na jazykovou a stylistickou úpravu příspěvků;

Překlad: Znamená, že například  štvavý a dehonestující článek předsedy spolku samozvaných starousedlíků Žijeme z Rudný Libora Šocha směrem k opozici ponecháme beze změn, ale články těch 3 inženýrů z opozice pěkně proškrtáme a upravíme, aby byl článek jazykově a stylisticky v pořádku.

 1. reagovat na příspěvky čtenářů ve stejném čísle, ve kterém mají být uveřejněny, pokud jsou zásadní informace v daném článku chybné, zavádějící nebo nepravdivé a jejich upřesnění nebo uvedení na pravou míru v zájmu informovanosti veřejnosti není vhodné odložit až do příštího čísla;

Překlad: Rada si zde zavedla právo veta komentovat všechny příspěvky, které jí nebudou pochlebovat. Vloží si do nebo pod článek svojí verzi příběhu zcela bez vědomí autora. Samozřejmě, vše ve veřejném zájmu. Protože správný názor má jen pan starosta a jeho věrní!

 1. každý příspěvek obsahující tvrzení, které se dotýká činnosti spojené s výkonem funkce představitelů vedení města (starosta, místostarosta, zastupitelé) nebo členů výborů a komisí města, poskytnout těmto osobám k vyjádření;
 2. vyjádření se musí omezit pouze na tvrzení, kterým se původní tvrzení uvádí na pravou míru nebo se neúplné či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuje či zpřesňuje. Vyjádření musí být přiměřené rozsahu napadeného sdělení, a je‐li napadána jen jeho část, pak této části;
 3. uveřejnit příspěvek a vyjádření k němu pouze jednou (bez dalších reakcí) v jednom vydání časopisu.

Překlad: Jsou tyto body posun k lepšímu? Ani náhodou. Díky uzávěrce pro veřejnost i opoziční zastupitele, bude mít starosta a celá rada možnost vyjádřit se ke článkům kritizujících město, ale pisatel již nemá možnost vyjádřit se k jejich tvrzení. Sami jsme si již vyzkoušeli, že tato pravidla platí jen pro někoho. My jsme přes tvrzení o činnosti opozičních zastupitelů nedostali žádný prostor k vyjádření. Ale na papíře to vypadá hezky.

Vše je připraveno ve stylu – MY VLÁDNEME A BUDEME MÍT POSLEDNÍ SLOVO. VŠE BUDEME KOMENTOVAT, UPRAVOVAT PODLE SEBE ANEBO ROVNOU ZAMÍTAT.

DOSLOV

Strach z objektivního informování o dění ve městě opozicí je tak velký, že se starosta spolu s radou rozhodli ukrást rovnou celý městský časopis. Není divu, ŽvR se za poslední 2 roky zvedl a kritické články směrem k vedení města byly k nepřehlédnutí. Články veřejnosti kritizující postupy města nebyly zveřejňovány již dlouho a bylo potřeba umlčet i opoziční zastupitele, kteří mají právo publikovat do městského časopisu ze zákona. Stačilo tedy jen šikovně zformulovat nová pravidla. První nezveřejněný článek podle nových pravidel nejdete ZDE. Cíl splněn. Opozice umlčena.

Lze se proti tomu bránit? České soudnictví nerozhoduje zrovna nejrychleji, v řádu roků. Daleko lepším řešením je tyhle pány a dámy v příštích volbách vystřídat a definitivně tak zrušit praktiky 90.let minulého století. O věcech veřejných musí veřejnost vědět, aby se mohla svobodně rozhodovat. My pro to uděláme nadále maximum a určitě to takto nenecháme. Aktuální posouzení nového Jednacího řádu města Ministerstvem vnitra nám dalo za pravdu, že je v mnoha bodech nezákonný a ukázalo nám další cestu, jak se bránit proti porušování základních principů demokracie.

Doporučujeme přihlásit se k odběru NOVINEK níže a sledovat naše reakce na Facebooku. Informujte o tom také své přátele a známé v Rudné. Sdílejte na sociálních sítích aktivně naše příspěvky. Jiná cesta k pravdivé informaci podložené dokumenty zatím NEEXISTUJE. Neděláme to pro sebe, děláme to pro vás. Buďte s námi v obraze a pojďme se společně zbavit místní chobotnice.

Děkujeme za rostoucí přízeň a podporu!

Máte zájem o získávání informací, které jinde nedostanete?

Registrujte Váš email k odběru našeho newsletteru. V souladu s GDPR vám občas pošleme tip na další články. Kdykoliv se můžete odhlásit.

 

Napsat komentář