Close

Kauza Atol rezonuje. Zasedání zastupitelstva předčasně ukončeno!

Včerejší zasedání zastupitelstva považujeme za výhru veřejnosti. Ta se dostavila v hojném počtu a svými dotazy přesvědčila koalici, aby téma kasíno byla zařazeno jako samostatný bod příštího zasedání. Náš návrh okamžitého projednání koalice odmítla. Prý nebyl formálně správný. K hlasování o usnesení, které by zavazovalo zastupitelstvo k projednání tohoto bodu však nedošlo. Při emotivním závěru mezi zastupiteli starosta zasedání předčasně zcela zbytečně ukončil a tím hlasování znemožnil.

Co dalšího bylo schváleno a týká se každého z nás?

  1. Poplatek za svoz odpadu zůstává stejný jako v letošním roce bez ohledu na výsledek probíhajícího výběrového řízení na nové dodavatele
  2. Podařilo se nám prosadit zrušení poplatku za 1. psa pro důchodce žijící v samostatné domácnosti s trvalým bydlištěm v Rudné
  3. Podpořili jsme návrh FV na slevy poplatků pro osoby s trvalým bydlištěm v Rudné

Za občany jsme předali městu podněty na:

a) řešení dopravní situace a osvětlení v Husově ulici, kde si řidiči často zkracují cestu, aby se vyhli koloně kolem kruhového objezdu (zde již údajně město zadalo studii dopravního řešení pro danou lokalitu externí firmě). Zvláště nebezpečná je tato ulice po setmění díky nedostatečnému osvětlení.

b) zdobení pomníků a vzdávání úcty padlým hrdinům města Rudná během 1. a 2. světové války u příležitosti významných svátků jako je Den vzniku samostatného Československa, Památka zesnulých, Den válečných veteránů, Den boje za svobodu a demokracii.

 

Napsat komentář