Close

Také vás trápí nefunkční osvětlení v Obloukové ulici?

Oblouková ulice je takovým věčným tématem dotazů směrem k radnici. Dlouhá léta v ní nefunguje osvětlení, lidem kteří tam bydlí nebo kteří chodí na nádraží to vadí, píšou městu, město vytrvale odpovídá ze nemá možnost, jak osvětlení zprovoznit, protože ulice není v jeho majetku, a že se s majitelem nedá dohodnout. Trvá to tak už minimálně 6 let. Dost dlouhá doba na to se opravdu zkusit dohodnout.

Zkusíme v tom tedy něco udělat my. Zkusíme postavit most a být takovým prostředníkem v jednání. Jako první krok jsme připravili výzvu majiteli, panu Štiljanovovi. A uvidíme. Vsadíte si na výsledek?

Dopis:

V Rudné dne 5.5.2014

Ing. Georgi Štilijanov

Věc:     Veřejné osvětlení v Obloukové ulici

Vážený pane inženýre,

obracíme se na v zastoupení spolku „Společně pro Rudnou“.

Jedním z cílů našeho spolku, který byl veřejně deklarován, je napomoci vyřešení problému osvětlení Obloukové ulice. Na tento problém upozorňují dlouhodobě nejen obyvatelé Obloukové ulice, ale i ostatní obyvatelé města Rudná, kteří Obloukovou ulicí chodí při cestě na nádraží v Nučicích a zpět. Zastupitelstvo města ústy starosty opakovaně deklarovalo, že se tento problém pokouší řešit, ale že možnosti města v řešení tohoto problému jsou značně omezené, protože vlastníkem Obloukové ulice jste vy, resp. vámi vlastněné firmy. Starosta současně deklaroval, že se vás dlouhodobě pokouší přimět k tomu, abyste jak pozemky, tak osvětlení převedl na město, které následně okamžitě zajistí rozsvícení.

Vzhledem k výše uvedenému si vás tedy dovolujeme požádat o sdělení vašeho stanoviska k uvedené věci. Toto stanovisko spolu s naší žádostí o něj zveřejníme na stránkách našeho spolku, aby s ním mohli seznámit všichni obyvatelé města Rudná. Věříme, že touto cestou, která vám umožní se k celému problému vyjádřit, pomůžeme k znovuotevření dialogu mezi městem a vámi ohledně řešení tohoto problému.

S pozdravem,

Spolek „Společně pro Rudnou“

Ing. Tomáš Žídek, předseda

 

Napsat komentář