Close

Rudná posílá finanční pomoc obcím na Moravě

Mimořádně svolané zastupitelstvo se narychlo sešlo v pondělí 12.7.2021 k projednání jediného bodu programu - Pomoc obcím zasažené tornádem. Finanční pomoc rozdělit prostřednictvím Červeného kříže ve výši 250 tis. Kč ...

Read more.

Nákup z Makra – pomoc spolku pro hendikepované a seniory

V předchozích dvou týdnech nouzového stavu jsme řešili nákupy a vzájemnou výpomoc v rámci spolku Rudná pro život.  To dnešním dnem rozšiřujeme i na ostatní hendikepované a seniory z Rudné. ...

Read more.

V Chýni se učí online. V Rudné můžeme brzy začít také

Základní škola v Chýni bezprostředně po celostátním uzavření škol přešla na využívání moderních výukových technologií a začala učit online. V Rudné se sice online zatím ještě neučí, nic ale nebrání brzy začít. ...

Read more.