Close

Střípky z rudenského zastupitelstva – červen 2024

Jaké bylo poslední červnové zastupitelstvo? Rudná koupí pozemky u Růžové ulice pro sportovně-relaxační areál. Stavební firma (za Dům služeb) nedostane od Rudné žádané miliony “za inflaci”.  Starosta protlačil proti vůli části vyjednávací komise smlouvu s developerem. Kocman svým destruktivním přístupem ztrácí kredit i u svých lidí. Jeho pokus o směnu “zlatého vejce” Rudné za předraženou ruinu neprošel. Zatím. I když to na červnovém zastupitelstvu jiskřilo trochu méně než obvykle, o zásadní témata ani o překvapení nouze nebyla. Co přesně se stalo?

Časopis Život v Rudné má šanci být vyvážený, apolitický a skutečně informovat. Naštěstí neprošel návrh starosty redakční radu odvolat a „zeštíhlit“ o opoziční zástupce. Doplnila se pouze o nové členy a může pokračovat ve své práci.

Závěrečný účet města za rok 2023 schválen i přes zoufalé finanční výsledky TS Rudná. Kontrola hospodaření městské firmy opozicí několikrát odmítnuta. Je to černá skříňka, která by zasloužila otevřít okna a vyvětrat. Finanční výbor nepřipraven, nedodal finanční zprávu.

Střednědobý výhled rozpočtu na 9 let předložen bez jakékoliv diskuse, pouze na základě dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 147 občanů města. Rada vypracovala návrh se zadlužení přes 300 mil. Kč, což ochotně odsouhlasil finanční výbor, který obhajoval  zadlužení dokonce 600-800mil. Kč. Plánované zadlužení vůbec neobsahuje opravy smrdící kanalizace v havarijním stavu! Po diskusi nebyl výhled schválen a starosta byl pověřen ke svolání pracovní schůzky všech zastupitelů. V dalších jednáních budeme obhajovat pouze smysluplné zadlužení na významné projekty pro město.

Výkup části pozemků pro sportovně-relaxační areál v Růžovce začne. Sice toho bude méně a bude to dražší, ale celkově jde o úspěch, že se celá věc pohla. Nebudou zde haly a do budoucna má tato plocha pro město potenciál k rozvoji. 

Pro vědecký park Rudná zastupitelstvo schválilo podpis memoranda s investorem i přes výhrady komise a opozice. Některé požadavky starosta záměrně do smlouvy nedodal. Proč? Ale i tak je díky opozici nastolená cesta lepší, než předtím. Směřujeme konečně k vyčíslení benefitů a záruk pro město, a to je to podstatné. Vždyť dříve chtěl starosta Kocman tlačil, aby se započalo ve prospěch investora se změnou územního plánu, aniž by bylo jasné, co (a jestli vubec) z toho město bude něco mít! Teď se bude rozhodovat, zda má projekt pro město smysl. 

Potřebuje Rudná kulturní dům za 150 milionů? Za dvojnásobek ceny Domu Služeb!  Za to se dá postavit nová víceúčelová budova. Nákup předražené tiskárny na zbourání (naproti Zverimexu), kvůli pozemku v centru naštěstí neprošel. Kulturní dům v Rudné chceme, ale ne za dvojnásobnou cenu. Díky opozici si město nechá vypracovat oponentní posudek stavu budovy a její ocenění. Navržená směna za hodnotný pozemek města v průmyslové zóně u Prologisu s doplatkem města je ekonomický nesmysl. Pro nás nepřijatelná. Na další zastupitelstvo předložíme oponentní návrhy na realizaci kulturního domu v Rudné. 

Požadavek stavební společnosti Vistoria na doplatek za inflaci během výstavby Domu služeb naráží na smlouvu s pevnou cenou a také na vývoj cen stavebních materiálů v období podpisu smlouvy a v období výstavby. Doplatek jsme již minule totálně rozbili na číslech a ukázali, že právní analýzu dodanou starostou lze označit za zcela účelovou či dokonce přímo „cinknutou“, aby město platilo. Nyní byl požadavek na zaplacení cca 4 milionů Kč opět zamítnut. A dokonce nám to tentokrát nedalo tolik práce přesvědčit koaliční kolegy. Dobře si věc pamatovali z minula a na zamítnutí jsme se shodli jednomyslně. Opět pěkná ukázka, jak je opozice potřebná a jak její fungování městu prospívá.

Svoz odpadu pro Rudnou od roku 2025 je v hlavních rysech vyřešen vstupem města do svazu obcí Poberounské odpady (Pobero). Zbývá dořešit svozy z bytových domů, od právnických osob a od zájemců o týdenní nebo kratší interval svozu. Nedává smysl, aby toto zajišťovala jiná společnost schovaná pod neprůhledné TSR. Vše bude projednáno s vedením Pobero. Pro přijatelné ceny je klíčové vytížení svozové techniky a vzdálenost i četnost dojezdu.

Vzhledem k pokročilé hodině a únavě zastupitelů se některé body programu ZMR neprojednali. Bohužel šlo o opoziční body, které starosta vždy schválně zařadí na konec. Stav městských staveb a jejich využití, zákaz kasin v Chrášťanech, zveřejňování zápisů z Rady a kontrola pokladny města se tedy projednají až v září. Za nás podstatné body, protože některé městské nemovitosti jsou v žalostném stavu, otevření kasin i přes vyhrané referendum stále není uzavřená věc. Zveřejňování zápisu z jednání rady města jsou špatným vtipem. Vše začerněno, kromě skutečnosti, že se jednalo. Takhle otevřená radnice opravdu nevypadá!

Shrnuto lze konstatovat, že se podařilo zablokovat alespoň ty největší nesmysly pro město navrhované a prosazované starostou. Otázkou zůstává, proč to znovu a znovu dělá. Proč má snahu připravovat město o výhody a příjmy? Naštěstí i lidé z koalice čím dál častěji slyší více na argumenty podložené fakty od opozice, než na neustálé obviňování starostou bez předložených důkazů. Díky jejich podpoře se občas daří prosazovat rozumné záměry a naopak smést ze stolu nesmyslné návrhy.

Díky za to, kolegyně a kolegové!

Program ZMR 06/2024

 1. Volba pracovních komisí 
 2. Schválení programu jednání 
 3. Volba členů do RR ZvR
 4. Projednání a schválení závěrečného účtu a účetní závěrky města Rudná za rok 2023 
 5. Rozpočtové opatření č. 6/2024 
 6. Střednědobý výhled rozpočtu 2025+ 
 7. Koupě pozemků pro volnočasový areál Růžová 
 8. Memorandum o vzájemné spolupráci při přípravě záměru Vědecký park Rudná 
 9. Nové Kulturní centrum Rudná 
 10. Vistoria – obnovení jednání ve věci Smlouvy o dílo č. 72/2022, dohoda o inflačním navýšení 
 11. Svoz odpadu – přechod na Pobero 
 12. Stav městských staveb, využití ZŠ 5. května, rekonstrukce Sládkova, kulturní dům – interpelace radních 
 13. Kasina Chrášťany – další postup 
 14. Zveřejňování zápisů z jednání rady 
 15. Kontrola pokladny

Napsat komentář