Close

Aktuálně: Město se chystá na uprchlickou vlnu

V sobotu 26.2.2022 zastupitelé ze spolku Rudná pro život iniciovali svolání mimořádného zasedání kvůli situaci na Ukrajině. Předložený návrh finanční pomoci půl milionu korun byl schválen ve středu 2.3.2022 jednomyslně. Zastupitelstvo zaúkolovalo vedení města, aby zjistilo možnosti přímé pomoci válečným uprchlíkům. Aktualizovat se mají krizové plány.

Město se chystá na uprchlickou vlnu

Již v úvodním vystoupení zastupitele Radka Prokopa (RpŽ 2013) zaznělo, že by se město mělo připravit na zabezpečení nouzového ubytování, stravování i zapojení uprchlických rodin do běžného života. Kapacita školní jídelny je pravděpodobně dostatečná k tomu, aby se zde mohly připravovat stovky jídel navíc. Pro krizové ubytování by mohla případně posloužit i tělocvična školy s přilehlými sprchami a wc. Možnosti by mělo prověřit vedení města ve spolupráci s finančním výborem zastupitelstva.

Finanční podpora na obranu Ukrajiny je jen začátek

Schválená finanční pomoc v přepočtu na počet obyvatel je jedna z nejvyšších v ČR. A jak zdůraznil radní Pitrák (NK Rudná), tím vše nekončí, ale začíná. To bylo vidět i v diskuzi. Zastupitel Fišer (NK Rudná) navrhl, aby informace o ubytování byly na webu města, Martin Viktora (RpŽ 2013) nabídl městu tlumočnici pro uprchlíky, paní Průchová (NK Rudná) se dotazovala na evidenci dětí, které by se mohly tak lépe začlenit do dětských organizací. Shoda byla na tom, že by tato pomoc měla být koordinovaná. Možností jak pomáhat je mnoho.

Situace je vážná, musíme se připravovat

Bez ohledu na to starosta svolává Krizový štáb. Ten by měl kromě diskuze nad nejefektivnější pomocí uprchlíkům, prověřit i stávající krizové plány města, městských firem a příspěvkových organizací. Pravděpodobně bude potřeba provést jejich aktualizaci pro případ vojenského napadení. Situace je vážná, uvědomujeme si to všichni.

 

Informace pro občany Ukrajiny

Інформація для громадян України

  1. INFORMACE PRO UKRAJINSKÉ OBČANY NA ÚZEMÍ ČR V NÁVAZNOSTI NA KONFLIKT NA UKRAJINĚ
  2. Інформація для громадян України в Чехії у зв’язку з конфліктом в Україні

 

 

 

Napsat komentář