Close

Volební program Rudná pro život

Dejme městu nový impuls!

Město pracuje přibližně se 100 miliony ročně. Vidíte je každý rok okolo sebe? My také ne. To se musí změnit!

Získali jsme cennou zkušenost aktivních zastupitelů. Plnili jsme poctivě opoziční roli:kontrolovali chod města, informovali o nešvarech a nabízeli alternativy. Splněna je většina bodů našeho programu. Nyní chceme převzít přímo odpovědnost za vedení města!

Volte číslo 4!

Program přehledně si můžete stáhnout zde (PDF)

Detaily kandidátů najdete zde.

Nebojíme se dlouhodobých výzev a víme, jak na to

 • architektonickou soutěží se zapojením veřejnosti najdeme řešení pro skutečné centrum města s náměstím a pěší zónou (detaily popisujeme  zde - str. 8 a 9, zde, zde a zde)

 • energetická soběstačnost z našeho čtyři roky(!) starého programu bude moci být konečně odstartována (detaily zde, zde a zde).

 • rozšíříme KVALITNÍ plochy pro relaxaci a aktivní odpočinek

 • zrevitalizujeme zanedbané plochy (Ďolík toto volební období, hořelický zámek s rybníkem a další v delším horizontu). 

 • územní plán je nástroj v rukou města, ne developerů a vlastníků. Na jeho přepracování závisí klíčové body našeho programu

Zeleni a životnímu prostředí naproti

 • NE halám a masivní výstavbě - přepracujeme územní plán,aby vyhovoval většině veřejnosti. Pole musí zůstat polem (detaily zde)

 • konec betonu a asfaltu – každý kousek zeleně se počítá (detaily zde - str. 7)

 • místa pro procházky a okruhy pro pejskaře jsou náš cíl (detail zde)

 • toxický zápach z kanalizace není normální – zajistíme nápravu. Infrastruktura města musí určovat limity rozvoje (více zde)

 • Rudná nebude znečišťovat životní prostředí a vodní toky - konec hromadných úhynů ryb (zde, zde). Postaráme se o infrastrukturu města. Náklady musí nést hlavně developeři

Průhledné město pod veřejnou kontrolou

 • město bude občany informovat otevřeně a včas o všem, co se ve městě chystá (detailně zde)

 • městský časopis bude opět objektivní a umožní prezentovat paletu názorů

 • konec „kamarádšoftů“ – smlouvy a faktury budou veřejné. I v TS Rudná! Problematické zakázky přesoutěžíme (více např. zde)

 • nebojíme se kontroly ani kritiky  počítáme s budoucí opozicí a nabídneme jí kontrolní výbor a samozřejmě účast ve výběrových řízeních i prostor v médiích

 • Městská policie bude fungovat a vidět. Priorita? Rudná!

Pro rodiny s dětmi

 • podpoříme výstavbu sportovišť̌ s možností veřejného koupání a v zimě bruslení (vazba na územní plán) - náměty zde

 • na rozvoj mimoškolních aktivit dětí uvolníme z rozpočtu města peníze pro sociálně slabé́ rodiny a samoživitelky

 • rozšíření zdravotních služeb - plnohodnotnou polikliniku, záchranku a dětskou pohotovost

Pro seniory a invalidy

 • jídlo ze školy nesmí stát tolik jako v restauraci! Doprava jídel pro Rudeňáky zdarma, za jídlo rozumné ceny

 • město vybuduje stacionář pro seniory – podpoříme starost o rodiče pracujících
 • klub seniorů jsme prosadili. Podpoříme dále jeho rozvoj
 • zapojíme aktivní seniory do péče o rozvoj, vzhled a bezpečnost města

Vrátíme Rudnou pro život

 • zapojíme do dění ve městě také opozici. Proč by mělo město zbytečně přicházet o lidský potenciál?

 • obnovíme skatepark a vybudujeme opravdové letní kino – konec posedávání na přinesených židlích

 • chceme místo pro setkávání nejen pro mládež a zamilované

 • Multifunkční kulturně-společenské centrum je cíl

 • prodloužíme pracovní dobu pošty i sběrného dvora

 • investiční plán města bude také pamatovat na Hořelici (detail např. zde)

Pryč s přetíženou dopravou, chceme Rudnou bezpečnější

 • obchvat „Masaryčky“ musí do územního plánu! Nejede D5? Objízdnou trasou se tranzitní doprava Rudné vyhne
 • popereme se s hlukem z dálnice. Po vzoru Drahelčic se zasadíme o vybudování protihlukových stěn u D5 – konečně se v klidu vyspíme. Dosud se neudělalo téměr nic
 • na kole do lesa i do Prahy až v roce 2030??? Jde to dříve! Zrychlíme vybudování cyklostezek

Peníze města do rukou občanů


 • kolik jste platili za školní pomůcky? Právo o bezplatném vzdělávání hovoří jasně. Školní jezírko chválíme, ale na dodržení zákona se musí peníze najít také!

 • benefity pro občany s trvalým bydlištěm – peníze města přímo občanům. Vyberete si, zda je využijete na kroužky pro děti či služby města

 • lidé a spolky pečující o veřejné prostory získají adekvátní finanční podporu – péči o zeleň a zkrášlení okolí musí lidem město náležitě ocenit

 • znásobíme objem participativního rozpočtu. Věříme občanům. Lidé budou více rozhodovat, co a kde chtějí realizovat (detail zde a zde)

 • Uděláme pořádek v TS Rudná. Vodné a stočné budeme držet zkrátka (více zde)