Close

Probudili jsme veřejnost. Bez ní bychom lumpárny vedení Rudné neuhlídali…

Redakce RTV vyzpovídala Radka Prokopa, zastupitele města Rudná…

Jak hodnotíš 3 roky vaší účasti v zastupitelstvu?

Jsme všichni vděční za tuhle zkušenost. Osobně věřím, že jsme lidi, kteří nám hodili svůj hlas, nezklamali. Vždy mě naplňovalo šlapat lumpům na kuří oka a to se v Rudné daří více než dostatečně. Velká politika mě rozhodně neláká, budu rád, když pomůžeme „uklidit“ před vlastním prahem ve městě, kde žijeme a kde vyrůstají naše děti. Vidíme zde odraz fungování celé společnosti, která se vzdálila uznávání tradičních hodnot a morálních pravidel.

Co tím máš konkrétně na mysli?

Mrzí mě především lhostejnost k věcem veřejným – politice. To slovo pochází z řeckého slova polis – město. U nás je slovo politik tak zprofanované, že je používáno jako nadávka. I proto se mnoho slušných a schopných osobností voleným funkcím a práci pro veřejnost vyhne a gauneři mají pak pré. Pokud lidem nehoří vlastní stodola, většinou se o dění kolem sebe ani nezajímají. Zavírají před špatnostmi oči. Zmizela veřejná diskuze. Když není argument, pak se autor odlišného názoru označí za šiřitele lží, nepravd či fake news. Úplně se mi vrací doba před rokem 1989, kdy se člověk bál říci i v hospodě vtip, aby ho za to nezavřeli. To platí pro celou společnost.

Vy máte problémy se získáváním informací od vedení města. Jak to řešíte?

Všeobecně, vedení veřejných institucí má pocit, že jsou jejich vlastníky. Přitom je pouze dočasně spravují. Měli by odpovídat na otázky veřejnosti a svá tvrzení dokládat dokumenty. Neděje se tak a veřejnost (včetně zastupitelů) je nucena žádat informace pomocí zákonů. Ještě, že máme Zákon o poskytování informací č. 106/1999 Sb. Bez něho bychom většinu informací od města Rudná vůbec nezískali…

Co hodnotíš jako největší přínos vaší práce?

Je toho mnoho, ale úplně nejvíc mě těší, že jsme rozpoutali veřejnou diskuzi. Probudili jsme veřejnost. Bez ní bychom lumpárny vedení Rudné neuhlídali. Díky nám lidé mohou vědět, co se v Rudné „peče“ a jaké to může či bude mít dopady do jejich životů. To, že se třemi hlasy z patnácti nepřehlasujeme většinu, je samozřejmé. Každým hlasováním či návrhem však dáváme jasně najevo svůj názor. To je důležité! Opozice má funkci zejména kontrolní a tu děláme naplno. A to i přesto, že nám nebyl dán symbol – Kontrolní výbor zastupitelstva, což je v demokracii nejen dobrý zvyk, ale i slušnost.

Vtrhli jste do místní politiky jako uragán…

Nejhorší by bylo, kdyby se o nás nevědělo. Jsme vidět a slyšet, i když se vedení města snaží všemi silami tomu zabránit. Ať už to byla snaha neprojednávat námi navržené body na veřejných zasedáních zastupitelstva dokonce protizákonnou změnou jednacího řádu, nebo omezení příspěvků do městského časopisu. Kdyby neměli co skrývat a hráli fér, tak se takhle hloupě nechovají. Na nestandardní či neprofesionální postupy svítíme a vedení města to je nepříjemné. Panika, že se jim jejich impérium boří a my jejich místní chobotnici stříháme chapadla,  je evidentní z každého jejich kroku. Patrné to je i z narůstající agresivity jejich fanoušků.

Která problematika tě nejvíc nadzvedla?

Jednoznačně kauza kasíno. Pokud starosta vědomě pozve do města podnikat firmu spojenou s ruskojazyčnou mafií, pak to je za hranou. V dobře fungující demokracii by to byl důvod pro okamžitou rezignaci. A všichni lidé tohoto města by měli křičet hodně hlasitě „Tohle tady nechceme!“. Jedná se o reputaci a bezpečnost. To, že vedení města jedná v zájmu této firmy a projekt měl podporu i vedoucích místních dětských organizací, mně přijde neuvěřitelné. Prý to je „za vodou“ myšleno za dálnicí. Na jednání starosty jsme podali v této kauze trestní oznámení. Indicií, že nejde jen o pouhou hloupost a shodu náhod je více než dost.

Jak se díváš na nový územní plán?

Ten je dalším pokračováním nekoncepčnosti rozvoje města, ničením přírody i plýtváním půdního fondu. Je i proti zájmům stávajících vlastníků a oni to nejspíš ani netuší. Namísto, aby tvorbu nového územního plánu předcházela architektonická soutěž, vytváří se zde něco, co ke stávajícím problémům přidá buď problémy nové jako třeba sulfan a ničení staré kanalizace, nebo zhorší ty stávající jako je doprava.

Konkrétní příklad. Již několik dní nyní kolabuje Masarykova ulice pod náporem aut hledajících objížďku zácpy na D5. Lidé si stěžují, ale přitom si neuvědomují, že to je přesně to, co souvisí s nedomyšleností územního plánování. A já se ptám znovu. Co dělá pan starosta po 4 funkční období v zastupitelstvu, aby tento problém ve spolupráci s okolními obcemi a krajem řešil?

A které věci Tě naopak potěšily?

Potěšilo mě, že kauza nejdražší voda v ČR začala přinášet své ovoce. Voda od petice již 4x v řadě zlevnila, zejména díky našemu kontinuálnímu tlaku na vedení města i Technické služby. Proběhlo Rudenské posvícení nebo běží Farmářské trhy. To vše bylo v našem volebním programu a jsme rádi, že to zde konečně máme, ať se to zrealizovalo kýmkoliv.

Rovněž mi dělá radost, že se k nám hlásí stále více a více lidí. Nabízejí svou pomoc, posílají finanční příspěvky na podporu naší činnosti. Není to samo sebou a jsme za to vděční. I to o něčem vypovídá. Vážíme si rovněž veřejné podpory – ať již na zasedáních zastupitelstva, tak na sociálních sítích.

Co byste udělali jako první po nástupu do úřadu jako vítězové příštích voleb?

Pokusili se navázat na to dobré a rychle eliminovali nešvary. Úřad musí být odpolitizovaný a lidé zde musí dělat profesionálně svou práci pro veřejnost. Stejně tak jako vzdělávací instituce. A hlavně budeme komunikovat a dělat věci transparentně. Odpovídat na dotazy občanů i opozice. Rozvíjet město tak, aby zde bylo lepší prostředí pro podnikání i život. Asfaltová a betonová lobby skončí. Představu co a jak rychle změnit máme již dlouho.

Co bys chtěl sdělit veřejnosti?

Především to, že jsme nešli do komunální politiky pro sebe, ale kvůli lepšímu rozvoji našeho města. Aby naše děti odsud neodcházely, protože zde nic není. Na svých pozicích v zastupitelstvu nijak nelpíme. Rozhodli jsme se sestavit kandidátku půl roku před volbami a dokázali získat 3 mandáty, tj. ze 6 subjektů jsme skončili na druhém místě. Odvádíme ve svém volném čase a zdarma kus práce. O výsledcích se lidé mohou dočíst na našem webu či facebooku, nebo v časopise Rudenský objektiv. Je nám z těch zjištění vážně smutno. Je nám smutno z toho, že se to děje právě u nás. Nezavíráme před tím oči. A chceme to změnit. Budeme určitě rádi, když se k nám připojí aktivně další a další nadšenci, aby se Rudná stala lepší pro život.

Děkujeme za rozhovor

Redakce RTV

Napsat komentář