Close

Co se opět „nevešlo“ do časopisu Život v Rudné. Polemika k hazardu se nepřipouští

Cenzura v městském časopisu Život v Rudné jede na plné obrátky. Redakce odmítla zveřejnit příspěvek zastupitelů, který se týkal reakce skautských vedoucí na otevřený dopis z 15.5.2023  vyzývající je k jasnému odmítnutí projektu kasina v Rudné. A začaly se dít zvláštní věci!

Odpověď plná sebelístosti přišla na sociálních sítích. Skautský vedoucí Jan Dejm označil autory za šiřitele lží a manipulací, aniž by to veřejnosti doložil jakýmikoliv fakty. Pro jistotu zablokoval možnost reagovat pod jeho vyjádřením.

Přinášíme znění obou dokumentů, které redakce městského časopisu, v jehož redakční radě Jan Dejm jako místostarosta (a jak se sám označuje „bojovník za demokracii“) sedí, odmítla publikovat. A ukazujeme také detailně anatomii cenzury v Rudné!

19.5.2023 15:24 – “Reakce na otevřený dopis skautskému vedení” (Facebook Jana Dejma)

Vážení spoluobčané,

velmi nás mrzí, že musíme psát toto vyjádření, ale cítíme potřebu se ohradit proti lživým a manipulativním prohlášením, která byla zveřejněna na sociálních sítích

a následně jej občané obdrželi do svých poštovních schránek.

Bylo poškozeno dobré jméno skautského střediska Balvan Rudná a nás jako vedoucích.

Není možné, aby se spojovala funkce místostarosty a zastupitele s jejich osobním působením ve skautu.

Jako zastupitelé jsme hlasovali, stejně tak ostatní kolegové, pro změnu vyhlášky a docílili tím zákazu hazardu v Rudné! Co se týká bývalého hotelu a kasina Atol, s nikým nejednáme a ani na úrovni města není toto téma aktuální.

Kdyby někdo chtěl v budoucnu na daném místě provozovat kasino, bude muset splnit přísné státem dané podmínky pro vydání licence, a zároveň bude důkladně prověřen!

Pokud by byl podán nový požadavek na provozování kasina, budeme před případnou změnou vyhlášky požadovat vypsání referenda!

Jako skauti prohlašujeme, že jsme se nikdy neodklonili od skautských, ani morálních zásad.

Pracujeme ve skautském středisku od jeho znovu obnovení v roce 1990. Spousta z vás a vašich dětí prošla nebo právě prochází naším střediskem a mnozí nás znáte osobně.

Vždy jsme se snažili svěřené děti učit lásce k vlasti, přírodě, pravdě a demokracii, a stejné postoje zastáváme i v životě!

Proto je nám líto, že musíme takto bránit poškozování dobrého jména skautského střediska Balvan Rudná a nás jako skautů.

S pozdravem

Jan Dejm – místostarosta
Petr Seidl – zastupitel

Tato verze příspěvku získala 40 “lajků”. Detailnímu rozboru tohoto textu jsme se věnovali zde.

22.5.2023 9:43 – žádáme redakci Života v Rudné o zveřejnění reakce Jana Dejma a naší odpovědi ve stejném rozsahu

Očekávali jsme, že Jan Dejm zveřejní svou odpověď v Životě v Rudné. Abychom zabránili dalšímu práznému obviňování ze lží a manipulace, poslali jsme do redakce rovnou naši odpověď. A pokud by Jan Dejm sám svůj text zveřejnit nechtěl, pak jsme o jeho zveřejnění požádali sami.

Vážení pánové Jane Dejme a Petře Seidle,

seznámili jsme se s Vaší reakcí na náš otevřený dopis a jsme vaším přístupem zklamáni.

Dopis byl výzvou, abyste se jako skauti a městští politici veřejně vyjádřili proti kasinu – to jste neudělali. Místo toho jste naší výzvu označili bez jediného argumentu za lživou a manipulativní. Očekáváme, že konkrétně popíšete a doložíte naše údajné lži a manipulace.

Stěžujete si, že bylo poškozeno dobré jméno Balvanu. Ano, to máte pravdu, ale odpovědnost za to nesete vy sami, nikoliv autoři výzvy. Ti vás pouze vyzvali k odsouzení hazardu a sepsali vaše kroky a rozhodnutí v městské radě a zastupitelstvu.

Bohužel vám chybí sebereflexe, kdy jste měli šanci se proti hazardu a kasinu v Rudné jasně vymezit a napravit tak vaše předchozí selhání. Místo toho dojemně prohlašujete, že jste se nikdy neodklonili od skautských a morálních zásad. Tato tvrzení se dokazují činy, nikoliv slovy. A to jste bohužel ve věci naší výzvy a odmítnutí hazardu a kasina neprokázali. Bez prokazatelných činů zůstanou tato vaše prohlášení jen prázdnými slovy…

Nemáme nic proti skautům ani proti vaší práci ve středisku Balvan. Skauty jsme mnozí byli a toto hnutí podporujeme. Ale nelze oddělovat role skauta a městského politika. Skaut má hodnoty a ty neodkládá vstupem na radnici!

Stále věříme, že vezmete rozum do hrsti a postavíte se jasně proti hazardu a zamezíte jeho vzniku v Rudné. Tím nejlépe zabráníte poškozování dobrého jména skautského střediska Balvan i vás jako skautů.

Cyril Tůma, Jindřich Ullrich, Martin Viktora – signatáři otevřeného dopisu skautským vedoucím (rudnaprozivot.cz/dopis-skauti/)

Chronologie je mimořádně zajímavá. Ukazuje manipulace Jana Dejma a popisuje fungování cenzury v Rudné

19.5.2023 15:24 Jan Dejm reaguje na otevřený dopis na svém osobním Facebooku (viz výše)

22.5.2023 9:43 žádáme redakci časopisu Život v Rudné o publikaci reakce Jana Dejma a naši odpověď (viz výše)

24.5.2023 v 15:24 Jan Dejm edituje drobně svůj původní příspěvek na Facebooku. Nic mimořádného, oprava překlepu

24.5.2023 v 17:14 nás informuje redakce časopisu, že zastupitel má prý nárok publikovat jen 2.000 znaků (oba dopisy dohromady obsahují bez mezer cca 2750 znaků). Osoby zmíněné v textu mají mít prostor pro vyjádření a to by se prý nestihlo (jenže uzávěrka byla až 29.5.!)

24.5.2023 17:32 – argumentujeme redakci, že jde o společná text dvou zastupitelů (jednoho dalšího signatáře z řad občanů). V 18:24 se doptáváme, zda správně chápeme vyjádření redakce, že text nevydá

25.5.2023 15::41 redakce reaguje, že Jan Dejm ani Petr Seidl do uzávěrky příspěvek neposlali a není prý co zveřejňovat.

25.5.2023 16:50 – Jan Dejm ZCELA přepsal svou reakci na Facebooku. Zmizelo obvinění ze lží a manipulace, sebelítost a schovávání se za skauty (když se to hodí) zůstalo, vymezení se proti hazardu stále chybí. Jenže lidé stejně lajkovali a původně četli úplně jiný příspěvek!

29.5.2023 11:25 dostáváme od redakce odpověď na dotaz k vydání/nevydání článku (24.5.2023 18:24). Od Dejma nepřišel příspěvek a tedy náš text nemá na co reagovat.

29.5.2023 16:08 – opět argumentujeme, že na vydání článku je právo: počet znaků, téma hazardu je významné a td.

30.5.2023 redakce odpovídá, že text Jana Dejma není jeho oficiální reakce na otevřený dopis, nebyl čas získat vyjádření Jana Dejma, kapacita časopisu byla naplněna, máme smůlu

Městský časopis nedodržuje vlastní pravidla

Takže takto nám v Rudné funguje časopis Život v Rudné! Závěrem jen pár citací z pravidel fungování časopisu Život v Rudné:

  • Časopis je vydáván jako periodikum veřejné služby. Jeho posláním je šířit objektivní a vyvážené informace potřebné pro svobodné vytváření názorů na činnost samosprávy ve veřejné debatě
  • Vydavatel je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva
  • Úkolem redakce je také dostatečně aktivní vyhledávání a „vytěžení” alternativních názorů od jejich nositelů, jako jsou opoziční zastupitelé, spolky, petiční výbory, investoři či neziskové organizace.

„Naplněná kapacita“ městského časopisu v praxi

Slovo starosty, zápisník starosty, prázdná místa a neúměrné fotografie plné štěstí a radosti. Prostor na polemiku k otázce hazardu se ale nějak nenašel…

.

 

 

 

Napsat komentář