Close

O nás

Když někam jít bydlet, tak do Rudné u Prahy. Přírodě i Praze na dostřel, 10 minut od mezinárodního letiště Václava Havla, 5 minut od mezinárodního golfového areálu Albatross, 15 minut od hradu Karlštejn s vynikajícím vlakovým spojením i připojením na dálniční síť!

Proč tohoto ale nedokážeme lépe využít při rozvoji města? To byl hlavní impuls pro vznik našeho spolku již na konci roku 2013. Původní představa byla založena na koncentraci aktivní veřejnosti, která svými podněty zastupitelstvu či organizováním akcí pro děti i mládež napomůže směřování obce k modernímu městu s kulturně-společenským centrem. Chybějící a zastaralá městská infrastruktura brání rozvoji kultury a vyžití v přírodě. Ta kolem nás intenzivní nepromyšlenou výstavbou stále mizí.

Na jaře 2018 jsme začali vydávat časopis Rudenský objektiv, který by se měl stát vyváženým médiem vůči městskému časopisu. V květnu téhož roku jsme iniciovali vznik petice za levnější vodu a kontrolu hospodaření Technických služeb Rudná a.s., se kterou nebylo naloženo tehdejšími zastupiteli v souladu s očekáváním veřejnosti. Navíc nám začalo být předhazováno, že “kritizovat”  umí každý, a když jsme tak chytří, ať jim to jdeme ukázat.

Dobře tedy. Pomohli jsme sestavit jedinou občanskou kandidátku bez jakéhokoliv napojení na politické strany či hnutí. A ejhle, tato kandidátka skončila na druhém místě. Obyčejní lidé bez napojení na městské zakázky či pozemky se dostali do zastupitelstva. Mají tak větší možnost ovlivňovat chod města či komunikovat s veřejností.

My, spolek Rudná pro život, dále organizujeme kulturně –  vzdělávací akce pro širokou veřejnost i koncerty. Snad se brzy zdaří i nalákat profesionální divadla.

Měníme Rudnou v město, kam se lidé nejen vracejí proto, aby zde přespali na další pracovní den, ale aby zde rovněž chtěli trávit svůj volný čas a měli zde možnost pracovat. Přáli bychom si město kulturní, uvnitř přírody nikoliv betonu a asfaltu. Moderní městské centrum, sportovně-relaxační areál a fungující služby pro všechny generace je náš cíl…