Close

Nepravdy v Životě v Rudné: splní město zákonnou povinnost a zveřejní naši odpověď?

V Životě v Rudné (č. 7-8/2018) uvedl ředitel TS Rudná Patrik Eckert ve svém článku „Rudenská voda v předvolebním období“ ve snaze obhájit cenu vody celou řadu nepravdivých tvrzení. Reagujeme alespoň na část z nich a oficiální cestou jsme požádali vydavatele Života v Rudné o zveřejnění naší odpovědi. Splní město svou zákonnou povinnost a zveřejní naši odpověď?

  • Nejsme žádným „nově vzniklým spolkem“, jak ředitel Eckert tvrdí. Proti předražené ceně vody bojuje náš spolek „Rudná pro život“ z.s. již prakticky od svého vzniku v roce 2013, což lze snadno ověřit návštěvou našeho webu rudnaprozivot.cz.
  • Ohrazujeme se dále proti tvrzení, že „Ačkoliv nese (náš spolkový – pozn.) časopis název „Rudenský objektiv“, objektivních, ale hlavně úplných informací je v něm o vodném a stočném pramálo.“ Náš časopis publikoval autentické výroky z jednání zastupitelů, a především uvedl odkaz na kompletní a nesestříhaný videozáznam z jednání zastupitelstva k tématu vodného a stočného, tzn. poskytl čtenářům úplnou a objektivní informaci. Existenci videozáznamu ředitel TS Rudná čtenářům ve svém článku zatajil a upřel tak čtenářům možnost ověřit si sdělované informace.
  • Toto video vyvrací také další nepravdivé tvrzení ředitele Eckerta:

„V časopise byla dále uveřejněna informace, kterou poskytl pan zastupitel Gabriel Kovács při jednání zastupitelstva. Informoval zastupitele a ostatní přítomné na jednání, že: „cena vody v novém vodovodním přivaděči od společnosti PVK a.s. je o 4,50 Kč za 1 m3 dražší než u bývalého dodavatele VAK Beroun.“ Tuto nepravdivou informaci na místě vyvrátil ředitel TSR doložitelným tvrzením, že je tomu naopak. V tomto roce nakupuje společnost TSR od společnosti PVK a.s. vodu pře- danou o 3,17 Kč/m3 levněji, než od společnosti VaK Beroun. V minulých letech byl rozdíl cen ještě větší. Je nutno položit si otázku, proč tato informace nebyla v časopise zveřejněna. “

Jak se může kdokoliv přesvědčit shlédnutím videozáznamu na https://rudnaprozivot.cz/voda, k žádnému vyvracení „nepravdivé“ informace na místě nedošlo, což je také odpověď na otázku, proč tato informace nebyla v časopise zveřejněna. Nezávislým důkazem této skutečnosti je i svědectví spoluaktéra celé události zastupitele za hnutí ANO Gabriela Kovácse, který na svém volebním facebookovém profilu uvedl:

Definitivně potvrzeno: výběrové řízení proběhlo nekorektně

Další nepravdivou informací je také pokus ředitele TS Rudná rozptýlit letité pochybnosti o průběhu výběrového řízení na stavbu sporného vodovodního přivaděče. Ředitel TS Rudná v článku uvádí, že Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) na základě soudního přezkumu zastavil správní řízení ve věci nekorektního výběrového řízení s odůvodněním, že nebyly zjištěny důvody pro udělení sankce, čímž mají být pochybnosti o výběrovém řízení definitivně ukončeny.

Pravý opak je však pravdou. ÚOHS naopak i na základě soudního přezkumu výslovně potvrdil, že výběrové řízení proběhlo v rozporu se zákonem platným v době výběru dodavatele. Postup při výběru mohl významně ovlivnit cenu zakázky, což je klíčová informace pro občany platící drahou vodu.Důvodem pro upuštění od pokuty, kterou původně TS Rudná za nekorektní výběr dodavatele vodovodního přivaděče dostaly (150.000 Kč), byla novější (pro pachatele deliktu příznivější) právní úprava, ke které se při stanovení trestu musí s ohledem na ústavní práva přihlédnout. Interpretace zrušení pokuty jako potvrzení korektnosti výběrového řízení jen klame veřejnost, která stavbu vodovodního přivaděče zaplatila a ve vodném stále platí (splatit se musí ještě úvěr ve výši téměř 13. mil. Kč). Vždyť ani za promlčený trestný čin nemůže nastat trest. To ale přece nemění nic na tom, že se čin stal a že jeho škodlivé následky trvají. A nepotrestání pachatele z důvodu promlčení nelze obětem činu vysvětlovat jako důkaz toho, že k činu nedošlo. Ověřit tyto skutečnosti lze na našem webu, na kde jsme obě rozhodnutí ÚOHS publikovali.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *