Close
Miloslav Dvořák

Aktualizováno: Kam zmizely akcie města za 1,5 milionu korun, pane Dvořáku?

V emailu zastupitelů se objevila nová informace týkající se kauzy kasino. Firmu West Casino Rudná a.s., která sídlí po celou dobu v objektu bývalého hotel ATOL, spoluzaložila obec Rudná a měla v ní 10% podíl v hodnotě 1,5 milionu korun. (Aktualizováno 7.4.2021 – doplněn odkaz na zakladatelské dokumenty)

Akcie prý dnes již město nevlastní a kam se jeho majetek poděl, nikdo neví. Starosta Kocman se vyjádřil ve smyslu, že tímto zjištěním považuje věc za uzavřenou, neboť jsou veškeré nároky promlčené. Kdo je současným vlastníkem prý nikdo neví. Vážně?

Jaká jsou fakta?

Od samého vzniku firmy je členem dozorčí rady (a dokonce předsedou) dřívější místostarosta a tajemník města Rudná – Ing. Miloslav Dvořák. Ten je stále politicky aktivní, v komunálních volbách se pravidelně objevuje na kandidátce SprR (radní Dejm, radní Seidl). Do dozorčí rady ho musel zvolit nový akcionář, a tak musí jeho identitu znát. Tak jak to tedy je?

Pane Dvořáku, nevíte náhodou, kdo připravil město o jeho majetek?

Kdo je Ing. Miloslav Dvořák?

absolvent ČVUT, obor pozemní stavby. Před 25 lety založil projekční kancelář, ve které dosud pracuje. V Rudné žije od roku 1975. Na MÚ Rudná pracoval ve stavební komisi, dále jako tajemník a místostarosta. Je ženatý, má 1 dceru, 2 vnoučata. Aktivně sportuje.

zdroj : volební web SprR radních Seidla a Dejma z roku 2018

Firma Atelier Dvořák získává od města Rudná významné zakázky (např. ZŠ Rudná, park V Brance). Na těchto projektech pracovala rovněž manželka starosty Kocmana.

 

Napsat komentář