Close
Rudná - Dušníky

Dušníky čeká hlasování, občané dostanou PIN. Která varianta dopravy zvítězí?

Rudná si konečně vyzkouší prvky přímého zapojení občanů do rozhodování města. Lidé budou moci rozhodovat o novém dopravním řešení Dušník, které má vyřešit problém s obtěžujícími průjezdy automobilů. Ty si tudy urychlují cestu mimo přetíženou Masarykovu ulici. Rudná pro své hlasování využije řešení, které se již dříve osvědčilo v jiných obcích. Takto si představujeme účast veřejnosti na rozhodování města. 

Jak funguje anketa? Jde to i bez data narození a čísla občanského průkazu

Podobné systémy zapojování nejsou jinde novinkou. Nyní si hlasování formou ankety mohou vyzkoušet i obyvatelé Dušník. Jak tyto systémy hlasování fungují a jak jsou chráněny osobní údaje?

Dodavatel připraví pro obec předem daný počet unikátních kódů – PINů. Pro každého hlasujícího jeden. Dotčeným občanům jsou kódy rozdistribuovány, přičemž úřad by neměl vůbec evidovat, který konkrétní byl komu doručen. Jedině tak je zaručena ochrana osobních údajů, na kterou si občané nedávno hromadně stěžovali, když je město žádalo o vyplnění elektronického dotazníku s datem narození a dokonce i s číslem občanského průkazu.

Jak je vše zabezpečeno?

Každý hlasující připojí ke svému hlasu právě svůj unikátní PIN. Tím se zaručí, že nikdo nemůže hlasovat dvakrát, protože systém eviduje použité kódy. Zaručeno je i to, že nemůže hlasovat někdo jiný. Kód obdrží pouze ti, kteří hlasovat mají (pokud tedy někdo svůj unikátní PIN nepředá někomu jinému – to možné teoreticky je). Problematické by byly i pokusy o zfalšování. Počet možných kombinací je extrémní (u šestiznakového PINu jde o miliardu různých variant, k hlasování jsou však připuštěny jen ty předem vybrané). Lidé bez přístupu k internetu mohou hlasovat rovněž – osobně na obecním úřadě.

O čem se bude hlasovat? Jaké jsou varianty?

Hlasovat se bude o variantách dopravního řešení Dušník. Problém tam působí nežádoucí průjezdy (označeny červeně):

Město připravilo dopravní studii, která navrhuje hned tři varianty řešení tohoto problému. Pojďme se na jednotlivé varianty postupně podívat.

1) Systém jednosměrek

Tato varianta vůbec neumožní průjezd směrem od Prahy. Průjezd obráceným směrem bude komplikovaný. Varianta ale způsobí, že výjezd z oblasti bude možný pouze obousměrnou ulicí Štefánikovou, která by na tento počet vozidel nemusela kapacitně stačit. Výjezd bude také značně prodloužen a zkomplikován. Dále do oblasti ulic Sládkova a V. Nováka bude vjezd možný jen z ulice Jinočanské, což prodlouží cestu z Prahy do této oblasti.

2) Prodloužení průjezdu územím výstavbou bariér

Tato varianta počítá s výstavbou 3 bariér, které prodlouží průjezd automobilů územím asi o polovinu. Není však jisté, jaké procento řidičů toto opatření odradí od objíždění. Navrhovaná podoba bariér jsou sloupky, dostatečně zapuštěné do země, mezi nimiž bude odstup max. 1,5 m, aby bylo zabráněno průjezdu jakéhokoli automobilu.

3) Zamezení průjezdu územím výstavbou bariér

Tato varianta počítá s rozmístěním 2 bariér (dle obrázku), které území zcela rozdělí. Obyvatelům ulic Sládkova, Klostermannova, Na Sídlišti, K Sídlišti a části ulic V. Nováka a Husova bude umožněn vjezd a výjezd pouze ulicí Jinočanskou; do ostatních ulic z hlavní ulice Masarykovy.

Dodavatel doporučuje variantu č. 3. A co „nulová varianta“?

Dodavatel doporučuje variantu číslo tři. Ze třech vybraných bychom si ji nejspíše vybrali i my. Ale je zde ještě „nulová“ varianta: varianta ponechat stávající stav. Bude se hlasovat i o této variantě? Necháme se příjemně překvapit!

Přesný popis všech varianta najdete ve studii zde. Pokud budete i vy hlasovat, přejeme vám šťastnou volbu!

Zdroj: dopravní studie firmy NDCON

Napsat komentář