Close

17. listopad – Jak se bojuje za demokracii v Rudné? Díl druhý

Když potkáte dnešní mladou generaci na ulici a zeptáte se na 17. listopad, valná většina nebude vědět. Zbytek možná zakoktá poučku, kterou zaslechl při online hodinách dějepisu. Pod slovem svoboda a demokracie si často neumějí nic konkrétního představit. Člověk si totiž často uvědomí, co měl, až když to ztratí. Co je svoboda a demokracie pro nás?

Pro spolek Rudná pro život a jeho členy demokracie není prázdné slovo. Je to každodenní boj za svobodu vyjadřování, veřejnou diskuzi a kontrolu veřejné správy, za ochranu životního prostředí, za dodržování principů demokracie a svobodné šíření informací o všem (nejen o tom hezkém), co se v obcích děje. Tam je totiž demokracie paradoxně nejzranitelnější…

T.G. Masaryk: „Vy jeden, každý musíme snést mínění druhého. Demokracie znamená diskusi.

Stav demokracie v Rudné poprvé – veřejná kontrola

A proto by v každé obci měla být opozice. Má klíčovou roli – kontrolní a kritickou. V Rudné se ihned po volbách ukázalo, jak to s demokracií staronové vedení města myslí. Druhému nejsilnějšímu uskupení – opozici – odepřeli účast v kontrolním výboru. Prostě se rozhodli, že nejlépe si svou práci zkontrolují sami. A „vyplatilo se“. Kontrolní výbor nedělá zhola nic s mnoha usneseními zastupitelstva, která se neplní. Některá usnesení se týkají právě poskytování informací. Bez informací nelze veřejnou kontrolu efektivně vykonávat.

Demokracie v Rudné podruhé – protiopoziční nenávist

Svůj pohled na demokracii ukázal i spolek Žijeme Rudnou, za který kandidoval dnes již bývalý radní Středočeského kraje Gabriel Kovács (ANO 2011). Ani z druhého místa na kandidátce se do rudenského zastupitelstva nedostal. Nicméně zvládl velkou rošádu v malé obci: své místo v zastupitelstvu mu za podivných okolností přenechal Libor Šoch. Zadarmo to nejspíše nebylo. Šoch se stal placeným členem dvou výborů zastupitelstva a získal v Kovácsovi jasného podporovatele změny územního plánu, ze kterého bude profitovat. Libor Šoch dlouhé roky bojuje za zhodnocení svých pozemků u D5 a zastupuje zájmy některých místních sedláků (tzv. „starousedlíků“). Důvody pro špinění opozice, která s územním plánem nesouhlasí, jsou jasně čitelné. Jeho nenávistné příspěvky v městském časopisu mají jasný motiv. A šíření nenávisti se hodí do krámu i starostovi, byť psaný projev nepatří zrovna mezi silné stránky Libora Šocha.

Demokracie v Rudné potřetí – nasazování náhubků

Platformou pro veřejnou diskuzi o problémech obce se po volbách stalo zastupitelstvo. Velice záhy si vedení města uvědomilo, že to je průšvih, že tady už věci jen tak neututlají. Inu, jali se změnit jednací řád zastupitelstva tak, aby ze zápisu nebyl patrný průběh rozpravy. Dlouhodobě odmítají publikovat videozáznamy ze zasedání, nechtějí online přenos a brání dokonce tomu, aby opozice do programu zasedání zastupitelstva předkládala své body. Vždyť koho by přeci zajímalo utajované kasino s mafiánským pozadím, podezření na zmanipulovaná výběrová řízení nebo hospodaření Technických služeb Rudná? AKTUALIZOVÁNO 22.11.2020: Ministerstvo vnitra poukázalo na protiprávnost zamítání opozičních bodů na program zastupitelstva a vyzvalo město k přepsání jednacího řádu zastupitelstva.

Demokracie v Rudné počtvrté – snaha zneviditelnit opozici

Dalším stupněm boje za umlčení opozice, pro běžnou veřejnost neviditelným, se staly společenské akce.  Farmářské trhy (jeden z bodů našeho programu) město realizovalo. Žádost spolku Rudná pro život o prodejní místo byla opakovaně odmítnuta. Další příklad: pronájem sálu v místním „Sokoláči“ na organizaci série divadelních komedií s Lukášem Langmajerem byl zrušen. Stalo se tak poté, co vyšlo najevo, že organizátorem divadla je náš spolek. Hezké věci (s podporou městské kasy) prostě budou v Rudné dělat jen spolky, které leští u starosty kliky. O tom, že se v Rudné zakazují (pojmenujme to pravým jménem) divadelní představení jen kvůli tomu, kdo je organizuje, se ale v Životě v Rudné nedočtete. Divadlo jsme tak museli přesunout do Řeporyj. I tak byla účast občanů Rudné hojná.

Demokracie v Rudné popáté – hlásná trouba

A jsme u dalšího závažného tématu, kde demokracie dostává na frak. Městský časopis Život v Rudné. Kritizujeme ho od samého začátku za jeho obsahovou část. Nejdříve přestaly dostávat prostor kritické články od veřejnosti s výjimkou těch, které útočily na opozici. V posledním listopadovém čísle 2020 se již neobjevil ani článek od opozice upozorňující na fakta a dokumenty, které potvrzují, že starosta Lubomír Kocman prosazuje v novém územním plánu masivní výstavbu proti zájmům města a dokonce proti vůli jiných úřadů. Namísto toho bylo zveřejněno vykonstruované obvinění a výzva k odstoupení opozičního zastupitele. Že by město zveřejnilo údajný incident na videu? Ani náhodou! Jen špinit a odvracet pozornost od svých kauz. My jsme kompletní záznam ze zasedání zveřejnili – ať má každý možnost se přesvědčit, kdo má pravdu.

Vážných kauz v Rudné přibývá. Všímají si jich i okolní obce a městské části

Nejvíce špiní opozici ti, kteří jsou s těmito kauzami spojeni. Mnozí mají své majetkové zájmy (nový územní plán), další berou od města peníze a riskují, že nepodpoření starosty by mohlo jejich pozici ohrozit. Další mají placené funkce (místostarostové). A někteří jsou prostě jen hloupí. Jména si dosaďte sami. Ti všichni starostovi přikyvovači podporují korupční prostředí a marasmus v Rudné spoluvytvářejí. Všímají si toho i v okolních obcích. Starosta Řeporyjí má velmi dobré zdroje, takže asi ví ještě více než my. Jeho příspěvek na Facebooku v předvečer 17. listopadu říká vše „na plnou hubu“:

Vážně tohle dál chcete?

V našem městě jsou živeny projevy nenávisti ve stylu 50. let minulého století. To, že kroniku města Rudná, která vedení města pochlebuje a opozici špiní, píše bývalý agent StB, hovoří za vše. Role demokratické opozice je potlačována. Jsou ohýbána pravidla tak, aby se co nejméně informací od opozice dostalo na veřejnost. Městský časopis byl starostou a jeho lidmi „ukraden“ veřejnosti. Opoziční zastupitelé města nemají přístup na městský Facebook ani internetové stránky města, kde by se mohli svobodně vyjadřovat. Zodpovědní lidé na radnici i někteří zastupitelé koalice odmítají odpovídat na dotazy veřejnosti i opozičních zastupitelů. Domníváte se, že takovou demokracii měl T.G. Masaryk na mysli? Vážně se domníváte, že takhle si lidé demokracii představovali 17. listopadu před 31 lety?

Proč to všechno děláme?

Demokracie není pro nás prázdné slovo. Dokazujeme to svou prací každý den. Jsou to tisíce hodin práce, kterou nám nikdo nezaplatí, desetitisíce stran dokumentů, které studujeme a následně jen „výcuc“ prezentujeme veřejnosti. Neděláme to pro sebe. Děláme to pro to, abyste se v příštích volbách do zastupitelstva obce mohli jako skutečně informovaní občané objektivně a demokraticky rozhodnout.

Krásný 17. listopad 2020 přejí

Radek Prokop
Martin Viktora
Cyril Tůma

Napsat komentář